Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – násobilka se zvířátky
Odborný článek

Přírodní učebna – násobilka se zvířátky

4. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Radka Burianová

Anotace

Pomocí činnostního učení si žáci osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života.

Cíl

Pomocí činnostního učení si žák osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života, hlavně zapojí logické uvažování a pochopí souvislosti. Na dalších úkolech rozvíjí slovní zásobu, zručnost a smysly.

Motivace

Kniha – Mít tak svoje vlastní zvířátko – Z. Nováková (Blok v Brně 1989)

Pracovní postup

Přečteme si úryvek z knížky.

Beseda o domácích zvířatech, co kdo má doma, jak se o ně stará, co vyžaduje péče o jednotlivá domácí zvířata (Prv).

Zazpíváme si písničku, v níž se zpívá o zvířatech (Hv).
Já mám koně, Na tý louce zelený, Pásla ovečky,...

Zvířecí rodiny (obrázky zvířecích rodin – samce, samice a mláďat), žáky rozdělíme do skupin, obrázky volně rozložíme po trávě a žáci běhají a hledají jednotlivé obrázky a nosí je do svých skupin (na předem stanovená stanoviště), ve skupinkách je pak rovnají, mohou i vyměňovat si navzájem.

Hledejte obrázky zvířat a spojte dohromady členy rodiny – samce, samici a mládě. Každá skupinka má své místo, kde budete rovnat obrázky pod sebe. Pokud bude mít váš obrázek jiná skupinka, můžete si je na konci vyměnit, aby se vám povedlo srovnat rodiny. Ale obrázek za obrázek."

Malujeme – každá skupinka si vylosuje zvířecí rodinu, kterou namaluje, počet jednotlivých členů.

Malujte na čtvrtky obrázky vylosovaných zvířat, můžete se nechat inspirovat hledanými obrázky z minulé hry."

Počítáme – opakujeme násobilku, kolik nohou je na jednotlivých obrázcích? Kolik nohou a uší? Kolik očí, uší a nohou? Přiřazujte karty s násobky a příklady, které najdete po učebně nebo zahradě.

Např.: Obrázek králíkárny se 4 králíky
„Kolik mají nohou? 4 . 4 = 16
„Kolik mají nohou a uší?" 4 . 6 = 24
„Kolik mají nohou, uší a očí?" 4 . 8 = 32

Vytváříme slovní úlohy – každá skupinka připraví pro ostatní slovní úlohu o zvířatech – namaluje na karty.

(návaznost na předchozí úkol)

„Připravte si slovní úlohy sami pro ostatní skupiny. Můžete použít vaše obrázky nebo si nové namalovat."

Kolik slabik najdete v názvech jednotlivých zvířat? Najděte nejkratší a nejdelší."

Smysly„Pomocí hmatu poznávejte plyšová zvířata."

Evaluace

Schopnost žáků spolupracovat a chápat jednotlivé aktivity Je třeba pozorovat, jak žáci reagují na naše podněty, zda chápou jednotlivé činnosti a aktivity, jak spolupracují šikovnější se slabšími, zda si pomáhají a dokáží se domluvit.

Co se vám nejvíc líbilo? Co pro vás byl největší problém? Jak se vám spolupracovalo ve vaší skupince?"

(Jde o společnou aktivitu, pochválím nejšikovnější skupinu, ale odměnu dám všem, jde především o opakování formou hry. Můžeme vytknout některým neaktivním jejich pasivitu.)

Reflexe

Přírodní učebna - aktivita je určena pro žáky 2. - 3. ročníku. Rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomocí činnostního učení žáci zapojí logické uvažování a pochopí souvislosti mezi jevy.

Literatura a použité zdroje

[1] – NOVÁKOVÁ, Zdena. Mít tak svoje zvířátko. Brno : Blok, 1989.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry A4, obrázky zvířat, pastelky, tužky, kartičky s násobky a příklady, plyšová zvířata