Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu
Odborný článek

Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu

Anotace

Žáci experimentují s vlastními výtvarnými postupy na základě porovnání své drobné malířské studie krajiny s digitálními fotografiemi a na základě získaných poznatků o principech postimpresionistické malby. Vyhledávají a pojmenovávají principy své vlastní tvorby a porovnávají je se získanými poznatky o podstatě postimpresionistických metod práce.

 

Online diskuze k této vyučovací hodině proběhne 11. 2. 2010 od 17.00 hodin na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

Diskutovat můžete i s vyučující této hodiny – PhDr. Leonorou Kitzbergerovou, Ph.D., dále s PhDr. Jaroslavem Vančátem, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova) a PaedDr. Markétou Pastorovou (didaktičkou VV, VÚP v Praze), kteří se zapojí do online diskuze na Metodickém portálu. Evaluace byla zveřejněna po ukončení diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – BLÁHA, J. Estetická výchova pro střední školy, díl 2. Praha, 2001.
[2] – DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. 1. vydání. Praha : Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5.
[3] – GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze (studie o psychologii obrazového znázorňování). 1. vydání. Praha : Odeon, 1985. 534 s.
[4] – GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. 1. vydání. Praha : Odeon, 1992. 558 s. ISBN 80-207-0416-7.
[5] – LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0.
[6] – PIJOAN, José. Dějiny umění 6. Praha : Odeon, 1989. 348 s.
[7] – PIJOAN, José. Dějiny umění 7. Praha : Odeon, 1990. 348 s. ISBN 80-207-0888-X.
[8] – PIJOAN, José. Dějiny umění 8. 3. vydání. Praha : Odeon, 1990. 364 s. ISBN 80-207-0432-9.
[9] – PIJOAN, José. Dějiny umění 9. 3. vydání. Praha : Odeon, 1991. 334 s. ISBN 80-207-0098-6.
[10] – PIJOAN, José. Dějiny umění 10. 3. vydání. Praha : Odeon, 1991. 300 s. ISBN 80-207-0133-8.
[11] – TAILLANDIER, Yvon. Cézanne. Bratislava : Fortuna Print, 1992. 96 s. ISBN 80-7153-027-1 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
50.78 kB
Dokument
Evaluace virtuální hospitace
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha 1 – Impresionismus
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha 2 – Impresionismus – řešení
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha 3 – Postimpresionismus
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 4 – Postimpresionismus – řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Jana Langerová
2. 2. 2010, 13:02
Také jsem výtvarnou výchovu na gymnáziu učila, proto jsem hospitaci sledovala s velkým zájmem. Bylo příjemné vidět bezprostřednost vyučující i studentů, líbilo se mi logické členění jednotlivých činností. Ale přemýšlím nad tím, jak jste všechno zvládli v jedné dvouhodinové lekci.
Ludmila Šulcová
3. 2. 2010, 10:26
Hodina je přirozená, vyučující "nehraje"-příjemné. napadaly mě otázky ke skupinové práci žáků. Nikdy neřídíte rozdělení do skupin? Jaké máte zkušenosti se zadáváním úkolů do skupiny? Mám ověřeno, že při rozdání materiálů do skupinek se stane to, že žáci začnou řešit a již nevěnují pozornost dalšímu zadání, není lepší nejprve zadat všechny úkoly a pak rozdat věcně práci?
Zdeňka Švecová
3. 2. 2010, 20:31
Dobrý den, pokud vás hodina zaujala a rádi byste položili dotaz vyučující, která hodinu vedla, navštivte diskusní fórum, které jsme pro vás k této virtuální hospitaci otevřeli. Najdete ho zde http://diskuze.…hp?f=407 . Ve čtvrtek 11. 2. 2010 od 17.00 do 19.00 budete mít navíc možnost zapojit se do online diskuze a chatovat s vyučující i přizvanými odborníky o všem, co vás zajímá.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, dataprojektor, PC, temperové barvy a příslušenství, povrchově upravené papírové formáty, další výtvarné potřeby podle individuální volby