Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Proč se lidé smějí hyenám
Odborný článek

Proč se lidé smějí hyenám

31. 10. 2017 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Dominika Bečáková

Anotace

Dramatické činnosti zaměřené na seznámení s exotickými zvířaty, jejich zbarvením a charakteristickým zvukem.

Úvod

Metody: verbálně-zvukové metody, pantomimicko-pohybové metody, materiálně-věcné metody

Cíl výuky

 • Sociální cíle: dokázat spravedlivě ohodnotit druhé i sebe
 • Osobnostní cíle: formulovat vlastní myšlenky
 • Pedagogické cíle: seznámit se s exotickými zvířaty

Text článku

Motivace

Svoláme děti do kruhu a začneme vyprávět pohádku „Proč se lidé smějí hyenám“.

„Kdysi dávno měla všechna zvířata v pralese stejnou barvu. Každé zvíře bylo hnědé. Leopard byl hnědý, zebra byla hnědá, stejně tak i hyena. Hyena však byla velmi špatný a nepřátelský tvor. Jednou vzala malou želvu s velmi krátkýma nohama a vysadila ji vysoko na strom. Pak se jí jen smála a odešla pryč. Malá želva se velmi bála a myslela si: „Brzy spadnu ze stromu dolů a umřu.“

Želva se před hyenou samozřejmě snažila utéct. Chodí ale velmi pomalu, a tak se jí to nepodařilo. S dětmi si v rámci rozehřátí vyzkoušíme želví honičku.

Warm up

Želví honička

Jedno z dětí je hyena, která se snaží chytit želvičku, aby ji následně mohla zlomyslně vysadit na vysoký strom. Hyena se pohybuje po všech čtyřech – ne po kolenou. Želvy, které mají krátké nohy, chodí po dvou, ale ve dřepu. Pokud hyena někoho chytí, změní se na želvu a roli hyeny přebírá dítě, které bylo chyceno.

Průpravná cvičení

Setkání s leopardem

Opět se seskupíme do kruhu a učitelka pokračuje ve vyprávění pohádky.

„Šel však kolem leopard a slyšel želví volání: „Prosím, leoparde, pomoz mi dolů!!!“ Leopard se podíval, odkud vychází tento hlas, a viděl malou želvu s tak krátkými nohama v koruně stromu. Byl velmi laskavý a pomohl želvě dolů. Želva mu děkovala: „Protože jsi na mě byl tak hodný, udělám tě velmi krásným.“ Nato želva vzala svou krabici s barvami a namalovala krásné černé skvrny na leopardových zádech a hlavě. Leopard jí velmi poděkoval a šel zase dál.“

Děti si sednou bokem do kruhu blízko sebe tak, aby dosáhly kamarádovi před sebou na záda. Každé z dětí dostane štětec a společně s učitelkou malují (bez barvy) zvířecí vzory na záda dítěte sedícího před nimi.

 • Zebra – vodorovné přejíždění štětcem přes záda
 • Leopard  jemné tečkování štětcem po zádech, kterým tvoříme imaginární puntíky
 • Páv – malování koleček na záda, do každého kolečka tečku
 • Žirafa – malování plných čtverečků
 • Další zvířata a způsob zdobení necháme vymyslet děti.

Zvuková hra na zvířata

Děti si s učitelkou poví, jaká zvířata zrovna vymalovaly na zádech svých kamarádů, a vyjmenují další exotická zvířata, která znají. Poté si spolu s učitelkou vyberou čtyři, která vydávají charakteristický zvuk (př. lev, opice, papoušek, had).

Učitelka poté vydává zvířecí zvuky, děti se připojí zvukově, a navíc dané zvíře ztvární i pohybově.

Hlavní činnost

Vrátíme se k pohádce a dovyprávíme, jak se i hyena chtěla stát krásnou.

„Kde jsi získal toto krásné zbarvení, leoparde?“ Leopard odvětil: „Běž za malou želvou a zeptej se jí.“

Hyena se tedy vydala za želvou a pravila: Želvo, děláš zvířata krásnějšími, zkrášli mě také. Pokud mě neučiníš krásnějším, vysadím tě zase na strom.“ Želva neodpověděla. Vzala své nůžky a ostříhala hyeně hřívu a chlupy tak, že jsou někde dlouhé, jinde zase krátké. Pak vzala svou krabici s barvami a nakreslila jí tuhle černé skvrny, jinde zase pruhy.

A dnes, jak jistě víte, hyena má krátké i dlouhé chlupy, má skvrny i pruhy a stačí říci její jméno a všichni se jí smějí.“

Učitelka před hodinou přichystá na velký karton obrys hyeny.

Přesuneme se do prostoru, kde je možné s dětmi tvořit, nachystáme barvy, štětce a nůžky, lepidlo a provázky a požádáme děti, aby se do hyeny pustily všechny společně a s vlastní fantazií. Na konci srovnáme obrázek skutečné hyeny a obrázek, který vytvořily děti.

Závěr

Proxemická škála postojů

Děti se proxemicky vyjádří k tomu, jak se zachovala želva. Jistě, měla se proč pomstít, ale je to správné? Necháme děti rozhodnout samy. V prostoru bude obrázek želvy, čím dál je dítě od želvy, tím méně souhlasí s jejím chováním.

Reflexe

 • otázky ohledně zbarvení zvířat, ukázka obrázků zvířat s výrazným vzorem
 • ukázka obrázku hyeny, definice toho, jak hyena vypadá, poslech typického zvuku, který hyena vydává

Seznam pramenů, literatury

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 10. 2017
Hezký a přínosný článek, zajímavé téma pro poznávání a tvoření dětí v mateřské škole.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům