Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > 4. „Justýna a stolování“
Odborný článek

4. „Justýna a stolování“

8. 2. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Další část projektu "Justýna a slušné chování" je zaměřena na stolování. Vede děti nejen k vytváření správných návyků při společném jídle, ale i k dodržování hygieny. Děti získávají poznatky i o přípravě jídla, správném prostírání a úklidu po jídle, učí se sebeobsluze.

Úvod

Další díl dlouhodobého projektu "Justýna a slušné chování" vychází ze stejné knihy jako předchozí části. Příběh "Justýna a slavnostní oběd" byl inspirací k bloku zaměřenému nejen na stolování, ale i na hygienické návyky a rozvoj sebeobsluhy. Různorodé tematicky navazující činnosti rozvíjejí děti ve všech vzdělávacích oblastech.

Cíl

Vést děti k poznávání společenských pravidel při jídle a stolování, jejich postupné dodržování. Znát požadavky na správnou hygienu, pěstování základních hygienických návyků.

Nabízené činnosti a příležitosti:

Všechny nápady a souvislosti jsem shrnula v myšlenkové mapě (viz příloha).

Činnosti vycházející přímo z textu knihy:

 • Práce s příběhem „Justýna a slavnostní oběd“ (ADAMOVSKÁ, Děti a slušné chování, s. 22).

Před vlastní činností si musí učitelka připravit dostatek pomůcek: stolek a židličky, ubrus, skutečné nádobí – talíře, skleničky, příbory, vázičku s květinami, papírové ubrousky apod. – a rozmístit je na viditelných místech v prostoru.

Vyprávíme nabo čteme dětem začátek příběhu. Vstoupíme do děje ve chvíli, kdy se Majda a Standa dovídají, že půjdou do restaurace. Diskutujeme s dětmi o jejich zkušenostech s návštěvou restauračního zařízení, společně podle názorů dětí (vhodně korigovaných učitelkou) vytvoříme slavnostně prostřený stůl – „jako v restauraci“. Potřebné předměty děti vyhledávají v herně.  Předměty pojmenujeme, slovně popisujeme použití a stůl postupně upravujeme, diskutujeme o možnostech, zdůvodňujeme.  Ke stolu posadíme panenky – Majdu a Standu.

Stůl v restauraci
1. Stůl v restauraci
Autor © Eva Pipková

Poslech další části příběhu (četba, volné převyprávění nebo CD). Opětovné vstoupení do děje – napodobujeme Standu. Gymnastika mluvidel – mlaskání, srkání, foukání, olizování… Zároveň ověření rozlišování pravé a levé strany na vlastním těle. Po dokončení příběhu společná reflexe. Poslech písně „Slušné stolování“ můžeme spojit s jednoduchým pohybem, např. chůzí v kruhu okolo prostřeného stolu s panenkami – Majdou a Standou.

Děti mohou k příběhu nakreslit ilustrace, nad kterými s dětmi diskutujeme, vedeme děti k souvislému vyprávění vlastních zážitků.

Hry a činnosti doplňující a rozvíjející téma:

 • Upevňování správných hygienických návyků s pomocí říkadel, básní:

„Ruce" (F. Hrubín, Literární texty pro MŠ, s. 28)

To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

"Umývání ručiček" (Veronika Baudyšová)

Byly dvě sestřičky, buclaté ručičky,
vody se nebály, rády se koupaly.
Pak budou jistě – vypadat čistě.
Měly moc bratříčků, malinkých prstíčků,
špinavých čiperů, já je však vyperu.
Pak budou jistě – vypadat čistě.

