Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (75)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 75 položek
Základní vzdělávání
22. 11. 2021 0x 154x
Poznáváme dýchací soustavu člověka
Článek nabízí inspiraci a zkušenost s realizací lekce zaměřené na dýchací soustavu člověka v rámci online výuky. V…
Gymnaziální vzdělávání
15. 11. 2021 0x 217x
Další cizí jazyk – rozvoj digitální gramotnosti žáků na gymnáziu
Článek se zabývá rozvojem digitální gramotnosti ve výuce dalšího cizího jazyka. Vyučující dalšího cizího jazyka na…
Gymnaziální vzdělávání
3. 11. 2021 0x 264x
Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích
Digitální technologie jako nástroj ve výuce cizích jazyků. Článek podává výčet možností, jak rozvíjet digitální…
Základní vzdělávání
25. 10. 2021 0x 226x
Můj job: recenzent aplikací
Aktivita Můj job: recenzent aplikací už svým názvem dává tušit, že aktivním činitelem učební činnosti je žák a…
Základní vzdělávání
13. 10. 2021 0x 439x
Zkušenosti s využitím Nearpodu v online výuce
Článek přináší konkrétní zkušenost učitele základní školy s využíváním aplikace Nearpod během online výuky. Jde o…
Základní vzdělávání
1. 6. 2021 0x 768x
Chemie mobilního telefonu
Článek přináší aktivitu, ve které se žáci seznamují s prvky a sloučeninami mobilního telefonu a jejich využitím v…
Základní vzdělávání
24. 5. 2021 0x 782x
Pracujeme s daty
Článek popisuje aktivitu zaměřenou na zpracování zobrazení dat za pomoci digitálních technologií. Projekt PPUČ,…
Speciální vzdělávání
5. 5. 2021 0x 2304x
Digitální technologie ve výuce žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
Článek popisuje speciální vzdělávací potřeby žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního…
Jazykové vzdělávání
22. 4. 2021 1x 3403x
Digitální kompetence – jak ji nejlépe rozvíjet ve výuce cizích jazyků?
Zavádění technologií v cizím jazyce lze využít především pro rozvoj digitální kompetence, k podpoře kreativity a…
Základní vzdělávání
11. 3. 2021 0x 1831x
Rozvíjení digitální gramotnosti ve Výchově ke zdraví
Hlavním záměrem tohoto materiálu je charakterizovat význam digitálních technologií při rozvíjení kompetencí/gramotností…
Základní vzdělávání
25. 2. 2021 0x 2451x
Svobodné strukturování a jeho význam ve vzdělávání
Jsme zvyklí své úvahy zaznamenávat lineárně a vedeme k tomu i další generace. To, jaký přínos nám může nabídnout…
Základní vzdělávání
4. 2. 2021 2x 3937x
OrgPad jako nástroj k individualizaci ve výuce a v přístupu k dětem
Naše očekávání na výsledky žákovské práce mohou být ve výsledku tím, co omezuje jedinečnost každého dítěte. Tato má…
Zobrazeno 12 z 75 položek