Domů > Odborné články > Všechny články autora „Eva Pipková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
Předškolní vzdělávání
22. 4. 2011 0x 30356x
O třech prasátkách
Připravené činnosti mohou být součástí dlouhodobějšího projektu nebo tematického bloku o domácích zvířatech. V tomto příspěvku uvádím část, ve které jsem se zaměřila na rozvoj řečových schopností a…
Předškolní vzdělávání
8. 2. 2011 2x 36765x
4. „Justýna a stolování“
Další část projektu "Justýna a slušné chování" je zaměřena na stolování. Vede děti nejen k vytváření správných návyků při společném jídle, ale i k dodržování hygieny. Děti získávají poznatky i o…
Předškolní vzdělávání
2. 12. 2010 0x 18991x
3. „Justýna a lež“
Příspěvek se zaměřuje na mravní výchovu dětí. Učí děti rozlišovat, co je dobré a co špatné chování, vnímat rozdíl mezi pojmy pravda a lež. Vede k uvědomění si, že je lepší říci pravdu, než lhát a…
Předškolní vzdělávání
11. 6. 2010 0x 30596x
Justýna a kouzelná slovíčka – 2. část
Integrovaný blok je druhou částí projektu „Justýna a slušné chování”, jehož cílem je vytvoření a postupné respektování „Pravidel soužití ve třídě”. Všechny činnosti jsou zaměřené zejména na verbální…
Předškolní vzdělávání
4. 6. 2010 3x 37879x
Justýna a slušné chování
Projekt zaměřený na seznámení se základními pravidly společenského chování, vytváření přátelského prostředí a pozitivní atmosféry v kolektivu dětí v MŠ. Vyvrcholením je společné vyvození a postupné…
Předškolní vzdělávání
3. 6. 2010 0x 21883x
Justýna se představuje – 1. část
Integrovaný blok je součástí projektu „Justýna a slušné chování”, jehož cílem je vytvoření a postupné respektování „Pravidel soužití ve třídě”. Úvodní (motivační) část je zaměřená na vzbuzení zájmu…
Předškolní vzdělávání
1. 4. 2010 1x 31035x
Vezmu pěknou tkaničku, zavážu ji na kličku
Příspěvek obsahuje námět, jak děti zábavnou formou motivovat k nácviku vázání smyčky. Využívá práci s literárním textem, aktivně děti zapojuje do prožívání příběhu a vede k vnitřní motivaci dětí ke…
Předškolní vzdělávání
26. 11. 2009 0x 66128x
Muzikanti jdou
Zábavné seznámení s hudebními nástroji a základní hudební terminologií spojené s přípravou slavnosti – veselý muzikantský Masopust.
Předškolní vzdělávání
16. 9. 2009 0x 104857x
Dračí slet aneb není drak jako drak
Netradiční pohled na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků. Ukázka z celoškolního projektu zakončeného zahradní slavností a soutěží o nejoriginálnějšího vlastnoručně vytvořeného draka.
Předškolní vzdělávání
15. 4. 2008 0x 48019x
Ukaž se mi, jablíčko
Hrajeme si s jablíčky „stokrát“ jinak.
Předškolní vzdělávání
5. 3. 2008 0x 60348x
S knížkami se kamarádím
Děti získávají pozitivní vztah ke knihám a ke čtení.
Předškolní vzdělávání
2. 11. 2007 0x 18151x
Fotbal, to je hra
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Téma tohoto integrovaného bloku spontánně vyplynulo ze zájmu dětí o kopanou. Zejména chlapci (ale i některé dívky) si takřka denně při pobytu venku…
Zobrazeno 12 z 19 položek