Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace – Dějepis: Únor 1948
Odborný článek

Virtuální hospitace – Dějepis: Únor 1948

Anotace

Vítězný únor, nebo komunistický puč? Jak se dostali k moci komunisté? Vyučovací hodina dějepisu má přinést žákům vhled do situace v únoru 1948 a otevřít tematický celek komunistické totality v Československu.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující Mgr. Andreou Baumannovou a s expertkou PhDr. Dagmar Hudecovou. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat ve středu 27. 4. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 1. vydání. Brno : Georgetown, 1994. 427 s. ISBN 80-901604-1-1.
[2] – HORA, Ota. Svědectví o puči. Praha : Melantrich, 1991. 298 s. ISBN 80-7023-086-X.
[3] – VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 426 s. ISBN 978-80-7106-941-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
99.61 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
113.28 kB
PDF
Evaluace
doc
469.73 kB
Dokument
Zdrojový text - pamětní deska
doc
22.46 kB
Dokument
Jak to vidím já?
doc
19.53 kB
Dokument
Karty – chronologie
doc
19.53 kB
Dokument
Karty – jména osobností
doc
19.53 kB
Dokument
Karty – pojmy pro reflexi
doc
26.37 kB
Dokument
Odkazy
doc
32.23 kB
Dokument
Pojmy – Únor 1948
doc
30.27 kB
Dokument
Pracovní list – Únor 1948
doc
49.8 kB
Dokument
Pracovní list – vláda
doc
51.76 kB
Dokument
Pracovní list – vláda (výsledky)
doc
386.72 kB
Dokument
Slovníkové heslo – Únor 1948
doc
44.92 kB
Dokument
Zdrojový text - vzpomínky Josefa Lesáka
doc
22.46 kB
Dokument
Zdrojový text – demise
doc
23.44 kB
Dokument
Zdrojový text – Ne všechen československý lid si přeje
doc
21.48 kB
Dokument
Zdrojový text – Volební kampaň – vyjádření komunistů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Andrea Baumannová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

počítač, dataprojektor, prezentace, pracovní listy a texty pro žáky, listy s pojmy, papíry, lepidlo, lepicí hmota