Dostupné z http://www.predskolaci.cz/?s=um%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD

 • Poslech a zpěv písně: "Čisté ruce" (ADAMOVSKÁ, Marie. Děti a zdraví. 2007. s. 19, CD č. 9.
 • Příběh: "Náš Toník se nerad myje" (Soubor literárních textů pro MŠ, s. 240).
 • Stříhání a lepení pomůcek na stolování – "Moje prostírání". Dětem připravíme pracovní listy s nakresleným talířem, lžící, příborem, hrnečkem a ubrouskem. Úkolem dětí je obrázky vystřihnout a nalepit na barevný papír formátu A4 tak, aby dodržely zásady správného umístění příboru (pozor na odlišnosti v umístění příboru u leváků). Rozlišování vpravo x vlevo ověříme individuálním testem: "Nalep hrneček vpravo od talíře a ubrousek vlevo od talíře".
 • Když mají všechny děti "prostírání" hotové, společně ověříme správnost provedení. Děti se posadí na svá místa u stolečků a porovnávají své práce. Vedeme k uvědomění si rozdílů při posuzování polohy vzhledem k sobě, danému objektu a pokud sedíme proti sobě. Zaměříme se také na chápání rozdílů v používání rukou (a nohou) u leváků nejen při stolování, ale i v dalších činnostech (kreslení, psaní, stříhání, kopání do míče...). Ověříme jednoduchými pokusy. Procvičujeme také orientaci v ploše – skupinová práce, lepení všech prostírání na velký formát tak, jak sedíme u stolečků.
Moje prostírání
2. Moje prostírání
Autor © Eva Pipková
 • Didaktická hra "Co je vpravo x vlevo?" (Co mi řekl semafor, s. 33 ), označení pravé ruky razítkem.
 • NH "Na kuchaře", "Na restauraci" – pro děti připravíme zástěrky a dostatek pomůcek a náčiní na vaření. Vedeme děti k pojmenování předmětů denní potřeby, vedeme rozhovory "Co ti chutná x nechutná? Pomáháš doma v kuchyni?" atd.
 • Procvičujeme základní předmatematické představy:

- počet v rozmezí 1–6. "Kolik si dáš knedlíků, koláčků?". Děti na talířky nebo tácky dávají zástupné předměty v daném počtu.

- postupné vytváření číselné řady pomocí zvyšování počtu předmětů o jeden. "Maminka si dá 1 koláček, Anička o 1 více než maminka, Kuba o 1 více než Anička" atd. Praktické procvičování se zástupnými předměty, individuální pracovní list "Děti a koláče" (viz DUM).

- porovnávání počtu předmětů přiřazováním, určování více x méně x stejně. "Prostíráme hostům" – využití lžic, talířů, příborů apod.

- orientace v prostoru a ploše, hledání a zaznamenávání možných cest (i s pravidly). Bludiště v prostoru např. mezi stolečky s postupným sbíráním předmětů pro stolování, po procvičení individuální pracovní list (viz DUM "Bludiště – číšník").

Vymodelované jídlo

3. Vymodelované jí­dlo

Autor © Eva Pipková
 • Modelování různých potravin a jídel podle fantazie dětí.
 • „Vaření ze skutečných potravin“ – piškoty, ovoce, marmeláda, nutela, jogurt, želatinové bonbony apod. Je nutné připravit dostatek vhodných pomůcek – příborové nože, prkýnka, utěrky atd. Do přípravy zapojíme i rodiče, požádáme o poskytnutí materiálu. Společně vytváříme sladké jednohubky, ovocný salát. Dodržovat pravidla hygieny, bezpečnost!
Jak na jednohubky

4. Jak na jednohubky

Autor © Eva Pipková
 • Z připravených pokrmů vytvoříme svátečně prostřený stůl, ozdobíme složenými ubrousky. „Slavnostní hostina“ – ochutnávka jednohubek a salátů. Výtvory nabídneme všem zaměstnancům i rodičům.
 • Skládání papírových ubrousků podle pokynů učitelky, využití při výzdobě sváteční tabule.
 • Říkadlo, prstové cvičení: "Hostina":

Tlusťoch palec sní bednu vajec
(poklepeme na palec, a pak ho necháme jíst "vajíčka"
– bříška prstů druhé ruky – "mňam, mňam")
,
šibal ukazováček olizuje máček
(poklepeme na ukazováček a přejíždíme jím dítěti po obočí),
čahoun prostředníček, dá si tvarožníček
(prostředníček poťukává na dětský nosík),
fešák prsteníček dá si chlebíček
(prsteníček "okusuje dítěti ouško"),
a ten malý malíček jenom bumbá čajíček
(ukážeme na malíček, mezi ukazováčkem a palcem
druhé ruky prostrčíme bříško palce jako dudlík pro malíček).

Dostupné z http://www.predskolaci.cz/?s=Tlus%C5%A5och+palec

Hostina

5. Hostina

Autor © Eva Pipková
 • Hádanky na dané téma (POSPÍŠILOVÁ, Hádám, hádáš, hádáme. s. 77)

"Deska, čtyři pilíře. Zdá se vám to k nevíře? Smutný jako v plotě kůl bez židlí je každý ..... (STŮL)."

"K příjemnému posezení nic jiného lepší není. Nejlépe se bydlí – tomu, kdo má .... (ŽIDLI)".

"S nožem se vždy popichuje, maso sama napichuje. Kdo přemýšlí chviličku, jistě poznal .... (VIDLIČKU)".

 • Básně k tématu:

"Jídlo, správné stolování" (PŘIKRYLOVÁ, Dobré ráno, dobrý den. s. 8)

Dobré ráno, dobrý den, ve školce už zase jsem.
Budeme si vyprávět, jak mám s jídlem zacházet.
Vím, že všechno dojíst mám, žádný zbytek nenechám.
Vím, co je nůž, vidlička, budu zdráv jak rybička.

"Talíř polévky" (ČERNÍK, Knížka pro děti od dvou do pěti. s. 14)

Pro polívku, polívčičku, poslala jsem svoji lžičku.
Musela jít desetkrát. Měla velký hlad.

"Oběd" (ČERNÍK, Knížka pro děti od dvou do pěti. s. 15)

K talíři jsou příbory, k řízku zase brambory.
Já se s nimi přátelím, vezmu příbor a už jím.

"Co bude k snídani" (Soubor literárních textů pro MŠ, s. 18)

Co bude k snídani?
"Hrneček mazání." –
Co bude k obědu?"
Hrneček od medu." –
Co bude k večeři?"
Ošatka od peří."

"V kuchyni" (ČERNÍK, Knížka pro děti od dvou do pěti. s. 14)

Maminka dnes vaří, až se z hrnců páří.
Pomáhám a nezlobím, jenom břinkám nádobím.

 • Hudební činnosti s využitím kuchyňského nádobí – vařečky, hrnce, pokličky...
 • Grafomotorické cvičení "Talíř". Děti používají např. suchou křídu, kreslí na různé formáty papíru. Motivace básní: "Malíř"

Vezmi žlutou tužku, namaluj s ní hrušku.
A pod hrušku talíř.
Sláva, ty jsi malíř!

Dostupné z http://www.jaknapsat.cz/rikanka-vezmi-zlutou-tuzku/

 • "Rozbitý hrneček". Připravíme pro děti pracovní list, na kterém je nakreslený hrneček rozdělený několika přímkami na díly (varianty podle náročnosti). Úkolem dětí je rozstříhání obrázku podle linií a opětovné slepení. Jako motivaci lze využít pohádku "Hrníčková" (KAHOUN, Příhody včelích medvídků. s. 63)
 • PH "Na jedlíka" (JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Pohybové hry dětí předškolního věku. s. 143)
 • PH "Kompot" (KOŤÁTKOVÁ, Hry v MŠ v teorii a praxi, s. 83)
 • PH "Na bábovku" (JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Pohybové hry dětí předškolního věku. Str. 112)
 • PH "Na hrnec" (MAZAL, CHLOPKOVÁ, Pohybové pohádky předškoláků, str. 28) s říkadlem

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.
Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne.

 • "Na číšníky" – štafeta družstev. Motivace: "Číšník musí nosit jídlo rychle, ale nesmí mu upadnout." Přenášení PET víčka na lžíci, tácku. Slalom mezi židlemi – pro lepší orientaci dětí rozlišení jednotlivých drah podle barev víček. NE ZÁVOD! Opět můžeme spojit s procvičováním početních představ, např. "Host si objednal 3 knedlíky. Jiný o jeden více x méně." Děti počet znázorňují víčky z PET lahví. Činnost je vhodné zařadit i při pobytu venku.
Hrajeme si venku
6. Hrajeme si venku "Na číšníky"
Autor © Eva Pipková
 • Poslech písně "Co jsem měl dnes k obědu" (Jiří Suchý), všímat si textu. Ukázka a text dostupné z http://www.semafor.cz/pisnicky/co-jsem-mel-dnes-k-obedu_992
 • Hra "Maminka uvařila k obědu polévku..." – děti postupně vymýšlejí další názvy jídel a přidávají je k předchozím. Každé dítě v řadě musí nejdříve zopakovat postupně všechna jídla, která jmenovali kamarádi, např. Maminka uvařila k obědu polévku, řízky, špagety, hrachovou kaši... Rozvoj fantazie a paměti.
 • Didaktická hra "Všichni, kdo mají rádi..." (KOŤÁTKOVÁ, Hry v MŠ v teorii a praxi, str. 82)
 • Doplňující příběhy z knihy "Neotesánek" (BŘEZINOVÁ, Neotesánek): Myj si ruce (Str. 25), Při jídle se nemlaská a nesrká (Str. 21), Nůž do pusy nepatří (Str. 22).

Závěr:

Téma tohoto bloku je dětem velice blízké, mají bohaté zkušenosti jak s vařením a stolováním doma, tak s návštěvou restaurace. Lze jej tedy nadále rozvíjet a obohacovat o další činnosti a příležitosti podle skupiny dětí a aktuální situace.

Reflexe

Celý blok se dětem velice líbil. Téma dokázaly hezky rozvíjet a prožívat, ve třídě vládla velice příjemná atmosféra. Do realizace jsme zapojili i rodiče, kteří přinesli do MŠ některé suroviny pro "vaření", za pomoc byli odměněni ochutnávkou dětských výtvorů. Právě činnosti se skutečnými potravinami děti nejvíce zaujaly (měly radost z podařené práce, nabídnuly s velkou chutí všem zaměstnancům školy i rodičům, užívaly si hostinu). Kladně reagovaly i na štafetové hry "Na číšníky" (často vyžadovaly opakování).

Literatura a použité zdroje

[1] – POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292-8.
[2] – PŘIKRYLOVÁ, M. Dobré ráno, dobrý den. Motivační říkanky. 2004.
[3] – ČERNÍK, M. Knížka pro děti od dvou do pěti. Praha : Euromedia Group, 2003. ISBN 80-242-1031-2.
[4] – KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
[5] – JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
[6] – KAHOUN, Jiří. Příhody včelích medvídků. Praha : Albatros, 2002. ISBN 80-00-01052-6.
[7] – ADAMOVSKÁ, Marie. Děti a zdraví. ROTAG, 2007. ISBN 80–903175-9-6.
[8] – ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny. Praha : Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3.
[9] – BŘEZINOVÁ, Ivona. Neotesánek. 1. vydání. Praha : Albatros, 2005. ISBN 80-00-01468-8.
[10] – VEBEROVÁ, E. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1979.
[11] – TANSKÁ, Nataša. Co mi řekl semafor. Praha : Albatros, 1976.
[12] – MAZAL, Ferdinand. Pohybové pohádky předškoláků. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 1994. 108 s. ISBN 80-85783-04-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 2. 2011
Stále aktuální téma autorka dětem zprostředkovala nabídkou zajímavých a lákavých činností.

Hodnocení od uživatelů

Michaela Gondeková
8. 2. 2011, 17:45
Moc hezké, děkuji!!! (-:
Ivo Vodička
11. 10. 2012, 15:35
Problematiku života leváků a leváctví můžete prozkoumat na www.levactvi.cz , kde je článek o stolování leváků, zejména držení lžíce a příboru v různých fázích levákova vývoje. Najdete na: http://www.levactvi.cz /levak-a-bezny-den/lzicka-vidilicka-a-nuz/ a http://www.levactvi.cz /levak-a-bezny-den/priprava-stolu-a-prostirani/

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Uvádím u jednotlivých činností.