Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Předškolní vzdělávání
5. 9. 2019 1x 10588x
ABC Animals
Tuto lekci jsem napsala pro děti v MŠ, ale dá se přizpůsobit také dětem v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Při učení či opakování abecedy si…
Předškolní vzdělávání
3. 9. 2018 0x 16226x
Těšíme se do školy
Tato obsáhlá lekce lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi můžete „hrát“ na školu celý týden. Jednotlivé činnosti a aktivity lze opakovat v…
Předškolní vzdělávání
31. 10. 2017 0x 7357x
Proč se lidé smějí hyenám
Dramatické činnosti zaměřené na seznámení s exotickými zvířaty, jejich zbarvením a charakteristickým zvukem.
Předškolní vzdělávání
5. 11. 2014 0x 14348x
Džungle
Hodina pohybové výchovy zaměřená na pohybovou orientaci a zdolávání překážek.
Předškolní vzdělávání
7. 7. 2014 0x 11270x
Animals
Děti si pomocí her a průpravných cvičení osvojí pojmenování druhů zvířat.
Základní vzdělávání
8. 9. 2011 0x 23480x
Hrajeme si v angličtině aneb Anglicky hrou pro mladší školáky
V článku uvádím scénář divadelní hry a jednotlivé didaktické hry, které se mi osvědčily pro výuku tématu animals (zvířata). Téma zvířat umožňuje učiteli realizovat s žáky značný počet zajímavých a…
Základní vzdělávání
16. 2. 2010 0x 13021x
Čtení tak trochu jinak
Soubor aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí. Žáci využívají v aktivitách slovní zásobu k tématům zvířata, barvy, části těla, a zároveň si upevňují tvary množného…
Základní vzdělávání
4. 12. 2009 0x 18781x
Přírodní učebna – násobilka se zvířátky
Pomocí činnostního učení si žáci osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života.
Předškolní vzdělávání
13. 11. 2009 0x 18439x
Relaxační výlet do ZOO
Řízená relaxační činnost s prvky dramatické výchovy, která v dětech probouzí fantazii, příjemný prožitek, ale i poučení, klid a odpočinek. Děti zábavnou formou provádějí uvolňovací cviky s prvky jógy…
Základní vzdělávání
12. 8. 2009 0x 12431x
Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky
Žáci poslouchají krátké promluvy zvířátek, která reprezentují vždy jinou zemi a analyzují, kterým jazykem mluví. Naučí se písničku v jednom z cizích jazyků.
Základní vzdělávání
21. 7. 2009 0x 13837x
ZOO
Pracovní list k rytmické říkance, ve které se žáci naučí anglická slovíčka - zvířata v ZOO.
Předškolní vzdělávání
10. 2. 2009 0x 12714x
Myslivci na návštěvě v mateřské škole
Při realizaci celoročního environmentálního programu naší mateřské školy jsme navázali spolupráci s odborníky z oblasti myslivosti. Děti tak získaly představu o úloze myslivců a uvědomily si…
Zobrazeno 12 z 15 položek