Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „anglický jazyk“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
Jazykové vzdělávání
7. 4. 2022 0x 3595x
Ukraine – inspirace do výuky angličtiny
Příspěvek obsahuje několik příkladů anotovaných odkazů k inspirativním materiálům, které lze využít pro zařazení tématu válka na Ukrajině do výuky anglického jazyka, a prezentuje novou stránku…
Základní vzdělávání
10. 11. 2020 0x 5764x
Povídání o vánočních tradicích v angličtině s využitím ozobotů
Článek ukazuje, jak může učitel s využitím robotické pomůcky zábavným způsobem procvičit se žáky používání přítomného času prostého v angličtině a propojit výuku angličtiny s vlastivědou (téma…
Základní vzdělávání
20. 5. 2019 0x 5681x
My Town
Lze i u žáků s nízkou jazykovou úrovní rozvíjet gramotnosti? Níže popsaná aktivita dává návod, jak lze jednoduchým způsobem matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost rozvíjet u žáků 1. stupně…
Základní vzdělávání
6. 3. 2019 0x 7172x
Excuse me, where is…
Předložená aktivita je součástí cyklu „Znám místo, kde žiji“. Je zaměřena na osvojení si základní slovní zásoby týkající se popisu cesty, bydliště, kterou žák následně využívá v krátkých jednoduchých…
Základní vzdělávání
4. 2. 2019 0x 6359x
Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)
Námět rozvíjející gramotnosti ve výuce anglického jazyka. Aktivita podporuje zdravé stravování. Žáci si sestavují jídelníček, cílem je respektovat principy zdravého stravování. Při sestavovaní…
Základní vzdělávání
19. 12. 2018 0x 6604x
Přivlastňování s kartičkami
Jednoduché aktivity s kartičkami, které umožní výuku i upevnění učiva přivlastňování (např. Clara´s) a přivlastňovacích zájmen (např. „her“) v hodinách anglického jazyka.
Gymnaziální vzdělávání
24. 7. 2018 12x 36504x
Hrozba globálního oteplování – CLIL na 2. stupni ZŠ
Kroskurikulární CLIL projekt je výstupem mezinárodní spolupráce učitelů biologie, geologie a anglického jazyka. Projekt využívá prostředků ICT, které mohou být výzvou pro učitele cizích jazyků i…
Základní vzdělávání
27. 1. 2016 0x 12954x
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk
V návaznosti na Standardy pro základní vzdělávání byly vytvořeny Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání, které konkretizují očekávané výstupy v RVP ZV. Metodické komentáře obsahují…
Základní vzdělávání
25. 1. 2016 0x 8220x
Positive Ageing II.
Aktivita je zaměřena na vztahy mezi generacemi, na vzájemnou pomoc a spolupráce mezi adolescenty a seniory. V aktivitě jsou použity prvky metody CLIL s cílem seznámit studenty s anglickými termíny…
Základní vzdělávání
27. 10. 2015 0x 9734x
Positive Ageing
Výuková lekce je určena pro žáky od 6. ročníku ZŠ. Je zaměřena na téma starých lidí, dobrovolnictví a charity a je propojena s osvojováním anglického jazyka. Základ tvoří krátký text, který vychází…
Předškolní vzdělávání
29. 7. 2015 0x 9730x
Výuka cizích jazyků u předškolních dětí
Cílem příspěvku je čtenáře seznámit s charakteristickými rysy, pravidly a principy výuky cizího jazyka u dětí předškolního věku.
Základní vzdělávání
26. 3. 2015 0x 10787x
Výuka cizího jazyka u dětí mladšího školního věku
Příspěvek čtenáře seznamuje s charakteristickými rysy, principy a základními pravidly výuky anglického jazyka dětí mladšího školního věku. Zabývá se také rolí učitele a žáka.
Zobrazeno 12 z 41 položek