Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Odborný článek

Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika

Anotace

Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.

 

O vyučovací hodině občanského a společenskovědního základu můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Ivou Dobiášovou a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. (Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 5. 5. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – WEISS, Petr; ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. 1. vydání. Praha : Portál, 2001. 159 s. ISBN 80-7178-558-X.
[2] – FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha : Herrmann & synové, 1999. 189 s.
[3] – PŠENIČKA, Oldřich. Sexuální výchova v rodině: Radost být matkou a také otcem. 2. vydání. Pardubice : Hnutí Rodina, 1995. 310 s. ISBN 80-901524-3-0 .
[4] – WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. 1. vydání. Praha : Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny
zip
1.36 MB
Archiv
Ukázky práce žáků
doc
27.34 kB
Dokument
Zpětná vazba žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Iva Dobiášová

Hodnocení od uživatelů

Ludmila Šulcová
5. 5. 2010, 15:18
Dobrý den, hodina pěkná, podle mého "gusta". Žáci pracovali a pěkně diskutovali. Paní dr. Labischová již v komentáři hovoří o vhodnosti ujasnění pojmů stereotyp nebo předsudek...k tomu se vřele připojuji.
Ráda bych se zaptala ne jinou věc: při brainstormingu bylo zadáno téma ůLidská sexualita". Překvapilo mě, že nikdo ze studentů nenavrhl pojmy z "druhého" konce, jako např.: láska, slast, manželství, věrnost,požitek,.......
Máte k tomu nějaké vysvětlení?
Děkuji a gratuluji k pěkné hodině.
Lída Šulcová

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Fixy - 5 různých barev, 5 posterů, tabule, fix na tabuli, lístky se jmény žáků, pracovní list – zpětná vazba, izolepa, nůžky