Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Dějepis: Počátky 2. světové války v Evropě
Odborný článek

Virtuální hospitace – Dějepis: Počátky 2. světové války v Evropě

4. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Václav Chochol

Anotace

Žáci se seznámí s problematikou historických událostí na počátku 2. světové války (pakt SSSR–Německo, napadení Polska – včetně události v Katyni, připojení Pobaltí k SSSR, zimní válka).

 

K této hodině můžete diskutovat s vyučujícím – Mgr. Václavem Chocholem a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. (Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity). Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta proběhne 11. 3. 2010 od 14:00 do 16:00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci byl otevřen pohled v digifoliu. Můžete si jej prohlédnout zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – BROD, Toman. Pakty Stalina s Hitlerem (Výběr dokumentů z let 1939–1940). 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1990. 144 s. ISBN 80-206-0209-7.
[2] – HÁJEK, Miloš. A Summary of Contemporary History II.: 1929–1939. Part Four, The Period of the Preparation for the Second World War (1933–1939). 1. vydání. Praha : SPN, 1968. 234 s.
[3] – LIDDEL, Hart; BASIL , Henry. History of the Second World War. 776 s. ISBN 80-7217-117-8.
[4] – VAN DYKE, Carl. Zimní válka: sovětská invaze do Finska 1939–1940. Brno : Jota, 2007. 315 s. ISBN 978-80-7217-476-8.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
41.02 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny dějepisu
ppt
1.87 MB
Prezentace
Počátky 2. světové války

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Václav Chochol

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Role médií v moderních dějinách
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě

Mezioborove presahy:

 • Odborné vzdělávání
 • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Interaktivní tabule, powerpointová prezentace, text: Sovětsko-německý pakt o neútočení