Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Rituál
Odborný článek

Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Rituál

15. 9. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Kostincová

Anotace

Žáci definují pojem rituál, vysvětlují jeho roli v životě člověka z hlediska historického i současného. Poté žáci realizují svůj vlastní rituál, např. formou výrazového tance. Tato virtuální hospitace byla natočena na výjezdním kurzu s názvem Hledání souvislostí.

 

O výuce tématu Rituál můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Zuzanou Kostincovou z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a s PhDr. Leonorou Kitzbergerovou, Ph.D. (didaktičkou výtvarné výchovy z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a zároveň vyučující výtvarné výchovy v Gymnáziu Na Zatlance v Praze). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce tématu Rituál, natáčení nebo kurzu Hledání souvislostí s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve středu 22. 9. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. vydání. Praha : Portál, 2001. 281 s. ISBN 80-7178-535-0.
[2] – PAVLINCOVÁ, H.; HORYNA, B. et al. Judaism, křesťanství, islám. 1. vydání. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. 161 s. ISBN 80-7182-165-9.
[3] – CAMPBELL, J. Proměny mýtu v čase. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 211 s. ISBN 80-7178-397-8.
[4] – HORÁČEK, L. Projekty "divadlo ve výchově": problém cílů (diplomová práce Katedra pedagogiky FF UK). Praha, 2001.
[5] – VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha : ISV, 1995. ISBN 80-85866-06-4.
[6] – O´FARREL, L. Struktura rituálu (in Tvořivá dramatika). 1994.
[7] – Rituál. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l].
[8] – Obřad. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99ad ].
[9] – Mýtus. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus].
[10] – Tradice. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice].
[11] – Divadlo. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo].
[12] – Dramatická výchova. [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: [http://www.drama.cz/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
23.44 kB
Dokument
Příloha č. 2 - Myšlenková mapa
zip
962.89 kB
Archiv
Ukázky práce žáků
zip
17.7 MB
Archiv
Video - Rituál čokoláda
pdf
79.1 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
70.31 kB
PDF
Evaluace
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 1 - Dotazník
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha č. 3 - Pojmy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zuzana Kostincová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Psychosociální aspekty multikulturality

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, dataprojektor, notebook, plátno, papírové formáty větších rozměrů, temperové barvy a příslušenství, další výtvarné potřeby dle individuální volby, divadelní líčidla, CD přehrávač, DVD