Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Skupinové řešení problémů – metody sběru nápadů
Odborný článek

Skupinové řešení problémů – metody sběru nápadů

Anotace

Nabízíme Vám další z řady textů zabývajících se skupinovým řešením problémů. Tématem tohoto jsou „Metody sběru nápadů“.

Další z řady textů zabývajících se skupinovým řešením problémů nabízí přehledně a jednoduše popsané metody napomáhající sbírat informace od všech účastníků řešitelského setkání. Mezi nimi naleznete metody jako: „Brainstorming, Brainwritin, Diskusní kolečko, Metoda 635 nebo také Delfská metoda či metoda Šesti myslících klobouků. Tyto metody se mohou stát inspirací pro učitele v práci s žáky. Některé z těchto metod jsou pro pedagogy již známé. Jiné mohou být zajímavým zpestřením vyučovacích jednotek.

Použitá literatura a zdroje:

BARKER A.: Umíte přesvědčit, Computer Press, Praha, 2000
BEDNAŘÍK, A.: Facilitace. Aisis, Kladno, 2008.
EHRENBORG J., MATTOCK J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha, 1995
GEOFFREY P.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996
HARVEY Ch.: Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů, Management Press, Praha, 1994
HLAVÁČOVÁ S.: Marketing NNO, AISIS, Kladno, 2005
JINDRA J.: Kurz osobního projevu, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2000
JINDRA J.: Lektorské dovednosti, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2002
KASÍKOVÁ H.: Kooperativní učení, kooperativní škola, Portál, Praha 1997
KOHOUT J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha, 1998
LANGER A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna, Praha, 1993
MUŽÍK J:: lektorské dovednosti, AISIS, Kladno, 2005
NÁGEL K.: Úspěch! Strategie a metody, Grada, a.s., 1992, Praha
PIKE G., SELBY D.: Cvičení a hry pro globální výchovu, Portál, Praha, 2000
PLAMÍNEK J.: Synergický management, Argo, Praha, 2000
ROBSON M.: Skupinové řešení problémů, Victoria Publishing, Praha, 1993
SILBERMAN M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, Praha, 1997
SLÁMA J., BEŇOVÁ Z.: Kurz lektor, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2002
ŠULEŘ O.: Jak řídit a vést porady, Computer Press, Praha, 2001
VALENTA J.: Metody a techniky dramatické výchovy, Agentura Strom, Praha, 1977
WARD, M.: 50 základních manažerských technik, Management Press. Praha 1998
www.mestskymarketing.cz/delf.php

Skupinové řešení problémů (odkazy na související články):

Skupinové řešení problémů - úvod a slovníček
Řešitelské setkání
Facilitace
Systém řešitelských porad
Metody třídění a zužování nápadů
Metody vedoucí k rozhodnutí
Komplexní metody

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
44.92 kB
PDF
Afinitivní (lístečková) metoda
pdf
60.55 kB
PDF
Analýza SWOT
pdf
60.55 kB
PDF
Brainstorming
pdf
36.13 kB
PDF
Brainwriting
pdf
41.02 kB
PDF
Delfská metoda
pdf
41.99 kB
PDF
Delto
pdf
50.78 kB
PDF
Diskusní kolečko
pdf
40.04 kB
PDF
Informační banka
pdf
61.52 kB
PDF
Mapa klíčových událostí
pdf
84.96 kB
PDF
Metoda 635
pdf
21.48 kB
PDF
Metody sběru nápadů
pdf
80.08 kB
PDF
Moderační galerie
pdf
40.04 kB
PDF
Open Space technology
pdf
125.98 kB
PDF
Síťové diagramy (myšlenkové mapy)
pdf
58.59 kB
PDF
Šest myslících klobouků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr Jaroslav Jindra

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět