Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Proč zavádět videotvorbu do škol
Odborný článek

Proč zavádět videotvorbu do škol

4. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Ukázka pochází z příručky Videotvorba ve škole. Videotvorba v kontextu této příručky není chápána jako napodobování profesionálních postupů či usilování o zpracovávání technicky dokonalých filmů. Primárním cílem je prostřednictvím tvorby videí přispívat ke komplexnímu rozvoji žáků a zefektivňování a zatraktivňování výuky.
S procesem videotvorby ve škole zpravidla úzce souvisí
  • týmová spolupráce;
  • plánování;
  • uplatňování kreativity;
  • používání ICT;
  • plnění různých funkcí;
  • vyhledávání a třídění informací;
  • řešení problémů;
  • zkvalitňování znalostí a dovedností;
  • prezentování výsledků;
  • reflexe.
Vybavenost kompetencemi spojenými s těmito postupy patří mezi nezbytné předpoklady pro budoucí uplatnění na trhu práce.
 
Připočtěme, že pro většinu žáků je dnes naprostou samozřejmostí užívání moderních technologií. Praxe potvrzuje, že žáci oceňují jak možnost pracovat ve výuce s moderní technikou, tak také prostor pro uplatňování vlastní kreativity a týmové spolupráce při produktivních činnostech. Tento fakt dokládá mimo jiné skutečnost, že žáci videotvorbě ve škole s nadšením věnují mnoho hodin i mimo rámec výuky či zájmového kroužku. Právě zájem a vnitřní motivace patří mezi základní předpoklady efektivity vzdělávacího procesu.
 
Videotvorba nachází uplatnění ve výuce všech vzdělávacích oborů a průřezových témat, rovněž může být vhodnou náplní zájmové činnosti. S ohledem na rozmanitost užití videotvorby definujeme v další kapitole přínos jejího začleňování do edukačního procesu na základě rozvíjených klíčových kompetencí.
 
Vyučující, který se rozhodne uplatňovat video ve výuce, zkvalitňuje své profesní kompetence, obohacuje pedagogické zkušenosti, přizpůsobuje výuku potřebám žáků a napomáhá tak k její modernizaci. Poutavá náplň jednoznačně přispívá k pozitivnímu přístupu žáků jak k danému předmětu, tak k vyučujícímu. Osvojované poznatky může pedagog rovněž využívat v mimoprofesním životě.
 
Vedle rozvíjení kompetencí žáků a učitelů je také nezbytné zmínit další přínos pro školu. Potřeba zaujmout potenciální žáky a jejich rodiče poutavým vzdělávacím programem je dnes z hlediska škol neoddiskutovatelná. Zařazování videotvorby do výuky či volnočasových aktivit je příkladnou cestou, jak školu zatraktivnit a odlišit od ostatních.
Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako ná-stroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova