Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Chemie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (64)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 64 položek
Gymnaziální vzdělávání
9. 11. 2023 0x 654x
Anorganické kyseliny s využitím Wolfram Alpha
Aktivita popisuje využití nabídky informací okruhu Chemistry s cílem vyhledat a roztřídit významné anorganické kyseliny (případně jejich vlastnosti), správně je česky pojmenovat a posoudit relevanci…
Základní vzdělávání
4. 10. 2023 1x 628x
Paracetamol
Aktivita pro žáky je zaměřena na vyhledávání důvěryhodných internetových zdrojů a získávání informací o účinné látce nejužívanějších léků při virových onemocněních. Kombinuje vyhledávání dat a…
Základní vzdělávání
12. 6. 2023 0x 941x
Příprava šablony laboratorního protokolu z chemie
Laboratorní protokol je nedílnou součástí výstupu praktických cvičení z chemie. Materiál obsahuje návod, jak s dětmi připravit v digitálním prostředí vlastní šablonu, kterou budou využívat a následně…
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2023 0x 1091x
Schéma laboratorní aparatury
Materiál je ukázkou využití jedné z částí specializovaného programu ACD/ChemSketch k přípravě nákresu laboratorní aparatury potřebného například při zpracování laboratorního protokolu.
Gymnaziální vzdělávání
9. 2. 2022 0x 588x
Kurz Obecná chemie na Khan Academy
V projektu Khan Academy pro střední školy česky podpořeném v rámci ESF OP VVV Strategie digitálního vzdělávání II v gesci MŠMT byl jako jeden z 10 digitálních vzdělávacích zdrojů vytvořen kurz Obecné…
Základní vzdělávání
26. 10. 2020 0x 5009x
Reflexe k dílu Badatelský deník Chemie I., varianta Organic
Článek shrnuje postřehy a reflexe k dílu Badatelský deník Chemie I., varianta Organic, které je laboratorním deníkem určeným žákům osmého ročníku základní školy. Projekt PPUČ, financovaný z…
Základní vzdělávání
22. 10. 2020 0x 8713x
Kyseliny a zásady v kuchyni
Námět do výuky chemie, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Jedním z cílů aktivity je prohloubení zájmu o chemii zážitkovou formou, kdy si žáci sami ověří praktický význam…
Základní vzdělávání
16. 3. 2020 1x 11173x
Stanovení kyseliny octové v octu
Laboratorní cvičení použitelné ve výuce chemie na základních i středních školách, které rozvíjí zejména matematickou, ale i čtenářskou a digitální gramotnost. Projekt PPUČ, financovaný z…
Základní vzdělávání
11. 12. 2019 0x 7504x
Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách – Science
Stěžejním tématem této publikace je Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení (dále jen CLIL). Cílem materiálu není seznamovat s principy metody CLIL, ale…
Základní vzdělávání
28. 11. 2019 3x 7056x
Kdo hoří, zapaluje aneb jak zažehnout badatelskou výuku chemie na základní škole?
Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je aktivizační metoda výuky, která klade hlavní důraz na vlastní práci a prožitek žáka. Učitelé chemie ZŠ hodnotí BOV všeobecně kladně, nicméně ji stále využívají v…
Základní vzdělávání
24. 6. 2019 0x 6947x
Významná výročí v roce 2019 – chemie
V roce 2019 si v oblasti chemie připomínáme několik výročí významných událostí či objevů. K nejvýznamnějším z nich patří 150. výročí Mendělejovy periodické tabulky prvků, či 60. výročí udělení…
Základní vzdělávání
7. 3. 2019 0x 16909x
Mendělejova periodická tabulka prvků slaví jubileum
V roce 2019 si připomínáme 150. výročí Mendělejovy periodické tabulky prvků, která představuje vstupní bránu k základům chemie.
Zobrazeno 12 z 64 položek