Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Relaxační výlet do ZOO
Odborný článek

Relaxační výlet do ZOO

13. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Iva Burešová

Anotace

Řízená relaxační činnost s prvky dramatické výchovy, která v dětech probouzí fantazii, příjemný prožitek, ale i poučení, klid a odpočinek. Děti zábavnou formou provádějí uvolňovací cviky s prvky jógy za poslechu relaxační hudby se soustředěním na správné dýchání a inhalaci eukalyptu.

Cíl

Prožívání pocitů uzavřených zvířat, prožívání ohrožení a strachu, hledání řešení, chování dětí v ZOO, zklidněníí, spolupráce s ostatními, ranní hygiena, balení na výlet, prožívání probuzení. Relaxační uvolňovací cviky s prvky dětské jógy a vztah k těmto činnostem, poslech relaxační hudby, inhalace, klidné dýchání.

Struktura

1. uvedení děje

Dobře vyvětraná místnost příjemné teploty, zapnuta inhalace s obsahem eukalyptu. Relaxační hudba s podbarvením zvuku ptáků, tekoucí vody, šumění lesa.

Děti leží na zádech na zemi, do kruhu hlavami k sobě a napodobují děj (pohybově doprovázejí) dle poklidného vyprávění učitelky.

Učitelka vypráví: „Spíme ve svých postýlkách, je noc, zdají se nám krásné sny, je nám teplo a příjemně. Začíná vycházet slunce a my se probouzíme, hezky se protáhneme, zívneme a pojednou slyšíme, jak začíná pomalu pršet. Kape sem a tam, kap, kap a už prší víc a víc. Přestává pršet a opět vylézá sluníčko, které se na nás hezky usmálo a i my se hezky usmějeme na své kamarády a pohladíme je, jako slunce pohladilo nás. Třeme ruce o sebe a přiložíme si je na oči, cítíme jak nás sluníčko zahřívá a jak jsme hezky odpočatí. A nyní už je čas vstávat, oblékneme se, vyčistíme zuby, najíme se a jdeme si připravit baťůžek. Co všechno si dáme do batohu s sebou na výlet? (děti samy říkají složení zavazadla) Nezapomeneme pláštěnku, svačinu a pití. Dáme si batoh na záda a jdeme na výlet. Jé, děti, již jsme v zoologické zahradě. Je tady mnoho zvířátek. Vidíme tady lva, tygra, hada, ryby, opice, velbloudy, žirafy...atd.(děti předvádějí různá zvířata dle jógy i vlastní představivosti). Koupili jsme si zmrzlinu, je teplo a ta zmrzlina se nám roztéká. Lehneme si na zem a zkusíme společně předvést zmrzlinu, jak se roztéká a vsakuje se do trávy. V dáli slyšíme, jak na věží hodiny odbíjí jedenáct hodin-1,2,3....11 a tak je čas vrátit se domů na oběd. Nasedáme do autobusu a odjíždíme domů."

Poznámka: Při kapání a dešti děti ťukají prsty do země a znázorňují sílu deště (pomalu, tiše, zesilování až po silné burácení deště). Činnost v kleče.

Předvedení rozteklé zmrzliny je velice náročná činnost a mnoho dětí si ji nedokáže představit. Častějším opakováním si na vsakování, a tím uvolnění, zvyknou. Rozhodně by se právě z důvodu uvolnění neměla tato pasáž vynechávat, neboť mnoho malých dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami neumí uvolnit své svalstvo.

2. Improvizace

Děti se rozdělí na návštěvníky a zvířátka. Zvířata v klecích se volně procházejí, protahují, žerou a nebo si lehce pohrávají. Diváci je pozorují, povídají si o nich, ukazují na ně. Přesně se snaží napodobit své chování v zoologické zahradě. Volně předvádějí chování jednotlivých zvířat v klecích a chování návštěvníků.

3. Kolize s prvky improvizace

Zlobivá holčička, zlobivý chlapeček začínají zvířata v klecích dráždit. Strkají do klecí klacíky, hází kamínky, bouchají na sklo. Krmí je bonbóny, lízátky, zmrzlinou a šlehačkovými dorty. Nakonec začnou otevírat jednotlivé výběhy a klece.

4. Krize s prvky improvizace

Zvířátka jsou nervózní a přecházejí z jedné strany na druhou, vydávají hlasité zvuky a následně vybíhají ze svých příbytků a ohrožují návštěvníky.

