Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Stavba mediálních sdělení - oznámení, zpráva, doprovodný text
Odborný článek

Stavba mediálních sdělení - oznámení, zpráva, doprovodný text

26. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

V této úvodní části žáky seznamujeme se zcela základními principy sestavování doprovodného textu a zaměřujeme se na oznámení a zprávu. K reportáži, rozhovoru a dalším žánrům přistupujeme později.

Očekávané výstupy:

  • Žák rozeznává pojmy oznámení a zpráva.
  • Žák sestaví jednoduché oznámení a zprávu.

Pomůcky: krátké zpracované video o proběhlé události bez komentáře, informace o události, ke které se video váže (je možné využít Přílohu Video pro tvorbu doprovodného textu, Přílohu Údaje pro tvorbu doprovodného textu), pro projekci videa projektor či televizor (přílohy jsou na DVD, které jse součástí originální příručky).

S ohledem na práci ve dvojicích při psaní slovního doprovodu k danému videu je vhodné, aby tato část probíhala v počítačové učebně, kde si každá dvojice může na počítači video opakovaně přehrát.

Časová dotace: 45 – 60 minut

Metodický postup

Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace

Nezbytnou součástí většiny videí bývá slovní doprovod. Dnešním cílem bude naučit se sestavovat doprovodný text k videu.

Oznámení, zpráva

Seznámíme žáky se skutečností, že se v žurnalistice setkáváme s různými žánry. Vyzveme žáky k vyjmenování některých z nich.

Zaměříme se na oznámení a zprávu. Vyzveme žáky k vysvětlení rozdílu mezi těmito útvary.

Ptáme se žáků, na jaké otázky by mělo oznámení odpovědět. Jako příklad uvedeme blížící se školní akci. Co by měl čtenář, divák či posluchač vědět, aby se dané akce mohl zúčastnit?

Žáky rozdělíme do dvojic. Úkolem každé skupiny je napsat krátké oznámení o konání vybrané školní akce, rovněž můžeme vymyslet fiktivní událost. K dispozici dáváme nezbytné informace zaznamenané v bodech.

Dvojice prezentují své texty. Společně hodnotíme, zda text obsahoval všechny potřebné informace, zaměřujeme se na použitou slovní zásobu a stavbu vět.

Žákům sdělíme, že při tvorbě videí sestavujeme text na základě natočených záběrů. Je důležité, aby text odpovídal obrazu. Dění v záběrech pouze nepopisujeme, ale doplňujeme informace, které ze záběrů nejsou patrné.

Promítneme krátké video se zpracovanými záběry z proběhlé akce bez slovního doprovodu.

Obdobně jako u oznámení žáci zmiňují, na jaké otázky by měla zpráva odpovědět.

Úkolem dvojic nyní bude sestavit krátkou zprávu k danému videu. K odhadu délky textu napomáhá hlasité čtení odpovídající rychlosti běžné promluvy.

Sledujeme práci žáků a v případě potřeby se žáky individuálně dále pracujeme.

Dvojice přistupují před ostatní žáky, pouštíme video na projektoru a daní žáci čtou slovní doprovod. Společně hodnotíme, zda text obsahoval potřebné informace, zaměřujeme se na použitou slovní zásobu a stavbu vět.

Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Dovednosti spojené se stavbou doprovodného textu žáci zkvalitňují zejména při pozdější tvorbě reportáží a jiných videí.

 

Dalším žánrům, jako jsou zmíněný portrét či dokument, věnujeme pozornost – v případě jejich zařazení do výuky – později. Při samotném postupu je vhodné vycházet z ukázky dokumentu či portrétu, na kterých můžeme prezentovat charakteristické znaky daného žánru.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova