Odborný článek

Animals

7. 7. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Anita Šťastná

Anotace

Děti si pomocí her a průpravných cvičení osvojí pojmenování druhů zvířat.

Průpravná cvičení

Děti sedí uprostřed herny. Učitelka s maňáskem zvířátka (v našem případě s kočičkou) má před sebou obrázky domácích zvířat a říká: "I am a cat." Děti opakují po učitelce: "A cat."

Poté učitelka ukáže na některý z obrázků zvířat: "There is a dog." Děti opět zopakují: "A dog."

Takto si s dětmi projdou všechny názvy zvířat.

Následně se učitelka ptá dětí: "Who are you?"
Dítě si vezme obrázek zvířete, jehož název si zapamatovalo a řekne například "I am a dog." Pokud je zvíře pojmenováno správně, dítě si smí obrázek nechat a klade otázku kamarádovi: "Who are you?"
Když už nezbývá žádný obrázek, ale nevystřídaly se všechny děti, vrátíme do hry všechny obrázky zvířat.

Jedno dítě stojí na židli a říká „I like a dog.“ Pokud mají psa rády i ostatní děti, začnou psa předvádět, tzn. chodit po čtyřech a štěkat. Pokud dítě řekne zvíře, které jiné dítě nemá rádo, zůstane stát a nebude zvíře předvádět.

Hlavní činnost

Dítě pošeptá učitelce, které zvíře má rádo (např. kočku) a které ne (např. krávu): "I like a cat. I don´t like a cow".
Učitelka jde za zbytkem třídy a rozdělí je na dvě skupiny (cats and cows). Jedna skupina bude představovat zvíře, které má dítě rádo, ta druhá naopak.
Potom dítě chytá kamarády ve třídě a dítě, které je chyceno, musí říct, které zvíře představuje, např.: "I am a cat". Pokud se jedná o zvíře, které má chytač rád, odvede ho do rohu třídy, kde chycené dítě už zůstane. Pokud je to zvíře, které nemá rádo, nechá ho a běží dál.

Děti si sednou do kruhu a učitelka rozdělí mezi děti obrázky zvířat, přičemž každé dítě představuje jedno zvíře. Poté začne zpívat písničku Old MacDonald Had a Farm. Pokud dítě zaslechne název zvířete, jehož obrázek mu byl přidělen, zvedne obrázek nad hlavu. Písničku zpíváme několikrát, aby si ji děti osvojily. Při každém opakování písně děti posunou obrázek dítěti po pravé ruce, čímž se vystřídají v různých rolích.

Závěr

Děti dostanou obrys masky a domalují na ni libovolný zvířecí obličej. Poté pouze řeknou, jakou masku si vyrobily. Nasadí masku a řeknou například: "I am a duck."

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Anita Šťastná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 7. 2014
Pěkná forma seznamování dětí předškolního věku s elementární výukou angličtiny a upevňování základních frází. Zvláště bych ocenila úvodní a závěrečný prvek, kdy jsou děti nenásilnou formou upozorněny na řízenou aktivitu - tato podoba vlastně "simuluje" školní zvonění, takže jsou děti postupně vedeny k respektu určitého školního režimu. Také se mi líbí tematika, které je využito - zvířátka, protože je dětem blízká.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na materiály do výuky: