Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úvodní setkání redakčního týmu školní televize
Odborný článek

Úvodní setkání redakčního týmu školní televize

6. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Žáci do kroužku vstupují s různými očekáváními. Je klíčové, aby žáky práce v redakčním týmu od začátku zaujala. Cílem úvodního setkání je prezentovat náplň a cíl kroužku, motivovat žáky a zejména položit základy pro týmovou spolupráci.

Očekávané výstupy:

 • Žák chápe pravidla pro efektivní týmovou spolupráci.
 • Žák rozumí pojmu etický kodex novináře.

Pomůcky: balicí papír (čtvrtka velkého formátu) a psací potřeby pro zaznamenání vyvozených pravidel, počítač, projektor pro seznamování s pojmem etický kodex, desky pro založení portfolií, Příloha Titulní strana portfolia, Příloha I Kapitola 1, Příloha Redakční tým (přílohy jsou na DVD, které je součástí originální příručky).

Rovněž může být vytvořena prezentace s osnovou.

Časová dotace: 45 – 60 minut

Metodický postup

 • Představení učitele, stručné seznámení s obsahovou náplní kroužku
 • Krátké představení všech členů týmu
  • Vhodnou variantou je zadání pokynů a rozdělení žáků do dvojic. Během vymezeného času se dvojice žáků vzájemně představí. Poté žáci prezentují ostatním partnera z dvojice.
 • Seznamovací hry, pohybové hry vyžadující týmovou spolupráci
 • Stanovení společného cíle a postupu
 • Prezentování náplně jednotlivých funkcí v rámci týmů (kameraman, reportér apod.)
 • Vysvětlení nutnosti týmové spolupráce
  • Jako příklad uvádíme výborného reportéra bez kameramana, kameramana bez reportéra atd., poukazujeme na množství profesí při tvorbě profesionálního filmu.
 • Vyvození pravidel pro práci v týmu
  • Použijeme brainstorming, při kterém žáci uvádějí, jaké chování by mohlo narušit či zamezit dosažení vytyčených cílů.
  • Žáky rozdělíme do skupin, v rámci kterých formulují konkrétní pravidla. Zdůrazníme formulování pravidel v kladných větách.
  • Skupiny prezentují své návrhy, o kterých je dále společ-ně diskutováno.
  • Vybereme nejdůležitější pravidla a zaznamenáme je na nástěnný plakát, který umístíme do studia.
  • Ukázka vyvozených pravidel:
   • Vždy mluví pouze jeden, nasloucháme druhým.
   • Každý má možnost vyjádřit své názory.
   • Respektujeme, že můžeme mít odlišné názory.
   • Kritika musí být konstruktivní – neříkáme pouze „je to špatně“, ale zároveň navrhujeme možné řešení.
   • Konstruktivní kritiku a chyby chápeme jako cestu ke zlepšení – chybami se člověk učí.
   • Respektujeme pokyny vyučujících.
   • Natočená videa zveřejňujeme jinde než na stránkách školní televize pouze se souhlasem vedoucího kroužku.
   • Zodpovědně plníme zadané úkoly, pomáháme druhým, při práci ve skupinách se všichni aktivně zapojujeme.
   • Při neúčasti se omlouváme předem.
 • Etický kodex
  • Žáky seznamujeme s pojmem etický kodex. Diskutujeme o povinnosti poskytovat pravdivé, přesné a nezkreslené informace, neužívat citlivé či neuctivé záběry osob.
  • Prezentujeme webovou stránku Syndikát novinářů na adrese www.syndikat-novinaru.cz.
 • Založení portfolií žáků, vyplnění úvodních stran
 • Prostor pro dotazy žáků, společné shrnutí nových poznatků, zhodnocení naplnění cílů
 • Motivace do dalšího setkání

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova