Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce s chybou a využití žákovského portfolia při vedení redakčního týmu školní televize
Odborný článek

Práce s chybou a využití žákovského portfolia při vedení redakčního týmu školní televize

25. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Pomůckou při práci s chybou je portfolio žáků.

Práce s chybou

Ve všech fázích bude docházet k řadě chyb. Nedostatky z přípravné fáze žáci sami poznají při realizaci záměru. Nevhodnou kompozici, pohyby kamery, obsah záběru, chyby v mluveném projevu žáků před kamerou, nedostatky v oblasti střihu a dalších úpravách videa – to vše je zaznamenáno pomocí videokamery a počítače. Natočené a upravené video přímo vybízí ke konstruktivní práci s chybou.

Při práci se záznamem dáváme nejprve žákovi či skupince žáků prostor k sebehodnocení. Následně se společně s ostatními žáky zaměřujeme na pozitiva, poté hledáme způsoby vedoucí k budoucímu zkvalitnění výsledku. Práci se záznamem zakončujeme celkovým motivujícím hodnocením.

Pomůckou při práci s chybou je portfolio žáků.

Portfolio žáků

Videotvorba a s ní spojené postupy jsou vhodným nástrojem pro rozvíjení schopnosti sebereflexe žáků. Ti vidí výsledek svého snažení, mohou posoudit jeho kvalitu, sledují proces zdokonalování jednotlivých dovedností a z nedostatků se mohou poučit.

Vhodnou pomůckou je zavedení portfolia každého žáka. Maňák a Švec (2003, s. 18 – 19) jej definují jako „soubor rozmanitých produktů žáka, který demonstruje pokroky v učení žáka za určité období“. V našem případě lze užít obyčejné desky, do kterých žáci zakládají listy.

Portfolio má titulní stranu, dále jej můžeme rozdělit např. do těchto tří částí.

První z nich obsahuje vytyčený společný cíl, k jehož dosažení je nutné respektovat pravidla pro práci v týmu a s technikou. Tato pravidla si po jejich společném vyvození žáci zapíší nebo je vytiskneme.

Do druhé sekce žáci systematicky zakládají pracovní listy týkající se základů filmové řeči a práce s kamerou.

Poslední kapitola obsahuje podklady týkající se tvorby jednotlivých reportáží a dalších videí (scénáře, nákresy apod.). Součástí každé reportáže a jiných videí je zhodnocení jednotlivých postupů a výsledků samotným žákem a také dalšími členy týmu. V této části se rovněž nachází podsekce s názvem Dobré nápady, kam žáci zaznamenávají různá ponaučení, která mohou v budoucnu využít. Zdrojem nápadů je především praktická zkušenost, závěry vyvozené z vlastní tvorby a tvorby dalších členů týmu. Inspirací může být sledování kvalitních filmů, reportáží, dokumentů apod., velkým přínosem jsou setkání s odborníky.

Nezbytnou součástí portfolia je nosič s produkty, na jejichž vytvoření se žák podílel, nebo dostupnost videí na internetových stránkách.

Takto si žáci evidují svou činnost, čímž je přispíváno ke zkvalitňování klíčových kompetencí.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako ná-stroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Literatura a použité zdroje

[1] – MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova