Odborný článek

Základy střihu

20. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Cílem je seznámit tvůrčí tým se zásadami umožňujícími tvořit opravdu zajímavá videa. Také se naučí používat střihový trik, pomocí kterého budou moci ve videích „kouzlit“.

Seznámení s náplní jednotky/bloku, motivace

Zopakujeme, že ve dvou předchozích hodinách jsme se naučili ovládat střihový program, upravovat fotografie, videa a hudbu, vkládat titulky či používat různé efekty.

Poukážeme na cíl, kterým bude seznámit se se zásadami umožňujícími tvořit opravdu zajímavá videa. Také se naučíme používat střihový trik, pomocí kterého budeme moci v našich videích „kouzlit“.

Zásady editace videa

Základní pravidla

K vyvození základních pravidel opět používáme vybraná videa vytvořená žáky.

Všímáme si zejména těchto bodů:

  • přiměřené používání efektů;
  • délka záběrů (ne příliš krátké a příliš dlouhé záběry);
  • soulad zvuků (hudby, zvukové stopy videa, komentáře);
  • použití titulků (umístění, čitelnost, odpovídající délka trvání).

Spojení podobných záběrů

Do této chvíle jsme záběry většinou spojovali užitím přechodů. Při sledování profesionálních filmů si všimneme, že přechody jsou využívány minimálně.

Použijeme záběry natočené při cvičení, kdy jsme si osvojovali velikosti záběru. Tři záběry natočené ze stejného stanoviště, se stejným obsahem a jinou velikostí záběru vložíme do střihového programu za sebe bez užití přechodu. Žáci sami po-znají, že takovéto spojení způsobuje nepřirozené skoky.

Obdobně můžeme ukázat další varianty.

Společně vyvodíme, že podobné záběry na sebe „nepasují“. Pamatujme, že při spojení dvou záběrů musíme změnit alespoň dvě z těchto tří složek – obsah, velikost záběru, úhel pohledu (stanoviště).

Využijeme krátkou ukázku z vybraného videa či filmu, na které sledujeme střídání záběrů.

Jednotnost

Poukážeme na skutečnost, že již při přípravě a samotném natáčení musíme myslet na drobnosti jako je oblečení aktérů, umístění předmětů v záběru, změny prostředí, pozadí, světelné podmínky. Jakékoliv nesrovnalosti se při střihu projeví a značně jej komplikují.

Profesionální filmy jsou natáčeny několik měsíců, děj se navíc nenatáčí chronologicky. Děj, který se ve filmu odehrává během jedné hodiny, se může skládat ze záběrů natočených v různých časových odstupech. Herec přitom na všech záběrech, nedojde-li k záměrné změně, musí být stejně oblečen, mít stejný účes, okolní podmínky musí být stejné. Při natáčení profesionálních filmů na tuto oblast dohlíží skriptka. Nás se toto pravidlo bude týkat spíše v případě, kdy budeme tvořit např. hranou scénku.

Střihové triky

Editace videa na počítači nám dává spoustu možností. Skladbou záběrů, přidáním hudby či efektů můžeme měnit celkové vyznění, vyvolávat pocity, zkracovat či prodlužovat děje. Při tvorbě filmů jsou také uplatňovány různé triky.

Jeden z nich – tzv. stop trik – se dnes naučíme. Pomocí tohoto triku se ve filmu mohou zjevovat a mizet lidé či různé předměty.

Princip stop triku je velmi prostý. Kameru upevníme ve vybrané pozici na stativ a natočíme záběr bez předmětu či po-stavy, která se má ve výsledném videu zjevit. Poté natočíme druhý záběr, přičemž v záběru je již umístěn daný předmět či postava. Je důležité, aby kamera byla při obou záběrech ve stejném postavení. Tyto záběry pak zařadíme za sebe ve střihovém programu. Pro postupné zjevení či zmizení můžeme doplnit přechod prolnutí. Výsledek umocní použití adekvátního zvukového efektu.

Žáky rozdělíme do skupin po třech.

Úkolem každé skupiny je natočit dva záběry pro použití stop triku. Nejprve dáváme prostor na přípravu, poté skupiny natáčí dva záběry, importují je do počítače a zpracují ve střihovém programu.

Skupiny prezentují vytvořená videa.

Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Po osvojení základů editace videa na počítači můžeme žáky postupně seznamovat s jedním z pokročilejších střihových programů.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova