Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Reflexe k dílu Badatelský deník Chemie I., varianta Organic
Odborný článek

Reflexe k dílu Badatelský deník Chemie I., varianta Organic

26. 10. 2020 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Martina Černá

Anotace

Článek shrnuje postřehy a reflexe k dílu Badatelský deník Chemie I., varianta Organic, které je laboratorním deníkem určeným žákům osmého ročníku základní školy. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Základní údaje o díle:

Název: Badatelský deník Chemie I., varianta Organic
Autor: Mgr. et Mgr. Václav Fiala
ISBN: 978-80-270-5778-8
Vydání vlastním nákladem

Recenze:

Badatelský deník je laboratorním deníkem určeným žákům osmého ročníku základní školy. Lze jej využít jako sešit na zaznamenání zápisů z výkladu učitele, pracovní sešit, zdroj inspirace a jako soubor návodů na zajímavé a přitom jednoduché pokusy. Publikace na 140 stranách prezentuje a velmi zdařile rozpracovává klíčové problémy z oblasti chemie. Přestože se v názvu vyskytuje „varianta Organic“, zahrnuje deník témata z obecné, anorganické i organické chemie na úrovni základní školy. 

Obsah Badatelského deníku koresponduje se strukturou učebnice Chemie 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, vydané nakladatelstvím Fraus, ve které jsou zařazeny kapitoly zabývající se obecnou a anorganickou chemií, ale i netradičně organickou chemií. Publikace je v souladu se zásadami a požadavky formulovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Text je pro žáka srozumitelný díky zvolené náročnosti terminologie a vhodným použitím výrazů, které jsou „náctiletým“ blízké (např. tweet). Forma sešitu je pro žáka motivující tím, že sám deník vytváří, podílí se na jeho obsahu svými zápisy, postřehy a náčrty. Ilustrace zdařile dokreslují aktuální téma a zvyšují zajímavost celého sešitu.

Struktura deníku je přehledná: text je členěn do 23 kapitol, přičemž součástí každé kapitoly je:

  • souhrn otázek, které postihují stěžejní učivo daného tématu,
  • prostor k zápisu výkladu učitele,
  • prostor k procvičování, náměty na zamyšlení, diskusi,
  • experimentální, badatelská část,
  • prostor pro zhodnocení vlastní práce, práce skupiny a zpětnou vazbu učitele.

Žák se bez problému orientuje ve struktuře deníku prostřednictvím piktogramů, které jsou v jeho úvodu vysvětleny (např. tužka, žárovka, ptáček, mozek, kniha, lupa a jiné). V závěrečném shrnutí autor žáka nabádá k zamyšlení se a vytvoření myšlenkové mapy, jejíž součástí by měly být zážitky, poznatky a zkušenosti, které si žák z výuky chemie odnáší. V deníku je rovněž prostor pro pololetní badatelské projekty, kde autor žákovi pokládá výzkumné otázky a úkolem žáka „badatele“ je stanovit hypotézu, postup ověření, zpracovat a vyhodnotit výsledky, se kterými seznámí ostatní spolužáky. V prvním pololetí autor navrhuje 7 výzkumných otázek, na konci druhého pololetí by žák již měl být schopen formulovat výzkumnou otázku samostatně. Součástí publikace jsou i nákresy základního laboratorního nádobí, prostor pro evidenci důležitých termínů a periodická tabulka prvků. 

Domnívám se, že Badatelský deník je neocenitelným pomocníkem moderního učitele chemie. Pomůže mu vniknout do tajů badatelsky orientované výuky, usnadní práci při jejím plánování a realizaci, poskytne cennou inspiraci. Pro žáky základní školy spočívá jeho velký přínos zejména v rozvoji jejich výzkumných dovedností, kritického myšlení, v podněcování chuti aktivně zkoumat věci a jevy ve svém okolí, objevovat souvislosti, pokládat si otázky a hledat na ně odpovědi. Žáci si tak odnesou do života mnohem víc než jen soubor učitelem předaných vědomostí.

Z pozice učitelky chemie vřele doporučuji Badatelský deník vyzkoušet nejen učitelům, kteří badatelsky orientovanou výuku realizují, ale všem, kteří jakýmkoliv způsobem usilují o aktivní zapojení žáků do výuky chemie. Pozitivně vnímám skloubení sešitu, pracovního listu a „receptáře“ s jednoduchými pokusy do jednoho výtisku. Velmi praktická je kroužková vazba, která umožňuje snadné listování publikací. Pro začátek si můžete pořídit jeden výtisk. Minimálně pro zpestření běžné výuky, jako alternativu k učebnici. A časem třeba bude mít každý žák svůj vlastní deník, který ho vtáhne do světa chemie.

Ukázky z Badatelského deníku:
(pro zvětšení obrázku klikněte na náhled)

 
 

 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PhDr. Martina Černá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Chemie