Odborný článek

AZ kviz

8. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak žákům zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva.

Příspěvek nabízí několik možností, jak žákům 1. stupně zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva. Je obdobou známého televizního pořadu. Místo písmen jsem do zadání zvolila pouze čísla, která umožňují snadnější vymýšlení jednotlivých úkolů.

Postup:

 • na magnetickou tabuli připevníme hrací plán (známý z televizního pořadu), na kterém jsou místo písmen napsané číslice 1 - 28; žákům vysvětlíme pravidla (propojit všechny tři strany trojúhelníku), dále připravíme sadu lístečků ve dvou barvách
 • pokud žáci hru moc neznají, je dobré začít se dvěma soutěžícími, učitelem jako moderátorem a ostatními žáky jako diváky
 • osobně nejčastěji používám variantu, při které hrají dvě dvojice žáků proti sobě, starší žáci si celou hru sami organizují
 • další postup je podobný jako u televizní hry (dvojice si střídavě vybírají čísla a učitel nebo zvolený žák čte zadání, získané políčko se zakrývá lístkem barvy, kterou si dvojice zvolila), při této variantě je důležité, aby se dvojice žáků uměla dohodnout
 • další pravidla se mohou dohodnout podle složení třídy, času apod.
 • hra je dost známá a u žáků hodně oblíbená, lze ji zařadit na začátku hodiny nebo ke konci hodiny (nejvíce ji využívám při opakovacích hodinách)
 • připravila jsem několik ukázek, které lze využít v předmětech český jazyk (příloha č. 1, 2, 3, 4, 5) a člověk a jeho svět (příloha č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), při zadání se čtou údaje v prvním sloupci, pro ulehčení práce učitele jsou v přílohách uvedena i řešení

Další možnosti využití:

 • žáci si vezmou papír, určený žák vylosuje 4 - 8 čísel, na otázky odpovídají všichni písemně, následuje společná kontrola (zadání čte učitel)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, vylosují si 4 - 8 čísel, následně spolupracují, odpovědi zapisuje určený žák, následuje společná kontrola a vyhodnocení práce skupin (při této variantě je vhodné dát do skupinek zadání úkolů v písemné podobě)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, dostanou přehled úkolů v písemné podobě a dohodnou se na časovém limitu, který mají na řešení, hodnotí se, kolik úkolů skupina správně vyřešila během časového limitu (tato varianta je vhodná také pro dvojice i jednotlivce)
 • přílohy se rozstřihají na proužky, oddělí se odpovědi a žáci hledají správné dvojice (při této variantě doporučuji rozdělit jednu přílohu pro více skupinek)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 1 ČJ - Slova nadřazená
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha 10 ČaS - Pověsti
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha 11 ČaS - Procvičování dějin (učivo 4. ročníku)
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha 12 ČaS - Česká republika
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha 13 ČaS - Procvičování dějin 1 (učivo 5. ročníku)
doc
66.41 kB
Dokument
Příloha 14 ČaS - Procvičování dějin 2 (učivo 5. ročníku)
doc
67.38 kB
Dokument
Příloha 15 ČaS - Evropa
doc
43.95 kB
Dokument
Příloha 2 ČJ - Přísloví
doc
43.95 kB
Dokument
Příloha 3 ČJ - Spisovatelé a jejich knihy
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 4 ČJ - Jak ovládám český jazyk
doc
42.97 kB
Dokument
Příloha 5 ČJ - Vzory podstatných jmen
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 6 ČaS - Povolání
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 7 ČaS - Lidské tělo
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 8 ČaS - Čas
doc
45.9 kB
Dokument
Příloha 9 ČaS - Rostliny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň
 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Připravené zadání úkolů pro učitele Hrací plán na AZ kviz, sada lístků ve dvou barvách