Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „nadaní žáci“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
Gymnaziální vzdělávání
9. 2. 2022 0x 593x
Kurz Obecná chemie na Khan Academy
V projektu Khan Academy pro střední školy česky podpořeném v rámci ESF OP VVV Strategie digitálního vzdělávání II v gesci MŠMT byl jako jeden z 10 digitálních vzdělávacích zdrojů vytvořen kurz Obecné…
Základní vzdělávání
3. 9. 2020 0x 12183x
Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (2. část)
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření…
Základní vzdělávání
3. 9. 2020 0x 6013x
Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření…
Základní vzdělávání
15. 11. 2018 0x 4572x
Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova III
Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud…
Základní vzdělávání
12. 11. 2018 0x 5123x
Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova II
Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud…
Základní vzdělávání
8. 11. 2018 0x 5415x
Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova I
Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud…
Základní vzdělávání
16. 6. 2017 0x 4406x
Rozvíjíme matematické nadání žáků – náměty pro 1. stupeň ZŠ
Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace…
Základní vzdělávání
23. 3. 2017 0x 4854x
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět
Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které…
Základní vzdělávání
13. 1. 2015 0x 14480x
Ten dělá to a ten zas tohle
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás), při níž jsou společně v jedné třídě bez přítomnosti asistenta pedagoga…
Speciální vzdělávání
9. 6. 2014 0x 16672x
Časté problémové projevy nadaných dětí
V článku se věnuji tématu nadání – na úvod rozlišuji pojmy „nadání“, „nadané dítě“ a „nadané chování“. Dále se věnuji nejčastějším problémovým projevům, se kterými se učitel může v průběhu výuky…
Základní vzdělávání
14. 5. 2014 0x 11186x
Specifika vztahů nadaných dětí s jejich vrstevníky a význam těchto vztahů pro sociální vývoj
Nadané dítě se často nevyvíjí rovnoměrně ve všech oblastech, je však důležité jej podporovat ve všestranném rozvoji. Sociální vývoj a jeho průběh dítě ovlivní na celý život. Článek popisuje, v čem…
Odborné vzdělávání
30. 5. 2012 0x 6260x
Role ředitele školy v ŠVP
Příspěvek popisuje roli ředitele při tvorbě ŠVP, jeho odpovědnost za zpracování.
Zobrazeno 12 z 22 položek