Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „virtuální hospitace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání Spomocník
30. 5. 2013 0x 10405x
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Článek popisuje současné možnosti a formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podporované technologiemi.
Základní vzdělávání
5. 12. 2011 1x 29154x
Virtuální hospitace – Poznáváme svět a naši republiku: Seznámení s litosférou
Hodina se skládá z několika dílčích aktivit, které se vztahují v úvodu k opakování částí krajinné sféry a následně k seznámení se s aktivitami zemského tělesa a jeho stavbou.
Gymnaziální vzdělávání
21. 11. 2011 0x 26931x
Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Health
Zaznamenaná výuky tématu Health je zaměřena na rozvíjení produktivních řečových dovedností. V první části výuky probíhá opakování a rozšiřování slovní zásoby k tématu, v druhé části se žáci seznamují…
Gymnaziální vzdělávání
8. 3. 2011 0x 7728x
Inspirace z gymnázií – virtuální hospitace
KURIKULUM G je národní projekt podporující implementaci kurikulární reformy v gymnáziích. V projektu probíhají 3 klíčové aktivity – PODPORA UČITELŮ (oborové semináře, virtuální hospitace), PODPORA…
Gymnaziální vzdělávání
7. 3. 2011 6x 46358x
Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví
I monotematická (navíc cvičební, a tedy většinou didakticky obtížná) hodina může být pro žáky zajímavá a užitečná pro rozvoj jejich jazykových kompetencí. Rovněž tradiční frontální výuka může mít…
Gymnaziální vzdělávání
22. 3. 2010 0x 24986x
Virtuální hospitace - Geografie: Hydrogeografie
Žáci kvinty se v rámci fyzické geografie zabývají hydrosférou. V úvodu je zopakováno probrané učivo, poté jsou žáci formou výkladu mimo jiné seznámeni se základní charakteristikou oceánů a rozdělením…
Gymnaziální vzdělávání
4. 3. 2010 0x 39750x
Virtuální hospitace – Dějepis: Počátky 2. světové války v Evropě
Žáci se seznámí s problematikou historických událostí na počátku 2. světové války (pakt SSSR–Německo, napadení Polska – včetně události v Katyni, připojení Pobaltí k SSSR, zimní válka).
Gymnaziální vzdělávání
1. 2. 2010 3x 32543x
Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu
Žáci experimentují s vlastními výtvarnými postupy na základě porovnání své drobné malířské studie krajiny s digitálními fotografiemi a na základě získaných poznatků o principech postimpresionistické…
Gymnaziální vzdělávání
28. 1. 2010 0x 2472x
Zapojte se do diskuze k virtuální hospitaci z anglického jazyka
Ve čtvrtek 28. 1. můžete diskutovat s Mgr. Kateřinou Pickovou o její hodině anglického jazyka, která byla natočena v Gymnáziu a SOŠ v Rokycanech.
Gymnaziální vzdělávání
18. 1. 2010 7x 51801x
Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging
Hodina je zaměřená na rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností na téma bloggingu. Výuka probíhá částečně prostřednictvím poslechu s porozuměním v kombinaci s procvičením probrané…
Gymnaziální vzdělávání
18. 1. 2010 0x 34296x
Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši
Při hodině na téma Měkkýši (morfologické znaky a prostředí plžů, mlžů a hlavonožců) pracují žáci ve třech skupinách. Každá studuje z učebnice a vypisuje do připravené tabulky vnější stavbu těla jedné…
Zobrazeno 11 z 11 položek