Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Německý jazyk: Vánoce
Odborný článek

Virtuální hospitace - Německý jazyk: Vánoce

21. 2. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Renata Šípová

Anotace

Vyučovací hodina je zaměřena na rozvíjení produktivních řečových dovedností žáků. Ti ústně na základě dané osnovy sestavují krátké vypravování, ve kterém se zamýšlejí nad významem Vánoc a nad průběhem vánočních svátků. Přípravě a prezentaci vypravování předchází práce se slovní zásobou.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující, Mgr. Renatou Šípovou, a s Mgr. Janou Nálepovou, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v pondělí 28. 2. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – DICKOPF, D. Endlich wieder Weihnachtszeit (píseň). 2008. [cit. 2011-02-21]. Dostupný z WWW: [http://wiseguys.de/daniel/P30].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
31.25 kB
Dokument
Pracovní list - slovní zásoba
doc
26.37 kB
Dokument
Pracovní list - zadání skupinové práce
pdf
110.35 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
105.47 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Renata Šípová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, papíry formátu A3, lepící hmota, fixy, CD přehrávač nebo PC