Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Kurz Obecná chemie na Khan Academy
Odborný článek

Kurz Obecná chemie na Khan Academy

9. 2. 2022 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Alena Vlachová

Anotace

V projektu Khan Academy pro střední školy česky podpořeném v rámci ESF OP VVV Strategie digitálního vzdělávání II v gesci MŠMT byl jako jeden z 10 digitálních vzdělávacích zdrojů vytvořen kurz Obecné chemie. Tento kurz byl ověřen ve výuce a prošel odbornou revizí a hodnocením. Představujeme jeho pojetí, strukturu, interaktivitu a možnosti použití v různých formách výuky.

Jmenuji se Alena Vlachová a jsem předsedkyní spolku Khanova škola, který se stará o překlady americké bezplatné výukové platformy Khan Academy do češtiny. V Khanově škole se věnuji zejména lektorování a videotvorbě. 

Někdy je to celkem dobrodružné, a tak se tu chci pochlubit jedním kurzem, který jsme nedávno dokončili.

Příběh kurzu Obecná chemie

Když jsme začínali s realizací 30měsíčního projektu v lednu 2020, netušili jsme, jaké nabere digitální vzdělávání obrátky. Poklidně jsme na základě osmi let zkušeností s překlady Khan Academy začali pracovat na kurzu Obecná chemie, když tu přišel covid. Tehdy jsme se odvážně rozhodli publikovat kurz okamžitě ve zkušební a nekompletní verzi a zhruba se třetinou celkového obsahu s tím, že kurz budeme postupně doplňovat. Proč jsme to udělali? I přesto, že jsme si byli vědomi neúplnosti a možných nedokonalostí, byla velká poptávka po online samonosném kurzu, kde mohli středoškoláci ze dne na den začít studovat navzdory uzavření škol. 

Autor díla: Alena Vlachová

Na kurzu ale bylo ještě mnoho práce: celkově má 103 videí, 51 cvičení a 41 článků. Při řešení projektu jsme navíc narazili na dosud nepoznané obtíže, neboť se nám pod rukama měnil překládaný originál. V Kalifornii v Khan Academy se totiž ve stejnou dobu rozhodli pro přepracování kurzu AP Chemistry, ze kterého jsme obsah do kurzu Obecná chemie vybírali. Ono to opravdu bylo potřeba, některá videa byla v původním kurzu přes 10 let stará, velmi dlouhá a vyžadovala, abychom je do velké míry sami při překladu předělávali. Ať už kvůli některým chybám, nebo protože pro české prostředí jsou zkrátka některé věci potřeba jinak. I proto se práci, kterou se v Khanově škole zabýváme, říká správně lokalizace, nikoliv překlad – kromě překladu dochází i k úpravám obsahu, tak aby výsledek fungoval na nové publikum.

Kurz Obecné chemie byl finalizován ve školním roce 2020/2021 a ověřen ve výuce na třech středních partnerských školách: PORG Libeň, Masarykova střední škola chemická a Gymnázium Elgartova Brno. Ověřující učitelé používali kurz každý svým vlastním stylem. Zaznamenali jsme prvky tzv. převrácené třídy, tedy využití při opakování i učení se chybou, důsledné zadávání jednotlivých prvků a kontroly plnění, ale i volné zadání, kdy studenti postupovali každý vlastním tempem. Zcela vědomě jsme ověřujícím učitelům ponechali volbu jejich vlastního postupu, protože jsou to právě učitelé, kdo znají specifickou situaci dané třídy v daném čase.

Autor díla: Alena Vlachová

Pojetí kurzu

Kurz Obecná chemie na Khan Academy poskytuje studujícím a vyučujícím široký výběr videí, cvičení, článků, textů a kvízu, ze kterých mohou vybírat jak podle zaměření, tak i podle obtížnosti. Lze ho využít jako podporu pro zvládnutí základů, doučování při ohrožení studijním neúspěchem, tak i pro přípravu k vysokoškolskému studiu.

Učitelům chemie usnadňuje individualizaci výuky, přináší možnost věnovat se každému studentovi, nebo více skupinám zvlášť podle potřeb. Přináší možnost zefektivnění spolupráce s asistenty učitelů i doplňování učiva po absenci studenta. Studenti mají a budou mít kdykoli a kdekoli tento nástroj k dispozici zdarma (kromě nákladů spojených s internetovým připojením). Na rozdíl od placeného doučování je tento kurz dostupnější a snižuje tak nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vyššímu vzdělání. Navíc prošel jako každý jiný kurz v tomto projektu odbornou kontrolou pedagogických a odborných recenzentů.

