Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Dračí slet aneb není drak jako drak
Odborný článek

Dračí slet aneb není drak jako drak

16. 9. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Netradiční pohled na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků. Ukázka z celoškolního projektu zakončeného zahradní slavností a soutěží o nejoriginálnějšího vlastnoručně vytvořeného draka.

Cíl

Projekt Není drak jako drak je součástí ŠVP s názvem „Od jara do zimy". Námět vychází z tradičních lidových zvyků souvisejících s podzimním obdobím - pouštění draků. Navazuje na předcházející téma „Vítr honí mraky", ve kterém se děti seznámily s charakteristickými znaky podzimu, s počasím. Vyvrcholením projektu je zdobení a představení „Dračích stromů" na školní zahradě, „Dračí slet" - výstava prací dětí a rodičů s hlasovací soutěží o nejoriginálnějšího vlastnoručně vytvořeného draka a slavnostní vyhlášení výsledků hlasování a předání cen všem zúčastněným.

Myšlenková mapa

myšlenková mapa
1. myšlenková mapa
 

Příprava projektu

V naší MŠ se stalo již pravidlem, že během školního roku připravujeme několik celoškolních projektů, do jejichž realizace se jednotlivá oddělení zapojí svým vlastním třídním programem zaměřeným na stejné téma a vyvrcholením je společná slavnost celé školy. Při realizaci všech projektů se snažíme vtáhnout do dění ve školce i rodiče.

V loňském roce jsme realizovali projekt „Stromoví skřítci", který se setkal s kladným ohlasem u dětí i rodičů. Letos jsme hledali jiný námět, aby náplň programu MŠ byla pestrá. Zvolili jsme pouštění draků. Vlastní organizaci a plán realizace celého projektu jsme prodiskutovali na společné pedagogické radě, která obsahovala tyto body programu:

 • zvolení tematického okruhu a názvu projektu „Dračí slet"
 • rozdělení projektu do dvou částí

a) Dračí strom pro jednotlivá oddělení - vytváření draků v MŠ a výzdoba stromu na školní zahradě, představení stromu písní nebo básní kamarádům z dalších tříd v daný den při pobytu venku

b) Dračí slet pro děti a rodiče - výstava draků (vytvořených dětmi a rodiči doma) na společné venkovní chodbě (pergole) se soutěží o nejoriginálnějšího draka

 • vymezení časového rozpětí, termíny výstavy, vyhodnocení a slavnostního vyhlášení výsledků
 • příprava hlasovacích lístků
 • organizace hlasování a sčítání hlasů za přítomnosti zástupců z „Klubu rodičů"
 • zajištění propagace, plakáty pro rodiče, motivace rodičů i dětí
 • zajištění ceny pro vítěze (dort ve tvaru draka z místní cukrárny), diplomy a drobné odměny pro všechny zúčastněné

Nabízené činnosti a příležitosti

Všechny činnosti tohoto bloku byly zaměřeny na téma DRAK, směřovaly ke společnému zdobení stromů a výstavě draků, ale zároveň rozvíjely děti ve všech vzdělávacích oblastech. Díky bohatým vzdělávacím možnostem děti mohly v průběhu realizace získávat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti spojené s tématem, zároveň však projekt poskytl dostatek prostoru pro volnou hru dětí, kterou učitelky směřovaly a rozvíjely k dosažení pedagogických záměrů.

A) Počasí je na draka aneb dráček papíráček

 • bezprostředně navazuje na poznatky z předcházejícího tématu Vítr honí mraky o podzimním počasí, větru
 • využíváme dětem známé hry a činnosti, písně na téma vítr
 • vedeme děti k uvědomění si souvislosti - větrné počasí + pouštění draků
 • odhalujeme význam rčení „počasí je na draka"
 • poslech příběhu a činnosti s textem Vláďův drak (PETIŠKA, Eduard: Pohádkový dědeček. Futura, a.s., 1995, str. 27)
 • motivace k vlastnoruční tvorbě draků pomocí vhodného textu na téma papírových draků např. text písně „Drak" (Výběr literárních textů, písní. Praha : SPN, 1952, str. 34)
DRAK

Udělej mně, táto, udělej mně draka,
aby s větrem letěl, dál až nad oblaka.
Aby letěl k slunci, vyřídil mu přání,
aby dlouho bylo, ještě tady s námi.

Drak už letí, letí, mávají mu děti,
na klubíčko podzim začly navíjeti.

 • Dráček papíreček - překládání papíru formátu A4 podle pokynů učitelky nejprve na polovinu po délce, rozložit a pak přeložit všechny rohy ke středové linii, dokreslování obličeje, zachycení mimiky obličeje, slovní popis „Jaký je tvůj dráček? Proč?"
 • vymýšlíme dráčkům jména
 • vytváření ocasu - mašličky děti slepují ze dvou  barevných proužků papíru překřížením, nalepují na papírovou stužku
 • délku dračích ocasů porovnáváme, používáme pojmy krátký x dlouhý, stupňování, řazení podle délky přikládáním k sobě - nejkratší x nejdelší, kratší než, delší než...
 • vedeme děti ke slovnímu komentování, řešení problémových situací. „Co bys musel udělat, aby měl tvůj dráček nejdelší x nejkratší ocas?"
 • několika dráčkům připevníme různé provázky, v prostoru herny provázky položíme na podlahu, různě křížíme. Děti pří chůzi sledují vyznačené cesty, nosí drakům vzkazy, pozdravy apod.
 • individuálně zařadíme pracovní listy Draci - rošťáci (dum.rvp.cz/materialy/draci-rostaci-2.html )
 • hotové dráčky využijeme při zdravotních cvicích a dalších pohybových aktivitách, při hudebně-pohybových činnostech (např. reakce na změnu tempa a výšky melodie pohybem)
 • zařadíme didaktickou hru Všechno lítá, co peří má - využití dráčků, reakce pohybem, zvednutí dráčka nad hlavu
 • zařadíme báseň Vítr (NOVÁKOVÁ, Mária: Pracovní sešit Beruška, NOMILAND  2008, str. 4)

Každý podzim je to jistý,
bere vítr stromům listy.
Drak to listí nahání,
nikdo mu v tom nebrání.

Báseň spojíme s pohybovou hrou Na vítr a draky. Děti představující draky mají za pasem nad zadečkem zastrčenou barevnou stuhu - Dračí ocas. Učitelka představuje vítr a děti honí, snaží se jim stuhu odebrat. Děti se musí bránit bez pomoci rukou, otáčí se k „větru" zády. „Dráček bez ocásku" si jde odpočinout mimo hrací plochu.

Hrajeme v prostoru herny didaktickou hru Barevné ocásky. Děti jsou rozděleny do několika menších skupin. Každá skupina má na zemi položenou obruč - „dračí hlavu" a koš s pestrobarevnými kostkami. Učitelka každé skupině připraví „začátek ocasu" kombinací tří barev. Úkolem dětí je během písně (např. „Papíroví draci" - Pavel Dobeš) dostavět dráčkovi ocas. Zdůrazníme, že nezáleží na délce, ale správném střídání barev. Po skončení limitu provedeme společně s dětmi kontrolu, případně opravíme chyby.

Nabídneme dětem pracovní list zaměřený na pojmenování a pravidelné střídání barev

Dráček popleta (dum.rvp.cz/materialy/dracek-popleta-2.html)

 • společně s učitelkou vytváření létajícího dráčka podle návodu v knize Velká kniha skvělých nápadů. (Velká kniha skvělých nápadů, Svojtka 2000 str. 86, 87, 96)
 • pouštění vytvořeného draka při pobytu venku na školní zahradě nebo na louce za městem
 • zpěv a hudebně-pohybové činnosti s písněmi Drak (Zpěvník pro mateřské školy, SPN Praha 1954, str. 20) a Draku, vyleť výš (Malým zpěváčkům, Praha : SPN, 1988, str. 42)
 • děti poslouchají písničku a naznačují rukou a slovně popisují, jak letí drak - zda letí nahoru nebo klesá (učitelka hraje vzestupné a sestupné tónové řady). Použijeme dráčky složené při předchozích činnostech
 • volné převyprávění pohádky Jitky Molavcové Malý dráček (CD „Pohádky a písničky Jitky Molavcové", č. 5) - poslech, částečně využití nahrávky na CD, činnosti s textem - vstupujeme do děje, využíváme prvky tvořivé dramatiky (vcítění se do role - „Jak se cítil dráček sám v noci na poli?"), mravní ponaučení
 • příprava Dračího stromu

Společně vytváříme Dračí maminku s dětmi z neobvyklých materiálů - plastové fólie, igelitové sáčky, samolepící fólie. Záměrně jsme zvolili materiály, které odolají nepřízni počasí. Vedeme děti k slovnímu popisu materiálů, všímání si jejich vlastností. Děti stříhají a pokreslují plastové destičky lihovým fixem, učitelky kompletují dráčky pomocí sešívačky, připevňují vlasce pro pozdější zavěšení na strom.

Vymýšlíme a učíme se novou píseň pro zahradní slavnost. Využily jsme melodii písně „Já mám tetu". Seznámíme děti zatím s první slokou, další části přidáváme s postupným realizováním dalších částí projektu.

noty
2. noty
 

Není drak jako drak (text Eva Pipková)

 1. Tenhle dráček papíráček
  létá nebem do zatáček,
  létá s větrem o závod
  a dětem to přijde vhod.
 2. Vedle něj se vznáší jiný,
  ten však není papírový.
  Z pohádky k nám přiletěl,
  princeznu by sežrat chtěl.
 3. Nebojte se, že to spletu,
  řeknu jenom jednu větu:
  „Věřte tomu, je to tak,
  není dráček jako drak".
B) NENÍ DRAK JAKO DRAK
 • motivace básní Pouštění draka (ŽÁČEK, Jiří: Aprílová škola. Albatros 1989, str. 17), využijeme dramatizaci s maňáskem a papírovým drakem
 • připomeneme význam slova drak v jiných souvislostech - homonymum (drak papírový x pohádková saň), doplníme obrázky, které děti třídí, vytvoříme dvě skupiny obrázků podle významu např. na magnetickou tabuli nebo do dvou obručí na zemi, vedeme děti ke slovnímu komentování, zdůvodnění svého rozhodnutí
 • vymýšlíme další homonyma
 • hrajeme didaktickou hru v prostoru Najdi stejné slovo. Na zemi jsou volně položené obrázky, každé dítě si vezme jeden. Děti vytvářejí skupiny obrázků, které pojmenujeme jedním slovem např. koruna, oko, list, ucho, kohoutek, hřebínek, zámek atd.
 • nabídneme individuální pracovní listy Není drak jako drak (dum.rvp.cz/materialy/neni-drak-jako-drak.html )
 • přednášíme dětem básně a hádanky na téma drak - rozlišování, zda se jedná o draka z pohádky nebo papírového

„Já jsem letec..." (ŽÁČEK, Jiří: Malý čtenář. Alter 1994, str. 96)
Letos naposled" (OPRAVILOVÁ, Eva: Podzim v MŠ. Portál 1998, str. 43)
„Počasí je na draka" (Opravilová, Eva: Podzim v MŠ. Portál 1998, str. 44)
„Draci" (OPRAVILOVÁ, Eva: Podzim v MŠ. Portál 1998, str. 45)
„Antidrak aneb všechno je na draka" (BERANOVÁ, Eva; RYCHETSKÁ, Jana; DOLEJŠÍ, Pavel: Čtvero ročních dob. Humpolec 2004, str. 72 )

Dráčkové se smějí rádi, o závod si s větrem řádí.
Dejte pozor nebo z lásky, chytíme vás za ocásky.
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI Hradec Králové, str. 5)

Letí vzhůru, vpravo, vlevo, krásnou smyčku dovede.
všechny kousky, které umí, rád všem dětem předvede.
Co je to?
(NOVÁKOVÁ, Mária: Čáry-máry předškoláka, NOMI. str. 17)

Létá s větrem do dáli, rád se chvostem pochválí.
Ukazuje z oblohy, tečkované ozdoby.
Co je to?
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka 4-5. Didaktické pomůcky NOMI, str. 3)

Poletuje ve výškách, jako velký pán.
shora kouká na všechny, vidí světa lán.
Co je to?
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI, str. 2)

Na nebi si poletuje, větřík si s ním zažertuje.
Létá si vždy sem i tam, kampak dráčku, kampak kam?
Co je to?
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI, str. 5)

Nemá křídla, s větrem letí,
prohání ho kupa dětí.
Co je to?
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI, str. 2)

Věru, věru, je to tak, draka žene šedý mrak.
Prší, prší, jen se leje, rychle dráčku do postele. 
(NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI, str. 5)

 • nabízíme dětem omalovánky s dračí tematikou
 • zpíváme 2. a 3. sloku písně „Není drak jako drak" (viz část A - „Počasí je na draka")
C) TENHLE DRAK, CO ZUBY CENÍ, TEN JE ASI POHÁDKOVÝ
 • motivace: Dračí vejce - v herně se „záhadně" objeví plastové rozdělávací vejce - rozvoj představivosti v kruhu „Co by v něm mohlo být?"
 • společné otevření vajíčka - plyšový dráček
 • vedeme s dětmi rozhovor - „Co víme o pohádkových dracích?"
 • hra Ve vajíčkách - poslech relaxační hudby se zavřenýma očima, děti schoulené na zemi, pomalé probouzení, protahování
 • malujeme dračí vejce - cvičení k uvolnění paže, zápěstí a ruky ve vzduchu, individuálně  grafomotorické cvičení na papír velkého formátudračí chůze s doprovodnými pohyby paží - pro zvládnutí pohybu zvolíme vhodný hudební doprovod např. instrumentální hudba z filmu Adam's Family
 • námětová hra Na dračí sluj - stavění doupěte z molitanových kostek a textilu, kostýmní improvizace, rozvoj fantazie - „Co asi draci celý den dělají? Mají nějaké starosti?"
 • poslech a zpěv písně Draka bolí zub (SUCHÝ, Ondřej: Písničky z pohádek a dětských filmů. 2. díl. G+W Cheb 1998, str. 24)
 • grafomotorické cvičení - lomená linie Dračí zuby
 • poslech básně Jiřího Žáčka Dračí trampoty  (mujweb.cz/www/petoska/ostatni.htm)
 • rozhovor o textu básně, hry s obrázky dračích hlav (můžeme použít i zástupné rekvizity např. kostky z Polikarpovy stavebnice).

K jednotlivým hlavám děti přiřazují symbolické předměty podle textu písně např. 1. hlava = kniha, 2. hlava = dřevěný koník, 3. hlava = zpěvník apod. Vedeme děti k samostatnému vymýšlení symbolů, můžeme pomoci vhodnými otázkami („Co potřebuješ na spaní? Co se dělá v kině? Na čem jsou nahrané filmy a pohádky?") a „náhodně" připravenými předměty (DVD s dětským filmem, krabička od zmrzliny nebo obal od nanuku).

Hra „Dračí hlavy" - procvičování předmatematických  představ v rozmezí 1-5, u šikovnějších dětí se můžeme pokusit 1-7. Děti sedí v prostoru herny, před sebou mají položený papír (označený značkou dítěte), který představuje „dračí sluj". V blízkém dosahu dětí připravíme dostatečné množství nejlépe dřevěných kostek (aby barva neodváděla pozornost dětí od počtu). Děti reagují na slovní pokyny učitelky nebo na obrazový materiál (obrázky musí být dostatečně velké a zřetelné).

Pokyny: „Dej do dračí sluje tolik kostek...

... kolik hlav měl drak v písni
... aby drak měl 3 hlavy
... aby měl stejně hlav jako drak na obrázku
... aby měl o 1 víc než drak na obrázku
... aby měl stejně hlav, jako máš ty"

Zařadíme pohybovou hru Boj draků (vyžaduje větší prostor, vhodná pro pobyt venku). Děti utvoří dva zástupy, drží se za ruce - vytvoří „Draky". „Hlavy" těchto draků se snaží chytit „ocas" draka druhého, ale nesmí se roztrhnout.

 • četba před odpočinkem pohádka Princ Bajaja (NĚMCOVÁ, Božena: Princ Bajaja a jiné pohádky. Nava Plzeň. 1995, str. 61)
 • volné převyprávění podle obrázků, řazení obrázků podle dějové posloupnosti
 • poslech veršované verze z knihy ČERNÍK, Michal: Pohádkové chvilky dětem do postýlky. Knižní klub 2007, str. 94; vedeme děti k chápání smyslu pro humor, uvědomění si rozdílů - poezie x próza, jaké zbraně Bajaja použil (meč x důvtip )
 • zařadíme překážkovou dráhu v prostoru - Bajaja jede za drakem, překážky volíme podle materiálních a prostorových možností MŠ a schopností dětí, vše vhodně motivujeme
 • připravíme v herně labyrint z kostek Bajaja hledá cestu dračí jeskyní, děti mohou projíždět na dřevěných konících, nesmí překážky přeskakovat, ale pouze objíždět
 • nabídneme individuálně pracovní list - řešení labyrintu Bajaja a drak (dum.rvp.cz/materialy/bajaja-a-drak.html )
 • zařadíme malování temperovými barvami, děti si volí samy formát papíru - Drak podle fantazie dětí
 • zařazujeme poslech písně Není to příjemné pomyšlení (CD „Královské reggae - písničky z televizních pohádek")
D) DRAČÍ SLET - vyvrcholení projektu
Zahradní slavnost

V určené dopoledne si nejprve děti a učitelky ze všech oddělení vyzdobí své „Dračí stromy" na zahradě u oddělení. Poté se všichni sejdou v určené části zahrady, zahájíme prohlídku např. společnou básní, písní nebo poslechovou skladbou. Postupně společně procházíme celou zahradu, děti z jednotlivých tříd své draky představují, předvedou krátké vystoupení pro kamarády - píseň, báseň, hádanky nebo hudebně-pohybové činnosti, které se naučily během realizace projektu. Po prohlídce provedeme s dětmi evaluaci, zhodnotíme a pochválíme výsledky práce všech dětí.

Výstava

V určený den rodiče donesou do MŠ své výtvory a od učitelek obdrží hlasovací lístky. Všechny práce označíme číslem a uspořádáme výstavu ve společných prostorách v MŠ, kde také umístíme urnu pro vhození hlasů. Po ukončení hlasování provedeme sčítání hlasů za přítomnosti členů Klubu rodičů. Autory vítězných draků (rodiče dětí) pozveme na slavnostní předávání cen. Výsledky vyvěsíme na hlavní nástěnce (až po slavnostním vyhlášení) spolu s poděkováním rodičům za aktivní účast!

Slavnostní předávání odměn

Pro slavnostní ukončení se sejdou všechny děti v jednom oddělení, společně zhodnotíme, pochválíme, zopakujeme program od „Dračích stromů". Vyhlásíme výsledky hlasování, zdůrazníme, že všichni draci byli moc krásní a vítěze vybrali děti se svými rodiči. Po předání hlavní ceny - dort ve tvaru draka, odměníme všechny děti diplomy a drobnými cenami.

E) DOPLŇKOVÁ ČETBA, PÍSNĚ

Během celé realizace projektu čteme dětem další texty související s tématem, zpíváme a posloucháme tématické písně. Uvádím zde několik námětů.

Pohádky

Honza a drak (DOSKOČILOVÁ, Hana: Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty, str. 45)
Neohrožený Mikeš (NĚMCOVÁ, Božena: Princ Bajaja a jiné pohádky, str. 31)
Honzík pouští draka (ŘÍHA, Bohumil: Honzíkova cesta, str. 30)
Velká policejní pohádka (ČAPEK, Karel: Devatero pohádek str. 175)

Písně

Drak (SUCHÝ, Ondřej: Písničky z pohádek a dětských filmů, 3. díl. G+W Cheb 2000, str. 42)
Draka bolí zub (SUCHÝ, Ondřej: Písničky z pohádek a dětských filmů. 2. díl. G+W Cheb 1998, str. 24)

Sešity pro předškoláky:

NOVÁKOVÁ, Mária: Beruška, NOMILAND  2008. ISBN 978-80-90-3998-6-0.
NOVÁKOVÁ, Mária: Čáry-máry předškoláka. NOMI.
NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka 4-5. Didaktické pomůcky NOMI. NOVÁKOVÁ, Mária: Písanka malého předškoláka. NOMI.

Reflexe

Součástí realizace každého projektu je i průběžná evaluace, která umožňuje aktuálně reagovat na momentální situaci ve skupině. Některé činnosti mohou být rozvíjeny nad plánovaný rámec, jiné mohou dětem dělat větší problémy, než jsme původně předpokládali (upravíme nebo odložíme). Po dokončení projektu hodnotíme jeho přínos pro děti, jak byly naplněny cíle a pedagogické záměry. Zvolený námět byl pro děti zajímavý a poskytl dostatek prostoru pro seberealizaci. Děti byly aktivní, radostně prožívaly činnosti, zajímaly se, co bude následovat. Do projektu vtáhly i rodiče. I přes počáteční neochotu některých rodičů se na našem oddělení zapojili do vytváření draků všichni, dokonce donesli do MŠ výtvory i rodiče nemocných dětí. Během všech činností děti získávaly nové poznatky, zkušenosti, dovednosti a schopnosti ve všech oblastech rozvoje (rozumových, pohybových, jazykových, hudebně-dramatických, estetických). Důležitou součástí bylo i posílení prosociálních citů, komunikace a kooperace mezi dětmi, rozvoj sounáležitosti se skupinou. Vyvrcholením byla společná oslava a výstava, kde děti mohly předvést zručnost svou i svých rodičů a zároveň radostně prožívat setkání s dětmi z celé MŠ.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČAPEK, K. Devatero pohádek. Albatros, 1983.
[2] – ČERNÍK, Michal. Pohádkové chvilky dětem do postýlky. Praha : Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1944-8.
[3] – DOSKOČILOVÁ, H. Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty. Euromedia group , 2008. ISBN 978-80-242-1944-8.
[4] – JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům, Zpěvník pro mateřské školy. Praha : SPN, 1986.
[5] – BERANOVÁ, E.; RYCHETSKÁ, J.; DOLEJŠÍ, P. Čtvero ročních dob. Humpolec : Pavel Dolejší - nakladatelství a vydavatelsví, 2004. ISBN 80-86480-17-8.
[6] – NĚMCOVÁ, B. Princ Bajaja a jiné pohádky. Plzeň : Nava, 1995. ISBN 80-85254-06-9.
[7] – OPRAVILOVÁ, Eva. Podzim v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-267-X.
[8] – PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7.
[9] – ŘÍHA, B. Honzíkova cesta. Praha : Axióma, 2006. ISBN 80-7292-114-2.
[10] – SUCHÝ, O. Písničky z pohádek a dětských filmů. 2. díl. Cheb : G+W, 1998.
[11] – SUCHÝ, O. Písničky z pohádek a dětských filmů. 3. díl. Cheb : G+W, 2000.
[12] – ŽÁČEK, J. Aprílová škola. Praha : Albatros, 1989.
[13] – ŽÁČEK, J. Malý čtenář. Alter, 1994. ISBN 80-85775-12-3.
[14] – Velká kniha skvělých nápadů. Svojtka, 2000. ISBN 80-7237-362-5.
[15] – Výběr literárních textů, písní, gramofonových desek, maňáskových her a filmů k celoroční práci na MŠ. Praha : SPN, 1952.
[16] – Zpěvník pro mateřské školy. Praha : SPN, 1954.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
142.58 kB
PDF
Fotodokumentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída