Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

AZ kviz

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Příspěvek nabízí možnost, jak žákům zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva.

Příspěvek nabízí několik možností, jak žákům 1. stupně zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva. Je obdobou známého televizního pořadu. Místo písmen jsem do zadání zvolila pouze čísla, která umožňují snadnější vymýšlení jednotlivých úkolů.

Postup:

 • na magnetickou tabuli připevníme hrací plán (známý z televizního pořadu), na kterém jsou místo písmen napsané číslice 1 - 28; žákům vysvětlíme pravidla (propojit všechny tři strany trojúhelníku), dále připravíme sadu lístečků ve dvou barvách
 • pokud žáci hru moc neznají, je dobré začít se dvěma soutěžícími, učitelem jako moderátorem a ostatními žáky jako diváky
 • osobně nejčastěji používám variantu, při které hrají dvě dvojice žáků proti sobě, starší žáci si celou hru sami organizují
 • další postup je podobný jako u televizní hry (dvojice si střídavě vybírají čísla a učitel nebo zvolený žák čte zadání, získané políčko se zakrývá lístkem barvy, kterou si dvojice zvolila), při této variantě je důležité, aby se dvojice žáků uměla dohodnout
 • další pravidla se mohou dohodnout podle složení třídy, času apod.
 • hra je dost známá a u žáků hodně oblíbená, lze ji zařadit na začátku hodiny nebo ke konci hodiny (nejvíce ji využívám při opakovacích hodinách)
 • připravila jsem několik ukázek, které lze využít v předmětech český jazyk (příloha č. 1, 2, 3, 4, 5) a člověk a jeho svět (příloha č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), při zadání se čtou údaje v prvním sloupci, pro ulehčení práce učitele jsou v přílohách uvedena i řešení

Další možnosti využití:

 • žáci si vezmou papír, určený žák vylosuje 4 - 8 čísel, na otázky odpovídají všichni písemně, následuje společná kontrola (zadání čte učitel)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, vylosují si 4 - 8 čísel, následně spolupracují, odpovědi zapisuje určený žák, následuje společná kontrola a vyhodnocení práce skupin (při této variantě je vhodné dát do skupinek zadání úkolů v písemné podobě)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, dostanou přehled úkolů v písemné podobě a dohodnou se na časovém limitu, který mají na řešení, hodnotí se, kolik úkolů skupina správně vyřešila během časového limitu (tato varianta je vhodná také pro dvojice i jednotlivce)
 • přílohy se rozstřihají na proužky, oddělí se odpovědi a žáci hledají správné dvojice (při této variantě doporučuji rozdělit jednu přílohu pro více skupinek)
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám