Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka

18. 11. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci se pomocí aktivity zamyslí nad konstrukcí historie pomocí archeologických nálezů, střípky jsou skládány pomocí předpokladů a vědecké bádání má stále nové a nové nástroje na vyvracení nebo potvrzení těchto předpokladů. Žáci si ovšem musí uvědomit, že nalezené předměty vypovídají jen o části mnohem komplikovanější skutečnosti.

Cíl

Žáci:

  • vysvětlují na příkladech vztah současnosti a minulosti,
  • dají najevo svůj postoj k dané situaci / zaujímají stanovisko,
  • hodnotí dějinná vyprávění.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel dá žákům za úkol, aby napsali dopis, ve kterém vylíčí, jaký je stav současného školství, zčásti tento stav demonstrují na jejich škole, popíší, jací jsou tam učitelé, jací žáci, jak oni sami přistupují ke studiu. Učitel může zvolit i jiné téma, ale musí být pro všechny stejné.

2) Následně si jednotlivé příspěvky žáci vzájemně čtou. Povídají si o tom, zda se jejich písemné záznamy shodují. V čem ano, v čem ne. Poté učitel vybere jeden dle klíče, který uzná za vhodný (nejlepší x nejhorší, nejbláznivější apod.), a řekne, že kvůli atomové nebo přírodní katastrofě byly zničeny všechny ostatní záznamy o tom, jak vypadalo školství v roce 2014, a jediný, který slouží lidem v roce 3014 jako zpráva o stavu této instituce, je právě záznam, který vybral. Co si o tom myslí? Shodují se s obsahem této zprávy?

3) Poté by se debata měla stočit na téma konstrukce historie pomocí fragmentů, nálezů, které mapují daný fenomén jen zčásti, ale na kterých mnohdy stavíme obecné tvrzení. Je dobré si uvědomovat, že jak je složitá současnost, byla složitá i minulost.

4) Učitel žákům promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

5) Učitel rozdá žákům text k videu a vyzve je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Následně si společně pojmy vyjasňují.

6) Učitel napíše na tabuli slova, která pronesl Howard Carter: Jediným jeho významným činem bylo to, že zemřel a byl pochován.

7) Učitel citát doplní o sdělení, že o Tutanchamonovi máme jen minimum informací, že se o něj svět začal zajímat právě až v roce 1922. Žáci mají za úkol vymyslet, co všechno se mohlo podílet na tom, že o něm prakticky neexistují žádné informace. (Např.: manipulace s historickou pamětí jeho následovníky – úprava dějin dle aktuální ideologie).

8) Na závěr proběhne debata o tom, zda (a jak) by žáci své písemné záznamy pozměnili, kdyby věděli, jakou budou mít jednou váhu.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze, učitel shrne výsledky jednotlivých debat – v bodě 3 a 7. Výběr alternativních témat v rámci debat je na učiteli, měl by je přizpůsobit možnostem žáků a probírané látce.

Doporučení:

Popisy dalších významných nálezů v Údolí králů, které slouží k prohloubení znalostí k aktivitě, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/535384/den-kdy-byla-objevena-tutanchamonova-hrobka-26-listopad včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
401.37 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papír a tužka, text k videu, internet (ten ovšem není nezbytnou podmínkou), kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 302)