Odborný článek

ABC Animals

Anotace

Tuto lekci jsem napsala pro děti v MŠ, ale dá se přizpůsobit také dětem v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Při učení či opakování abecedy si jistě osvojí i nová anglická slovíčka – zvířat. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Cíl

Cílem této lekce je naučit děti nová anglická slovíčka a především naučit je celou abecedu. Vypilovat českou a poté naučit anglickou. Vše probíhá hravou formou, aby se děti nebály cizího jazyka.

ABC Animals

Jak hravě naučit děti anglickou abecedu? Děti mají rády zvířátka, pojďme jim tedy představit anglickou abecedu prostřednictvím anglicky pojmenovaných zvířátek.

Lekci můžeme vést celou v angličtině, já jsem však připravila jen pár aktivit v angličtině. Důležité je naučit v této lekci anglickou abecedu a slovíčka zvířat.

Naučíme děti anglickou abecedu, anglické názvy zvířátek a možná i nová zvířátka, která doposud neznaly.

Namotivovat děti na tuto lekci není vůbec těžké. Děti totiž milují zvířátka, a o to víc, když je mohou vidět například v pohádce a něco zajímavého se o nich dozvědět. Pohádku pro ně připravíme jako odměnu na konec, zvolit můžeme jakoukoli pohádku - nejlepší však z hlediska anglického jazyka je Peppa pig – pohádky najdete na YouTube. Jsou zde všechna možná témata, a navíc skvělá anglická výslovnost, které velice dobře porozumí všechny věkové kategorie, začátečníci, i sotva políbení angličtinou.

Nejprve však musíme zjistit, zda děti znají celou naší českou abecedu. Vyvoláme tedy dvě nejšikovnější děti, aby nám abecedu přednesly, a poté si abecedu odříkáme společně, ať už pomocí kartiček/karet s písmenky či pomocí písničky nebo videa.

Jakmile zjistíme, že děti naši abecedu skvěle ovládají, můžeme se vrhnout na tu anglickou.

Začneme anglickými slovíčky zvířat, která děti znají. Můžeme mít nachystané kartičky se zvířátky, a kdo si vzpomene na zvířátko, které je v naší anglické abecedě, může jej umístit na podlahu tam, kde bude písmenko zhruba ležet, jak budeme skládat abecedu. Jakmile děti vyčerpají všechna známá zvířátka, začneme jim představovat ta nová, která jsou obsahem naší anglické abecedy.

Anglická zvířecí abeceda

A lligator, Ant  
Alligators are giant, intelligent reptiles directly descended from ancient crocodilians.

B ear, Bee
Bears are fast runners, excellent swimmers and good climbers.

C amel, Cat, Cow, Crab
Camels have several adaptations that protect them during sandstorms.

D oplhin, Dog, Deer
Dolphins are intelligent, playful creatures, friendly to humans.

E lephant, Eagle
Elephants are the largest mammals in the world that live on land.

F ish, Frog
Fish live and breathe in water, have slimy bodies and are cold-blooded.

G iraffe, Guinea-pig, Goat
Giraffes, the tallest of the land animals, live in the savannas of Africa.

H ippo, Hamster, Horse
Hippos live in the rivers, lakes and swamps. They are the third largets African animal.

I nsect
There are over 1 million different known species of insects in the world.

J ellyfish
Jellyfish have fish in their name, but they are not fish.

K angaroo
Kangaroos are the symbol of Australia. There are over 50 types of kangaroo.

L ion
The lion is a symbol of power, courage and nobility.

M onkey, Mouse
There are two types of monkeys: the Old World Monkey and the New World Monkey.

N ewt
Newts are brightly coloured salamanders. These small amphibians live in moist areas.

O wl, Ostrich
Owls are mysterious birds. In many countries the owl is a symbol of wisdom.

P enguin, Parrot, Pig
Penguins are birds, but unlike most birds they are not able to fly.

Q ueen Bee
Honey bees are the only insects that produce a food consumed by humans.

R accoon, Rabbit, Rat, Rooster
Raccoons are curious, intelligent and often troublesome mammals.

S eal, Snake, Sheep, Shark, Spider
Seals are marine mammals. There are lots of kinds of seals.

T iger, Tuna, Turtle
Tigers are the biggest cats in the world. They live in hot jungles as well as cold forests.

U nicorn
Unicorns are one-horned mythical creatures that can be associated with all kinds of mythology.

V iper
Vipers are weird creatures. They can move without legs, and can cause sickness with a single bite.

W hale, Wasp, Wolf
Whales are large, intelligent animals. They are not fish, they are mammals.

fo X
Foxes are the smallest member of the dog family. They have characteristics of both dogs and cats.

Y ak
Yaks originate in the Himalayan Mountains, and have been domesticated for about 5000 years.

Z ebra
There are three species of zebra, all native to the African continent.

(v příloze zvířecí abeceda)

Aktivity:

Who's this? Listen carefully ... – Téměř kdekoli na internetu najdete zvířecí zvuky. Pusťte je dětem a nechte je hádat „kdo to je“ – Who is this?. Děti hádají samozřejmě anglicky.

https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
https://www.youtube.com/watch?v=Gg1AwImc86M
https://www.youtube.com/watch?v=pTrC_McU62Q
https://www.youtube.com/watch?v=Woc5c8mePR4
https://www.youtube.com/watch?v=CduGArqvDLw – má nejoblíbenější, když s dětmi probíráme zvířátka – tančíme na Baby shark, je to skvělá odreagovačka, uvolnění, příprava na další aktivity... 

Pantomima – předveď své nejoblíbenější zvíře – ostatní hádají a kdo uhodne, může jít předvést to své.

Chvilka pohybu – zvířecí rozcvička

Děti se rozmístí po místnosti tak, aby měl každý kolem sebe dostatek místa. Poté se rozcvičí jako při běžné rozcvičce, aby si nikdo při předvádění zvířátek neublížil.
Protáhneme si všechny části těla, od hlavy až po paty.
Poté začneme předvádět zvířata.

Klokan  skáče s nohama u sebe a drží si na bříšku své mládě
Slon  dupe a máchá kolem sebe chobotem
Kachna  chodí v dřepu a ruce má za zády
Žirafa  vytahuje krk až do koruny stromu
Krokodýl  spojenými pažemi klapáme
Čáp  klape taky pažemi, ale u toho dělá dlouhé kroky
Medvěd  pokrčené ruce zvedneme na hlavu a kolébavou chůzi chodíme po místnosti a u toho brumláme
Opice  skáčeme v menším podřepu a drbeme se na hlavě a na bradě
Tučňák  ruce upažíme a kolébáme se s nohama u sebe
Had  plazíme se po zemi a syčíme u toho
Krab  chodíme v podřepu pozadu
Želva  po čtyřech a velice poooomalu
Žába  v podřepu děláme velké skoky a u toho kvákáme

Hra na Safari

Procházka džunglí a safari může být hodně nebezpečná, zábavná, divoká a hlučná, ale zajedeme si do džungle a pokocháme se také na safari všemi těmi úchvatnými zvířaty.

Děti budou mít za úkol jako správní průzkumníci zjišťovat, jaké zvířata můžeme potkat v džungli a na safari. Nejprve se vydáme do džungle, kde to bude náročné už jen kvůli terénu. Budeme muset být hodně opatrní, kam našlapujeme. 

V místnosti zatáhneme okna, abychom dosáhli šera, pustíme hudbu z džungle pro lepší navození atmosféry a vedoucí výpravy si nasadí klobouk. Ostatní se seřadí do hada, chytí se za ruce a pomalu se vydávají na cestu. Nachystáme si v místnosti nějaké překážky, kdy děti musí přeskočit, podlézt, podplazit se nebo vylézt, aby byla výprava co nejzajímavější.

Vedoucí výpravy upozorňuje průzkumníky kam opatrně našlapovat, kde se sklonit a kde počkat. Během výpravy se každý zapojuje tím, že říká, koho vidí. Děti dostanou na začátku výpravy pokyn dívat se všude kolem sebe. Při sestavování cesty rozmístíme buď plyšáky, nebo obrázky zvířat, která můžeme – ale také ta, která nemůžeme – potkat v džungli. Postupně si jich děti všímají a vykřikují, koho vidí a jestli je nebezpečný nebo ne a předvádějí daná zvířátka.
„Vidím opici!“ – všichni začnou poskakovat, škrábou se na hlavě i na bradě a dělají při tom všem zvuky opic.
Takhle výprava postupuje, dokud neobjeví veškeré zvířectvo.

Pexeso

Z použitých zvířátek vytvoříme pexeso. Děti při otáčení jednotlivých kartiček pojmenují dané zvířátko, když najdou stejnou dvojici, kartičky si nechají. 

Who is?

Při této povídavé hře se ptáme dětí na různé věci, co nás napadnou při pohledu na obrázky zvířátek. Rozložíme je doprostřed a s dětmi si sesedneme do kroužku.

... Who is the tallest? Who is the biggest? Who is the smallest? Who is the most beautiful? Do you like fox? Do you know how many legs has an ant? ... 

Malujeme

Pokusíme se namalovat co největší jellyfish. Dětem nachystáme ten největší papír, který máme, vodové barvy a nastartujeme jejich fantazii. 

Necháme dětem volnou ruku, těm menším můžeme jellyfish načrtnout a děti tak budou jen vybarvovat. V případě starších dětí, předškoláčků, zadáme úkol jako týmovou práci a necháme je pracovat. Můžeme jim poskytnout mimo barvičky také různé materiály a děti tak mohou vytvořit 3D jellyfish.

Reflexe

Děti milují zvířátka, a tak to byla velká česko-anglická zábava. 

Děti si osvojily nová slovíčka a naučily se celou abecedu. Při pohybových aktivitách se děti snažily vyjadřovat anglicky. Ty mladší děti měly jen pár oblíbených zvířátek, která si pamatovaly, zbytek říkaly česky, ale já jsem samozřejmě zvířátka opakovala pouze anglicky.

Při pantomimě se děti chtěly neustále střídat, každý měl zajímavé zvířátko a perfektně je napodobovaly.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
zip
983.4 kB
Archiv
abeceda obrázky
docx
15.63 kB
Dokument
odkazy na obrázky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 9. 2019
Velmi inspirativní příspěvek pro jazykové vzdělávání v mateřské škole. Motivaci prostřednictvím zvířat, jež vede k osvojení si AJ abecedy, spatřuji jako zajímavou a efektivní. Autorka zvolila vhodně další doplňující činnosti vztahující se k tématu, uvedla další související odkazy. Precizně propracovaný a zajímavý příspěvek.

Hodnocení od uživatelů

Sylvie Doláková
29. 6. 2020, 22:32
Článek obsahuje podnětné aktivity na základě zajímavého a atraktivného tématu. Navržené činnosti jsou živé, pro děti lákavé. Tedy část z nich. Je velká škoda, že jak autorka, tak recenzent nespatřují nebezpečí v použití anglické abecedy u dětí předškolního věku (a nedoporučuje se ani u prvních dvou ročníků ZŠ!!!). Na základě anglické výslovnosti není možno pracovat s písmeny coby nositeli zvuku a chtít po tak malých dětech vědět, že Cat se sice píše C, ale vyslovuje K, je nereálné. Pokud bych mohla doporučit využívat obsah s vynecháním části s abecedou, byl by to vynikající materiál.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku