Odborný článek

LES ANIMAUX (A1)

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu zvířata s důrazem na užití slovesa být/être v přítomném čase. Díky dílčím aktivitám si žáci během 45 minut procvičí jak psaní, tak i dialogizaci a poslech. Po poslechu si navíc v jednoduché aplikaci https://create.vista.com vyrobí digitální pozvánku do pražské ZOO pro svého imaginárního francouzského kamaráda.

Časová dotace: 45 minut (příprava 15 minut)

Pomůcky: PC + promítací plocha, mobilní telefony, wifi (internet)

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • začátečnická úroveň znalosti FRJ
 • žáci a žákyně umí použít ve větách slovesobýt (être) v přítomném čase
 • vyjadřují zápor pomocí dvou záporných částic ne … pas
 • umí rozlišovat určitý a neurčitý člen

Digitální dovednosti:

 • žák/žákyně zná základní funkcionality nástrojů pro grafický design
 • umí vyhodnotit, která z digitálních šablon nejlépe vyhovuje jeho/jejímu projektu
 • je součástí virtuální třídy (týmu) v prostředí Microsoft Teams (nebo v jiné platformě pro třídní management)
 • tvoří složky pro uchovávání souborů jednotlivých studentů

Přínos využití digitálních technologií:

Digitální technologie v této výukové aktivitě slouží k vizualizaci slovní zásoby na téma zvířata. Díky aplikaci VistaCreate si žák kreativním způsobem ověří použití hlavních slovíček ve větách, a navíc se seznámí s dalším nástrojem, díky kterému může v budoucnu  nebo jednoduše graficky vytvořit originální prezentaci.

  

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY

EVOKACE

ÚLOHA 1: Hledej výrazy „anglo-françaises“ (5 minut)

Na úvod hodiny učitel pozve žáky před tabuli nebo jim promítne tyto dva výukové plakáty na velké obrazovce (plakát v Canvě jsem vyrobila podle https://www.berlitz.com/blog/animals-in-french):

 

Společně poté sledují a analyzují novou slovní zásobu – zvířata. Učitel vyzve žáky, aby hledali slovíčka, která jsou podobná angličtině. Na konci této aktivity učitel rozvine diskusi o tom, proč asi jsou to zrovna názvy zvířat z Afriky (etymologie slov – cizí země vs. domácí prostředí).  

 

UVĚDOMĚNÍ

ÚLOHA 2: Běhací diktát (15 minut) 

Před hodinou je potřeba připravit si materiál: 

·       6 kartiček zvířat ze statku a 6 kartiček zvířat ze ZOO (tip: sadou složenou ze dvojic těchto karet můžete pro žáky vyrobit pexeso - originál zde.)

  

·        pracovní list k doplňování (4 ks na jedné A4) - originál zde.

Zadání:

 • Kartičky vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Na začátku této aktivity je rozmístíme po třídě – hned poté, co vyzveme žáky, aby se přemístili na chodbu. 
 • Děti pracují samostatně – každý z nich je běhačem i zapisovačem v jednom. Názvy zvířat se snaží zapamatovat a přenést na pracovní list. Pracovní list s obrázkem ZOO + FARMY a pero musí každý žák pokaždé nechat na chodbě (alespoň 20 m od dveří třídy). 
 • Učitel odstartuje aktivitu a může začít vyplňování pracovního listu – žáci musí „v hlavě“ přenést francouzskou podobu slovíčka až na chodbu a tam vše pečlivě a bez chyby zapsat buď do čtverce V ZOO, nebo do čtverce NA FARMĚ, podle toho, kde daná zvířata může dítě potkat nejčastěji. 
 • Na závěr si s žáky zkontrolujeme, jestli zvířata správně zařadili. V praxi se jedná o dialogizaci, ve které si žáci zopakují sloveso být a jeho zápor a také užití neurčitých a určitých členů podle následujícího vzoru:

 

