Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Relaxační výlet do ZOO
Odborný článek

Relaxační výlet do ZOO

13. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Anotace

Řízená relaxační činnost s prvky dramatické výchovy, která v dětech probouzí fantazii, příjemný prožitek, ale i poučení, klid a odpočinek. Děti zábavnou formou provádějí uvolňovací cviky s prvky jógy za poslechu relaxační hudby se soustředěním na správné dýchání a inhalaci eukalyptu.

Cíl

Prožívání pocitů uzavřených zvířat, prožívání ohrožení a strachu, hledání řešení, chování dětí v ZOO, zklidněníí, spolupráce s ostatními, ranní hygiena, balení na výlet, prožívání probuzení. Relaxační uvolňovací cviky s prvky dětské jógy a vztah k těmto činnostem, poslech relaxační hudby, inhalace, klidné dýchání.

Struktura

1. uvedení děje

Dobře vyvětraná místnost příjemné teploty, zapnuta inhalace s obsahem eukalyptu. Relaxační hudba s podbarvením zvuku ptáků, tekoucí vody, šumění lesa.

Děti leží na zádech na zemi, do kruhu hlavami k sobě a napodobují děj (pohybově doprovázejí) dle poklidného vyprávění učitelky.

Učitelka vypráví: „Spíme ve svých postýlkách, je noc, zdají se nám krásné sny, je nám teplo a příjemně. Začíná vycházet slunce a my se probouzíme, hezky se protáhneme, zívneme a pojednou slyšíme, jak začíná pomalu pršet. Kape sem a tam, kap, kap a už prší víc a víc. Přestává pršet a opět vylézá sluníčko, které se na nás hezky usmálo a i my se hezky usmějeme na své kamarády a pohladíme je, jako slunce pohladilo nás. Třeme ruce o sebe a přiložíme si je na oči, cítíme jak nás sluníčko zahřívá a jak jsme hezky odpočatí. A nyní už je čas vstávat, oblékneme se, vyčistíme zuby, najíme se a jdeme si připravit baťůžek. Co všechno si dáme do batohu s sebou na výlet? (děti samy říkají složení zavazadla) Nezapomeneme pláštěnku, svačinu a pití. Dáme si batoh na záda a jdeme na výlet. Jé, děti, již jsme v zoologické zahradě. Je tady mnoho zvířátek. Vidíme tady lva, tygra, hada, ryby, opice, velbloudy, žirafy...atd.(děti předvádějí různá zvířata dle jógy i vlastní představivosti). Koupili jsme si zmrzlinu, je teplo a ta zmrzlina se nám roztéká. Lehneme si na zem a zkusíme společně předvést zmrzlinu, jak se roztéká a vsakuje se do trávy. V dáli slyšíme, jak na věží hodiny odbíjí jedenáct hodin-1,2,3....11 a tak je čas vrátit se domů na oběd. Nasedáme do autobusu a odjíždíme domů."

Poznámka: Při kapání a dešti děti ťukají prsty do země a znázorňují sílu deště (pomalu, tiše, zesilování až po silné burácení deště). Činnost v kleče.

Předvedení rozteklé zmrzliny je velice náročná činnost a mnoho dětí si ji nedokáže představit. Častějším opakováním si na vsakování, a tím uvolnění, zvyknou. Rozhodně by se právě z důvodu uvolnění neměla tato pasáž vynechávat, neboť mnoho malých dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami neumí uvolnit své svalstvo.

2. Improvizace

Děti se rozdělí na návštěvníky a zvířátka. Zvířata v klecích se volně procházejí, protahují, žerou a nebo si lehce pohrávají. Diváci je pozorují, povídají si o nich, ukazují na ně. Přesně se snaží napodobit své chování v zoologické zahradě. Volně předvádějí chování jednotlivých zvířat v klecích a chování návštěvníků.

3. Kolize s prvky improvizace

Zlobivá holčička, zlobivý chlapeček začínají zvířata v klecích dráždit. Strkají do klecí klacíky, hází kamínky, bouchají na sklo. Krmí je bonbóny, lízátky, zmrzlinou a šlehačkovými dorty. Nakonec začnou otevírat jednotlivé výběhy a klece.

4. Krize s prvky improvizace

Zvířátka jsou nervózní a přecházejí z jedné strany na druhou, vydávají hlasité zvuky a následně vybíhají ze svých příbytků a ohrožují návštěvníky.

5. Možnosti řešení

Když začíná být situace neúnosná, učitelka zastaví celý děj a v tuto chvíli děti samy vybírají různá řešení. Jednou přijde chovatel zvířat a zažene zvířata zpět do klecí. Jindy přijde kouzelník a začaruje zvířata nebo návštěvníky v cosi. Může přijít i víla a všechny uspat, přičemž děti zůstávají ve strnulých pozicích. A nebo... Důležité je nechat děti, aby samy vymyslely, vybraly a rozhodly, jak to bude dál. Když se děti domluví na dalším postupu, děj se začne opět pomalu odvíjet.

6. Uvolnění

Situace se vyřeší, dojde k celkovému zklidnění situace. Zvířátka jsou zpět ve svých příbytcích, návštěvníci se znovu volně procházejí po ZOO. Vše je opět tak, jak má být.

7. Závěr – společná reflexe

„Děti, pojďte, my si teď koupíme zmrzlinu a sedneme si do parku na lavičku a trošku si o tom všem popovídáme, ano?"

Co udělala ta zlobivá holčička špatně a co ten zlobivý chlapeček? Proč se nesmějí zvířátka dráždit a krmit a proč se k nim nesmí lézt a pouštět z klece? Jak myslíte, že by to vypadalo ve skutečnosti? Proč jste si zvolily právě ono zvířátko? Jak vám bylo? Co jste cítily když na vás lidi ukazovali prstem a smáli se? A jak vám bylo, když vám zlobivé děti strkaly klacíky do klecí a bouchali na sklo? Jak bylo vám, návštěvníkům? Co by jste udělaly jinak? Co se vám líbilo a co vám bylo nepříjemné?" Co taková zvířátka žerou? A jak se máme správně chovat v zoologické zahradě?

„Ano, ještě jednou si vše od začátku zopakujeme." Nejdříve jste se probudily, učesaly, vyčistily zoubky, nasnídaly se, zabalily batoh a potom jste odjely do ZOO. Jaká zvířátka jste v zoologické zahradě předváděly? A co dále následovalo?"

Učitelka za pomoci dětí ještě jednou zopakuje celý děj. Povídá si s nimi o jednotlivých situacích a možnostech řešení. V závěru učitelka pochválí všechny děti za jejich aktivní účast.

„Milé děti, byly jste velice šikovné. Moc se mi líbilo, jak....a také... Mám z vás radost. Budete-li chtít, někdy si můžeme zase zahrát výlet do zoologické zahrady a nebo se budeme moci podívat na tajuplný ostrov, voňavou louku a nebo zajít do kouzelného obchodu s hračkami. A teď si všichni sobě společně zatleskáme, neboť se nám vše moc hezky povedlo:"

Poznámka učitele

Časově lze danou činnost upravit dle zájmu dětí a možností. Zároveň lze dle potřeby různé části prodloužit a nebo naopak zkrátit.

Hry se velice rády zúčastňují i velmi malé děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkové rozpětí smíšené skupiny jsem ověřovala na dětech 2 – 7 let. Přesto jsem přesvědčena, že i žáci prvních a druhých ročníků v hodině tělesné výchovy a nebo ve školní družině budou vzorně všechna cvičení provádět.

U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je nutné přihlédnout ke stupni a druhu postižení. Žáci s Dawnovým syndromem a žáci s mentální retardací dle mých zkušeností relaxační cvičení provádějí s chutí a nasazením. Věkové omezení zde není nutné, neboť mentální věk je adekvátní stupni postižení. Žáci s ADD a ADHD se až příliš vžívají do děje a z toho důvodu je pak bezpodmínečně nutné danou činnost řádně zreflektovat a nepodcenit zvláště bod 5 a 6.

Ještě před samotnou relaxační činností je nutné s dětmi vyzkoušet chování a předvedení jednotlivých zvířátek. Jak vypadá a jak se chová lev, slon, nosorožec, medvěd, had, pták, opice ...

Učitelka by se měla předem seznámit s dětskou jógou buď prostřednictvím výukových kurzů dětské jógy, nebo za pomoci odborných knih.

Reflexe pedagoga

Danou hru jsem dělala s dětmi již mnohokrát a vždy měla velký úspěch. Děti celý příběh silně prožívají a chtějí hru opakovat stále dokola. Hledají vždy nová a neobvyklá řešení a k příběhu přidávají další a další situace. Nejraději hrají roli zlobivého dítěte a ošetřovatele či kouzelníka.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Relaxační hudba, inhalační přístroj

Spec. vzdělávací potřeby:

mentální postižení - lehké, kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči, poruchy pozornosti a vnímání, tělesné postižení