Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace – Poznáváme svět a naši republiku: Seznámení s litosférou
Odborný článek

Virtuální hospitace – Poznáváme svět a naši republiku: Seznámení s litosférou

5. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Tomáš Pavlas

Anotace

Hodina se skládá z několika dílčích aktivit, které se vztahují v úvodu k opakování částí krajinné sféry a následně k seznámení se s aktivitami zemského tělesa a jeho stavbou.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím Mgr. Tomášem Pavlasem z Gymnázia Rumburk a s Mgr. Petrem Knechtem, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat ve čtvrtek 15. 12. 2011 od 16.00 do 16.45 hod. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
103.52 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
218.75 kB
PDF
Evaluace
doc
536.13 kB
Dokument
Krajinná sféra - pracovní list pro žáky
doc
536.13 kB
Dokument
Krajinná sféra - pracovní list vyplněný
ppt
7.96 MB
Prezentace
Litosféra
doc
451.17 kB
Dokument
Stavba zemského tělesa, litosférické desky - pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Vávra
8. 12. 2011, 16:07
Hodina je výborně připravená a vedená. Zaujmout a zaměstnat plnou třídu (myslím v takovém prostoru :-), ve které není „k hnutí“), je také známkou profesionality.
Výborně volené obrázky (komplexní informace), které jsou velmi promyšleně řazené, a vedou žáky k přemýšlení (nikoliv k popisu!). Dokládá to uvažování žáků: Země jako dutá koule, pohyb zemského jádra, organismy v plášti. Učitel výborně reaguje, i když na některé otázky nezná odpověď, a žáci to respektují. Společně se dopracují k poznání důsledků uvolňování energie Země a vnitřních sil (to není popis!).
Oceňuji ilustrativní práci s digitální tabulí (kreslení řezu Zemí). Možná bych volil aktivní práci jednoho či dvou žáků, kdy „překreslují“ řez/schéma na tabuli a jednoduchým způsobem komentují. Výborné je učitelovo vysvětlení proporcí v řezu mezi jádrem, pláštěm a kůrou. Výborně je demonstrována, možná spíše naznačena, propojenost mezi geosférami.
Obecně lze říci (nevztahuji to na předvedenou hodinu), že slabinou českého zeměpisu jsou pojmy a koncepce předmětu. Není zřetelně odlišené, co je krajinná sféra, co je krajina, co je reliéf (to není ani část krajiny ani část litosféry). V anglické literatuře se pro reliéf používá termín 'topography'. Také termín socioekonomická sféra je už dále neudržitelný, podobně jako tomu bylo v terciárním sektoru v sektorové ekonomice, který byl dále strukturovaný do dalších sfér (kvartérní …). V zahraničí se v humánní geografii přechází k místům, regionům, oblastem, územím v globálním měřítku.
Díky za předvedenou hodinu a přeji hodně takových povedených hodin.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

  • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, dataprojektor, interaktivní tabule