Učitel: „Est-ce qu´ un cheval habite au ZOO?“

Žák: „Non Madame, le cheval n´ habite pas au ZOO, il est à la ferme.“

Učitel: „Est-ce qu´ une girafe habite à la ferme?“

Žák: „Non Madame, la girafe n´ habite pas à la ferme, elle est au ZOO.“

 • Řešení úlohy visí na tabuli (stejný výukový plakát, který v úvodu posloužil k hledání slov podobných angličtině). Výstup žáků lze nalepit do sešitu a vedle něj si poté mohou děti psát výslovnost.
 • Žáci postupně čtou slova, která si zapsali – každé nové slovíčko jim učitel pomáhá pečlivě vyslovit. Cílem je, aby každý ze žáků přečetl alespoň jednou všech 12 slov. 
 • Na závěr běhacího diktátu učitel ještě jednou vyzve žáky, aby se šli opět podívat na tabuli („řešení úlohy“), a malou jedničkou odmění žáka, který první přijde na to, která ze slov na tabuli nebyla použita na kartičkách.

(Řešení: je to le rhinoceros / nosorožec a le poulet / kuře)

ÚLOHA 3: Poslech s porozuměním (5 min)

Pomocí interaktivních pracovních listů pracovní list č. 1 a  pracovní list č. 2 ještě procvičíme poslech. 

ÚLOHA 4 – Vytvoř reklamu na ZOO (15 min)

Úkolem bude vytvořit poutavý reklamní leták na pražskou ZOO v aplikaci CreateVista.

Zadání:

 • Učitel rozdělí žáky do dvojic, ve kterých budou pracovat na PC nebo tabletech na tvorbě letáku. Nejdříve je ale vyzve, ať sami ve dvojicích vymyslí, jak by měl kvalitní reklamní plakát vypadat (poutavě, barevně, stylově atd.), co by měl obsahovat (titulek, slogan, obrázek, stručný popis, adresu atd.), případně jaký formát by měl mít. 
 • Děti s učitelem diskutují. Návrhy a nápady lze zaznamenat na flipchart, tabuli nebo pomocí aplikace Slido.  

Ukázka výstupu:

Autor:  7. A, ZŠ Zeleneč, aplikace Slido
 • Poté žákům promítne následující leták s pěti zásadami, jak vytvořit reklamní leták - originál zde
 • Žáci si následně ve dvojicích pomocí překladače připraví jednoduchý reklamní slogan na pražskou ZOO. Slogan musí obsahovat názvy alespoň tří afrických zvířat. 
 • V prohlížeči na školním PC nebo tabletu ve dvojicích otevřou aplikaci pro tvorbu interaktivního obsahu https://create.vista.com/ a vyberou možnost „invitation“.
 • Výhodou aplikace CreateVista (například ve srovnání s Canvou) jsou kreativnější možnosti úpravy barev či textů a možnost vkládání hudby. 

Ukázka výstupu:

Autor: žákyně 7. A, ZŠ Zeleneč

REFLEXE

ÚLOHA 5: Výlet do ZOO (5 min)

Na závěr hodiny žáci popisují výlet do ZOO.  Výhodou je, že si procvičí i starší slovní zásobu. 

Zadání: 

Učitel promítne dětem krátký text o výletu do ZOO. Žáci do sešitu text přepisují – místo obrázku se ale samozřejmě pokusí napsat název zvířete. Neznámé výrazy (např. oči) mohou děti vyhledat za domácí úkol. 

Zdroje:  

 • https://www.berlitz.com/blog/animals-in-french
 • https://create.vista.com  
 • Videonávod: https://create.vista.com/tutorials/learn-how-to-easily-get-started-with-crello/ 
 • https://apromotion.cz/blog/46-10-zasad-jak-vytvorit-propagacni-a-reklamni-letak-propagujte-se-efektivne
 • http://materjjvitry.canalblog.com/archives/2020/05/08/38270365.html2
 • Halík, Petr: Tipy a triky pro výuku cizích jazyků, Grada Publishing a.s., Praha 2021 
 • Sieglová, Dagmar: Konec školní nudy, Didaktické metody pro 21. století, Grada Publishing a.s., Praha 2019

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení