Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Vypravování
Odborný článek

Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Vypravování

12. 5. 2010 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

Anotace

Žáci ústně vyprávějí svůj společný příběh a poté jej hodnotí dle vytvořených kritérií. Individuálně pak píší nové vypravování s použitím zadaných klíčových slov.

 

O vyučovací hodině českého jazyka a literatury můžete diskutovat s vyučující této hodiny - PhDr. Lenkou Palkovskou, Ph.D., z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve středu 2. 6. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny
doc
31.25 kB
Dokument
Tabulka s kritérii hodnocení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Marcela Burešová
13. 6. 2010, 13:53
Dobrý den.
Zaprvé: vítám možnost virtuálních hospitací a velmi oceňuji autory těchto hospitací a děkuji jim.
Zadruhé: Nejvíce přínosné, potřebné, ale ne vždy v závěru výuky vykonané se mi zdá uzavření lekce - zde: v diskuzi s žáky je znovu vyřčeno a shrnuto, CO v lekci DĚLALI a K ČEMU TO SLOUŽILO - to je podle mne nejlepší část lekce.
Zatřetí: vypravování je téma načínané již na 1. stupni ZŠ, z tohoto pohledu se mi zdá, že lekce především upevňuje základní poznatky a dovednosti, ale málo pracuje se složitějšími aspekty žánru vypravovaní (kritéria výběru tématu; vypravování jednoho příběhu z pohledu více postav, čtivost a zajímavost, popř. společenský dosah jednání postav - podle mého názoru je žánr vypravování pro druháky, potažmo sedmáky již známý a jejich mentalitě odpovídjí hlubší témata, o která se i ve vlastním životě zajímají. Také téma textu z čítanky (chlapec na útěku řešící hádanky) odpovídá podle mých zkušeností spíš 4.-5. třídě ZŠ, než mládeži v pubertě.
Děkuji za možnost komentovat.
S pozdravem
M. Burešová

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Tabulka s kritérii hodnocení