Během covidové krize se zvýšila zběhlost vyučujících v digitální oblasti a v používání digitálních vzdělávacích zdrojů, zároveň se mnohonásobně zvýšil počet uživatelů české verze Khan Academy. A to jak uživatelů, kteří využívali Khan Academy ke svému samovzdělání, tak uživatelů, kteří využívají učitelských a studentských funkcí, např. funkcí zadání nebo sledování pokroku studentů. Současně se také projevil gamifikační a motivační charakter platformy Khan Academy, který prostupuje i kurzem Obecná chemie, podporuje motivaci a vytrvalost studentů a vede je k převzetí zodpovědnosti za vlastní učení. Rozvíjí kompetence k používání digitálních zdrojů a k celoživotnímu učení.

Vzniklý kurz má za cíl nejen pomoci překonávat studijní obtíže, ale také péči o nejnadanější. Jak již bylo řečeno výše, většina lokalizovaných materiálů v kurzu Obecná chemie je čerpána z amerických standardizovaných AP kurzů, které jsou uznávanou součástí příprav k přijímacím zkouškám na světové univerzity.

Obsahové odlišnosti kurzu

Samotný obsah kurzu se do určité míry liší od obsahu běžných českých učebnic. Zajímavé je například zařazení elektronové spektroskopie do stavby atomu. Cílem bylo sestavit z překládaných amerických originálů kurz, který může srozumitelnou formou vybudovat základní dovednosti, znalosti a představy o fungování mikrosvěta a interakcí částic a pokusí se propojit témata s realitou a s moderními výzkumnými metodami. Přestože kurz zůstává významným zdrojem faktů, jeho těžiště je v pochopení základních konceptů. Volba jednotlivých prvků k překladu (a také potřebným úpravám) byla vedena jak ambicí pokrýt většinu oblastí, které jsou obvykle na českých školách vyžadovány, tak i obohacením o zajímavé a méně obvyklé pohledy na obecné základy chemie.

Nelehké rozhodování bylo při rozdělení chemického obsahu na dva kurzy – Obecnou chemii a Fyzikální chemii. Didaktici projektu jsou si vědomi nejasné dělicí čáry mezi těmito dvěma kurzy, i toho, že toto rozdělení má svá pozitiva i negativa.

Stavba a interaktivita kurzu

Kurz se skládá z kapitol složených z lekcí, které obsahují videa, články a cvičení. Součástí kapitol jsou pak také opakovací kvízy a testy, které upevňují již nastudované dovednosti a znalosti. Platforma Khan Academy během používání poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a stimuluje studující pomocí gamifikačních prvků. 

Autor díla: Alena Vlachová

Aktivita je hodnocena tzv. energetickými body nezávisle na úspěšnosti. Úspěšnost je pak vyjadřována pomocí bodů mistrovství. Ty jsou součástí tzv. Cesty k mistrovství, což je mapování pokroku na cestě ke zvládnutí celého kurzu. Okamžitá zpětná vazba a pozitivní rámování dílčích nezdarů ve stylu motta Chybami se člověk učí je samotnou Khan Academy propagováno doplňujícím kurzem studijních postojů o růstovém nastavení myslí Jak se nevzdávat a uspět (Growth mindset).

Kurzy Khan Academy poskytují zázemí pro posun vyučovacího stylu směrem k individuálním potřebám studujících. Všechny tzv. výukové prvky kurzu Obecné chemie jsou vyhledatelné internetovými vyhledávači a dostupné i bez registrace. Nicméně po registraci se pro daný účet ukládá a vyhodnocuje aktivita a pokrok.

Pokud je účet propojen s učitelským účtem přes třídu (nebo přímo v případě doučování), je možné efektivně zadávat aktivity a sledovat pokrok každého studenta. Učitel má jednak možnost sledovat aktivitu a pokrok jednotlivce, tak i celé třídy. Navíc vidí i nejčastější chyby, které daná skupina dělá. Jedná se v tomto případě o nástroj evaluační. Výstupy se pak hodí pro zacílení jiných forem výuky. Zjednodušeně řečeno, proč trávit čas opravováním a vyhodnocováním toho, co může za učitele udělat počítač. A proč si naopak nenechat čas a energii na to, v čem je učitel zcela nenahraditelný.

Kdo za tím stojí?

Spolek Khanova škola překládá Khan Academy od roku 2012, od roku 2017 ve spolupráci s BAKALÁŘI software, s. r. o. Kurz Obecné chemie je digitální vzdělávací zdroj lokalizovaný v projektu Khan Academy pro střední školy česky, podpořený z ESF v rámci OP VVV SDV II v gesci MŠMT.

Více informací o projektu Khan Academy pro střední školy česky, odkazy na kurzy realizované v tomto projektu a metodiky těchto kurzů lze najít na webových stránkách projektu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Vlachová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.