Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „videotvorba“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Základní vzdělávání
18. 12. 2012 0x 4786x
Krátké aktivity se zapojením tvorby videa ve výuce
Dva stručné náměty pro třídní nebo mezinárodní projekty a spolupráci mezi třídami/školami s využitím natáčení videí. Námět na zatraktivnění aktuálních výchovných témat pomocí videotvorby.
Základní vzdělávání
17. 12. 2012 0x 3895x
Crossing borders via videos
Má-li být vyučování cizího jazyka zajímavé, využívejme moderní technologie. Díky nim máme možnost navázat spolupráci s kolegy a žáky ze zahraničí a společně řešit úkoly a zejména tvořit různé …
Základní vzdělávání
12. 12. 2012 0x 4103x
Videotvorba ve vzdělávacích oborech II.
Videotvorba je výtečnou pomůckou při výuce široké škály školních předmětů, pomáhá osvojení schopnosti práce s informacemi, prohlubuje faktické znalosti žáků poměrně netradiční a zábavnou formou.
Základní vzdělávání
11. 12. 2012 0x 3732x
Videotvorba ve vzdělávacích oborech I.
Videotvorba je výtečnou pomůckou při výuce široké škály školních předmětů, pomáhá osvojení schopnosti práce s informacemi, prohlubuje faktické znalosti žáků poměrně netradiční a zábavnou formou.
Základní vzdělávání
7. 12. 2012 0x 6238x
Tvorba reportáží a přehledů událostí
Po prvotním seznámení s nezbytnými teoretickými poznatky přecházíme k tvorbě reportáží. Teorii věnujeme jednu jednotku, dále již žáci zkvalitňují své kompetence při praktických činnostech.
Základní vzdělávání
5. 12. 2012 0x 4176x
Příprava na natáčení
S postupem přípravy na natáčení žáky seznamujeme po osvojení znalostí a dovedností z oblasti technického vybavení, základů filmové řeči, stavby mediálních sdělení a mluveného projevu. Vše, co si žáci…
Základní vzdělávání
3. 12. 2012 0x 6668x
Mluvený projev při vystupování před kamerou
Po osvojení základních znalostí a dovedností z oblasti techniky natáčení, zpracování videa na počítači a stavby mediálního sdělení zařazujeme tento blok. Vycházíme ze skutečnosti, že žáci již…
Základní vzdělávání
26. 11. 2012 0x 7261x
Stavba mediálních sdělení - oznámení, zpráva, doprovodný text
V této úvodní části žáky seznamujeme se zcela základními principy sestavování doprovodného textu a zaměřujeme se na oznámení a zprávu. K reportáži, rozhovoru a dalším žánrům přistupujeme později.
Základní vzdělávání
20. 11. 2012 0x 6218x
Základy střihu
Cílem je seznámit tvůrčí tým se zásadami umožňujícími tvořit opravdu zajímavá videa. Také se naučí používat střihový trik, pomocí kterého budou moci ve videích „kouzlit“.
Základní vzdělávání
9. 11. 2012 0x 3478x
Vyvození pravidel pro práci s technickým vybavením školní televize
Žáci se na zahájení práce s technikou obvykle velmi těší a přistupují k této části s velkým zájmem. V rámci tohoto úvodního bloku vedeme žáky k osvojení názvů základních částí videokamery a…
Základní vzdělávání
6. 11. 2012 0x 3100x
Úvodní setkání redakčního týmu školní televize
Žáci do kroužku vstupují s různými očekáváními. Je klíčové, aby žáky práce v redakčním týmu od začátku zaujala. Cílem úvodního setkání je prezentovat náplň a cíl kroužku, motivovat žáky a zejména…
Základní vzdělávání
1. 11. 2012 0x 3173x
Před zahájením vysílání školní televize
Před zahájením činnosti je nutné projít dále popisovanými kroky.
Zobrazeno 12 z 21 položek