Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (91)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 91 položek
Základní vzdělávání
19. 7. 2009 0x 20960x
Dělení hvězd podle spekter - HR diagram
Příspěvek je určen všem učitelům, kteří by HR diagram nezařadili do běžné výuky, nebo pro ty, kteří rádi přibližují složité a žákům vzdálené informace analogiemi a opisy.
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 17932x
Dům, který mě neokrádá
Projekt, ve kterém žáci vyprojektují dům, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce „šetřil“, aby budoucí účet za elektřinu byl co nejmenší.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 14144x
Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce
Záměrem článků v jedenáctidílném seriálu je naznačit možnosti, jak lze ve výuce rozvíjet finanční gramotnost žáků 2. stupně základní školy a nižších ročníků víceletého gymnázia, a nabídnout řadu…
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 8650x
Výhodnost investice do nákupu nového úspornějšího elektrického spotřebiče
Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče a naučí se vyčíslit návratnost investice do nového elektrického spotřebiče.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 0x 8686x
Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz
Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče. Naučí se vyhodnocovat náklady na provoz různých elektrických spotřebičů a podpořit rozhodnutí…
Základní vzdělávání
21. 10. 2008 0x 9162x
Ekonomika provozu elektrických spotřebičů
Prakticky zaměřená úloha, která vede žáky ke zjištění souvislosti příkonu spotřebiče a jeho dobou provozu na množství spotřebované energie, a tím i na náklady za jeho provoz, a učí je hledat…
Základní vzdělávání
21. 10. 2008 0x 10114x
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni
Prakticky zaměřená úloha, při jejímž řešení si žáci uvědomí souvislost mezi naměřenou spotřebou elektrické energie a finančními výdaji za ni, hledají efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a…
Základní vzdělávání
17. 10. 2008 0x 12675x
Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci spočítají množství vody zbytečně odkapané z kohoutku, určí cenu takto odkapané vody a náklady na zbytečně kapající vodu, kterou je možno jednoduše ušetřit.
Základní vzdělávání
15. 10. 2008 0x 10120x
Ztráty z protékající vody
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství zbytečně spotřebované vody při běžných denních činnostech jako čištění zubů, mytí nádobí apod., a vyčíslí náklady na zbytečně protečenou vodu,…
Základní vzdělávání
15. 10. 2008 0x 10065x
Náklady na ohřev vody
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství energie vynaložené na ohřev určitého množství vody, vypočítají náklady na spotřebovanou energii, naleznou možnosti úspor a porovnají ekonomickou…
Základní vzdělávání
15. 10. 2008 0x 9649x
Náklady na topení
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci porovnají aktuální teplotu v místnosti s doporučenou hodnotou teploty pro daný typ prostory. Dále vypočítají finanční úspory v závislosti na snížení teploty…
Základní vzdělávání
9. 10. 2008 0x 11467x
Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci řeší průměrnou spotřebu paliva motoru automobilu. Dále na základě výpočtů porovnají náklady na palivo při různých spotřebách paliva při jízdě různými…
Zobrazeno 12 z 91 položek