Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Základní vzdělávání
2. 5. 2022 0x 425x
Nádech–výdech: Tělesná výchova poznává historii
Příspěvek ze série Nádech–výdech nabízí vzdělávací aktivitu, která propojuje vzdělávací obory Tělesná výchova a Dějepis. Pomocí historického náhledu do antického Řecka pomáhá žákům přiblížit…
Základní vzdělávání
26. 4. 2022 0x 789x
Starověký Egypt a mumie
Mumie jsou pro žáky nejčastější asociací ke starověkému Egyptu, zároveň jsou spojeny s řadou památek. Popisovaná hodina dějepisu v šestém ročníku základní školy je vystavěná právě na poznávání…
Základní vzdělávání
8. 3. 2016 0x 6831x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Caesar překročil Rubikon
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se základními mezníky římských dějin, fungováním a problémy římské republiky. Jsou schopni porovnat význam pojmu diktátor v antice a dnes. Jsou schopni…
Základní vzdělávání
18. 11. 2015 0x 5252x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka
Žáci se pomocí aktivity zamyslí nad konstrukcí historie pomocí archeologických nálezů, střípky jsou skládány pomocí předpokladů a vědecké bádání má stále nové a nové nástroje na vyvracení nebo…
Základní vzdělávání
2. 1. 2014 0x 11249x
CLIL: G. J. Caesar
CLIL výukový plán pro integraci angličtiny a dějepisu na téma G.J.Caesar.
Základní vzdělávání
13. 6. 2012 0x 6165x
Sparta a Athény
Žáci se seznámí se základními fakty o Athénách a Spartě v klasickém období řeckých dějin a zamyslí se nad výhodami a nevýhodami rozdílných systémů politických, hospodářských a kulturních a vyvodí z…
Základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 4785x
Založení Říma – integrace anglického jazyka do dějepisu
Příspěvek se věnuje zařazení CLIL metody do výuky dějepisu v 6. ročníku na druhém stupni ZŠ. Je zde popsána celá vyučovací hodina včetně zveřejnění pracovního materiálu do výuky. CLIL výuka v…
Základní vzdělávání
18. 3. 2009 2x 20219x
Pravěk a orientace na časové ose
Během dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 14502x
Řecko – perské války
Žáci se dozvědí o zajímavostech z řeckého válečnictví a po seznámení se základními údaji o řecko-perských válkách se přímo vžijí do rolí znepřátelených stran.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 1x 12968x
Opakování hrou – starověký Řím
Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě.
Základní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 11408x
Starověké Řecko v datech - hra
Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku.
Základní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 10278x
Starověký Orient
Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně.
Zobrazeno 12 z 20 položek