5. Možnosti řešení

Když začíná být situace neúnosná, učitelka zastaví celý děj a v tuto chvíli děti samy vybírají různá řešení. Jednou přijde chovatel zvířat a zažene zvířata zpět do klecí. Jindy přijde kouzelník a začaruje zvířata nebo návštěvníky v cosi. Může přijít i víla a všechny uspat, přičemž děti zůstávají ve strnulých pozicích. A nebo... Důležité je nechat děti, aby samy vymyslely, vybraly a rozhodly, jak to bude dál. Když se děti domluví na dalším postupu, děj se začne opět pomalu odvíjet.

6. Uvolnění

Situace se vyřeší, dojde k celkovému zklidnění situace. Zvířátka jsou zpět ve svých příbytcích, návštěvníci se znovu volně procházejí po ZOO. Vše je opět tak, jak má být.

7. Závěr – společná reflexe

„Děti, pojďte, my si teď koupíme zmrzlinu a sedneme si do parku na lavičku a trošku si o tom všem popovídáme, ano?"

Co udělala ta zlobivá holčička špatně a co ten zlobivý chlapeček? Proč se nesmějí zvířátka dráždit a krmit a proč se k nim nesmí lézt a pouštět z klece? Jak myslíte, že by to vypadalo ve skutečnosti? Proč jste si zvolily právě ono zvířátko? Jak vám bylo? Co jste cítily když na vás lidi ukazovali prstem a smáli se? A jak vám bylo, když vám zlobivé děti strkaly klacíky do klecí a bouchali na sklo? Jak bylo vám, návštěvníkům? Co by jste udělaly jinak? Co se vám líbilo a co vám bylo nepříjemné?" Co taková zvířátka žerou? A jak se máme správně chovat v zoologické zahradě?

„Ano, ještě jednou si vše od začátku zopakujeme." Nejdříve jste se probudily, učesaly, vyčistily zoubky, nasnídaly se, zabalily batoh a potom jste odjely do ZOO. Jaká zvířátka jste v zoologické zahradě předváděly? A co dále následovalo?"

Učitelka za pomoci dětí ještě jednou zopakuje celý děj. Povídá si s nimi o jednotlivých situacích a možnostech řešení. V závěru učitelka pochválí všechny děti za jejich aktivní účast.

„Milé děti, byly jste velice šikovné. Moc se mi líbilo, jak....a také... Mám z vás radost. Budete-li chtít, někdy si můžeme zase zahrát výlet do zoologické zahrady a nebo se budeme moci podívat na tajuplný ostrov, voňavou louku a nebo zajít do kouzelného obchodu s hračkami. A teď si všichni sobě společně zatleskáme, neboť se nám vše moc hezky povedlo:"

Poznámka učitele

Časově lze danou činnost upravit dle zájmu dětí a možností. Zároveň lze dle potřeby různé části prodloužit a nebo naopak zkrátit.

Hry se velice rády zúčastňují i velmi malé děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkové rozpětí smíšené skupiny jsem ověřovala na dětech 2 – 7 let. Přesto jsem přesvědčena, že i žáci prvních a druhých ročníků v hodině tělesné výchovy a nebo ve školní družině budou vzorně všechna cvičení provádět.

U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je nutné přihlédnout ke stupni a druhu postižení. Žáci s Dawnovým syndromem a žáci s mentální retardací dle mých zkušeností relaxační cvičení provádějí s chutí a nasazením. Věkové omezení zde není nutné, neboť mentální věk je adekvátní stupni postižení. Žáci s ADD a ADHD se až příliš vžívají do děje a z toho důvodu je pak bezpodmínečně nutné danou činnost řádně zreflektovat a nepodcenit zvláště bod 5 a 6.

Ještě před samotnou relaxační činností je nutné s dětmi vyzkoušet chování a předvedení jednotlivých zvířátek. Jak vypadá a jak se chová lev, slon, nosorožec, medvěd, had, pták, opice ...

Učitelka by se měla předem seznámit s dětskou jógou buď prostřednictvím výukových kurzů dětské jógy, nebo za pomoci odborných knih.

Reflexe pedagoga

Danou hru jsem dělala s dětmi již mnohokrát a vždy měla velký úspěch. Děti celý příběh silně prožívají a chtějí hru opakovat stále dokola. Hledají vždy nová a neobvyklá řešení a k příběhu přidávají další a další situace. Nejraději hrají roli zlobivého dítěte a ošetřovatele či kouzelníka.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Relaxační hudba, inhalační přístroj

Spec. vzdělávací potřeby:

mentální postižení - lehké, kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči, poruchy pozornosti a vnímání, tělesné postižení