Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyvození pravidel pro práci s technickým vybavením školní televize
Odborný článek

Vyvození pravidel pro práci s technickým vybavením školní televize

9. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Žáci se na zahájení práce s technikou obvykle velmi těší a přistupují k této části s velkým zájmem. V rámci tohoto úvodního bloku vedeme žáky k osvojení názvů základních částí videokamery a příslušenství a zejména k pochopení principu jejich fungování. Klíčovým bodem je vyvození pravidel pro práci s technikou a jejich zaznamenání.

Očekávané výstupy:

 • Žák chápe základní princip fungování videokamery.
 • Žák pojmenuje základní části videokamery a příslušenství.
 • Žák respektuje pravidla pro práci s technikou.
 • Žák zaujme správný postoj při natáčení, používá stativ.

Pomůcky: videokamera (obrázek videokamery), používané příslušenství (stativ, mikrofon atd.), balicí papír (čtvrtka velkého formátu) a psací potřeby pro zaznamenání vyvozených pravidel, Příloha K Kapitola 2, Příloha Digitální videokamera, Příloha Fungování videokamery, příslušenství, v případě dostupnosti kinofilm (přílohy jsou na DVD, které je součástí originální příručky).

Použita také může být počítačová prezentace s hlavními body a dalším obrazovým materiálem.

Časová dotace: 60 – 90 minut

Metodický postup:

Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace

 • Pro žáky je práce s kamerou velmi atraktivní činností a i samotné konstatování obsahu bloku a ukázka techniky je pro ně motivující. Můžeme také použít ukázku videa vytvořeného jinými žáky.

Princip fungování kamery, základní části kamery, příslušenství

 • Zeptáme se žáků, zda vědí, na jakém principu funguje záznam pomocí videokamery. Nebude-li odpověď uspokojivá, řekneme, že zjednodušeně kamera funguje jako fotoaparát, který zaznamenává 25 (24, 30) snímků za sekundu. Takto rychlé střídání snímků při sledování záznamu působí plynule. Pomůckou je kinofilm, na který se natáčelo dříve, se záznamem, na kterém je tento princip jasně patrný.
 • Do technických podrobností není nutné zacházet. Je dostačující říci, že dění před kamerou je pomocí speciální techniky přeměněno do digitální podoby a zaznamenáno na paměťové médium (dnes nejčastěji paměťovou kartu nebo pevný disk).
 • Ukážeme kameru nebo obrázek videokamery (pomocí projektoru, rozdáním pracovních listů Digitální videokamera) a vyzveme žáky (skupiny žáků) k pojmenování jednotlivých částí a vysvětlení jejich významu (řemínek – ulehčuje držení kamery, akumulátor – napájí kameru, LCD displej – zobrazuje snímaný obraz a menu přístroje, tlačítko Power – stisk tlačítka zapne nebo vypne kameru, tlačítko Zoom – mění přiblížení a oddálení objektů, objektiv – snímá dění před kamerou, mikrofon – snímá zvuk, tlačítko Start/Stop – stisk tlačítka zahájí nebo ukončí záznam). V případě nutnosti upřesníme a doplníme.
 • Žáci (skupiny žáků) vyplní pracovní list Digitální videokamera. U mladších žáků můžeme použít také skládačku s obrázkem kamery a popisem jednotlivých částí.
 • Obdobně budeme postupovat u základního příslušenství kamery.
 • Žáci (skupiny žáků) založí do portfolií pracovní list Fungování kamery a příslušenství.
 • Upozorníme na skutečnost, že kamera je přístroj drahý a cit-livý na nešetrné zacházení. Protože by nám případné poškození znemožnilo dosáhnout našeho cíle, vyvodíme si pravidla pro práci s technikou.

Vyvození pravidel pro práci s technikou

 • Použijeme brainstorming, kdy žáci uvádějí, jaké chování by mohlo vést k poškození techniky.
 • Žáky rozdělíme do skupin, v rámci kterých vymýšlí konkrétní pravidla. Zdůrazníme formulování pravidel v kladných větách.
 • Skupiny prezentují své návrhy, o kterých je dále společně diskutováno. 
 • Vybereme nejdůležitější pravidla a zaznamenáme je na nástěnný plakát, který umístíme do studia.

Ukázka vyvozených pravidel:

 • S veškerým vybavením pracujeme s maximální opatrností.
 • Respektujeme pokyny vyučujícího.
 • Na vybavení saháme čistýma rukama. V blízkosti technického vybavení nejíme, nepijeme.
 • Nedotýkáme se objektivu a hledáčku kamery ani je ničím nečistíme.
 • Vybavení používáme pouze ve vhodných podmínkách – vyhýbáme se např. natáčení v dešti.
 • S kamerou pracuje vždy pouze jeden z nás. Kameramana nevyrušujeme.
 • Jakékoliv poškození či nefunkčnost přístroje hlásíme okamžitě vedoucímu kroužku.
 • Po dokončení práce uklízíme své stanoviště a vybavení vracíme na původní místo.

Držení kamery, ovládání kamery

 • Předvedeme postoj a držení kamery při natáčení. Základem je vždy co největší stabilita. Jsme ve stoji rozkročném a lokty máme podél těla. Kameru držíme oběma rukama – pravá ruka je podvlečena pod řemínkem, levá ruka přidržuje LCD displej. Před natáčením se zklidníme, tzv. „vydýcháme“.
 • I při zmíněném způsobu držení kamery neudržíme zcela stabilní pozici. Předvedeme proto rozložení a obsluhu stativu a způsob upnutí kamery.
 • Vyzveme žáky (skupiny žáků), aby navrhli, jak postupovat v situaci, kdy nemáme stativ při delším natáčení k dispozici. (Hledáme způsoby, jak stativ částečně nahradit – pomoci může např. zapření lokty o zábradlí, položení kamery na vhodnou plochu apod.).
 • Žáci si vyzkoušejí postoj při natáčení, rozložení a obsluhu stativu a upevnění kamery na stativ.
 • Předvedeme způsob zapnutí a vypnutí kamery, zahájení a ukončení nahrávání a použití zoomu. Dalšími funkcemi se v tuto chvíli nebudeme zabývat a budeme používat automatický režim.
 • Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova