Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (292)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 292 položek
Základní vzdělávání
4. 6. 2007 0x 9997x
Papiertheater
Využití metody k motivaci a k zamyšlení nad problematikou "zapomenutých dětí", následná diskuse, zapojení dramatických prvků, malování a vytváření jednoduchých kulis. Tvorba vlastních příběhů.
Základní vzdělávání
22. 5. 2007 0x 10132x
Mistr Jan Hus
Čtená dramatizace textu přiblíží situaci počátku 15. století, zejména okolnosti smrti Mistra Jana Husa.
Základní vzdělávání
24. 4. 2007 0x 16213x
Třídíme odpad
Ukázka výuky pro 1. stupeň základní školy zaměřená především na posilování ekologického myšlení, na rozvoj spolupráce žáků a na prohloubení zodpovědnosti za sebe i ostatní. (Výuka proběhla v…
Základní vzdělávání
14. 3. 2007 0x 11092x
Od pramene ku prameni
Projektový den na 1. stupni ZŠ, který se věnuje znalostem a dovednostem ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět formou soutěže. V projektu se realizují mezipředmětové vztahy, je zde zakomponováno PT…
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 9781x
Slovenská republika
Návrh vyučovací hodiny oboru Člověk a jeho svět v duchu kritického myšlení.
Základní vzdělávání
22. 2. 2007 0x 8531x
Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky
Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8143x
Obrození českého jazyka
Čtená dramatizace textu ukáže počátky obrození českého národa.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8887x
Husité
Čtená dramatizace textu přiblíží období po smrti Mistra Jana Husa, myšlenky Husitů a založení města Tábor.
Základní vzdělávání
17. 2. 2007 0x 11925x
Buditelé českého národa
Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci touto formou poznají nejvýznamnější osoby českého národního obrození - Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna a Josefa…
Základní vzdělávání
15. 2. 2007 0x 17466x
Projekt Den duševního zdraví
Celoškolní projekt konaný v říjnu k Mezinárodnímu dni duševního zdraví (netradiční výuka, besedy o duševním zdraví, celoškolní anketa a výtvarná soutěž).
Základní vzdělávání
9. 2. 2007 0x 20883x
Podzimní celoškolní ekologický projekt
Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt…
Základní vzdělávání
29. 1. 2007 0x 19331x
Vycházka do přírody - určování dřevin
Náměty pro práci v přírodě s žáky mladšího školního věku - určování listnatých dřevin podle klíče a podle atlasu, nácvik rozeznávání důležitých rozlišujících znaků.
Zobrazeno 12 z 292 položek