Odborný článek

Džungle

Anotace

Hodina pohybové výchovy zaměřená na pohybovou orientaci a zdolávání překážek.

Úvod

Přivítání se a seznámení tématem. 
 • Děti víte co je to džungle? 
 • A víte jaké zvířátka v ní žijí? 
 • Chcete si na tato zvířátka hrát?

Rozehřívací hra

Džungle

Děti jsou rozděleny na čtyři druhy zvířátek (i paní učitelka má přiděleno zvířátko, pokud hraje s dětmi). Děti jsou v kruhu, učitelka stojí uprostřed kruhu. Jmenuje nahlas jedno zvíře a všechna zvířátka toho druhu si musí rychle vyměnit místo. V tu chvíli se snaží najít místo i paní učitelka, která stála dosud uprostřed (značku neměla). Nyní nezbude značka zase na někoho jiného - ten stojí opět uprostřed kruhu a volí další zvíře. Hra pokračuje, dokud děti dodržují pravidla nebo dokud učitelka hru neukončí.

Kromě pojmenování jednotlivých zvířátek může říct osoba uprostřed kruhu také: "Džungle!" – to si potom musí vyměnit místo všechna zvířátka.

Průpravná část

Rozcvička se švihadlem

Při rozcvičce si hrajeme na zvířáka z džungle:
 • Opička. Stoj spojný - vzpažit, švihadlo složené nad hlavou. Hluboký předklon a záklon s hmitem.
 • Papoušek. Stoj rozkročný, švihadlo složené nad hlavou. Otáčet trupem vlevo a vpravo.
 • Had: Stoj spojný - švihadlo složené nad hlavou. Výpon - zapažit co nejvíce. Představíme si, že po nás ten had leze. Sed spojný - švihadlo složené v předpažení. Skrčit přednožmo, švihadlo provléct pod stehna a zpět.
 • Tygr. Leh na břicho - švihadlo složené nad hlavou. Záklon s vytočením trupu vlevo, vpravo. Každý 5 přeskoků přes švihadlo libovolným způsobem.

Hlavní část 

- příprava nářadí na stanovené místo, děti podle svých možností pomíhají

Překážková dráha 

Dvě švédské bedny blízko u sebe - děti mosí projít bokem mezi bednami (úzký most přes řeku), medicimbaly (pařezy):
 • oběhnout, prokličkovat, lavičky (pralesní cestičky);
 • přejít, hod míčem na koš (pokusit se shodit hada ze stromu);
 • hodit míčem na koš (každý jeden pokus), chůze po švihadle (po hadovi tak, abychom to nevzbudili);
 • přejít slepičí chůzí, přemístění míčků po čtyřech (přenášení vzácných plodů džungle);
 • děti si dají na tělo míček a po čtyřech ho přemístí, podlezení provazu;
 • děti podlezou provaz, skoky snožmo do obručí.
Překonání dráhy 
 • projít dráhu podle pravidel 1x;
 • projít dráhu z druhého konce 1x;
 • projít dráhu na čas po družstvech; každé družstvo může začít ze kterého konce chce, ale musí ji projít v obou směrech  1x tam, 1x zpět.
Následuje vyhodnocení nejlepšího času družstva, společný úklid nářadí – každý pomáhá uklidit to, co přinesl.

Závěrečná část 

Hra pro uklidnění - Opička

Hráči sedí kruhu těsně vedle sebe s pokrčenýma nohama. Jeden sedí uprostřed.

Sedící hráči si pod nohama předávají malý předmět (balónek…) - opičku. Jakmile se hráč uprostřed, který sleduje pohyby sedících, domnívá, že ví, kdo má opičku, ukáže na něho. Dotyčný si musí ihned lehnout na záda a zvednout ruce. Pokud označený hráč opičku má, vymění se s prostředním. Pokud ne, hra pokračuje (4x).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 11. 2014
Pěkný článek, který motivuje děti k pohybu a pohybovým aktivitám.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

5x medicimbal, 4x švihadlo, 3x tenisový míček, 2x židle, 2x obruč, 2x lavička, 2x švédské bedna, obrázky zvířat