Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Tělesná výchova: Rozvoj týmové spolupráce prostřednictvím pohybových aktivit
Odborný článek

Virtuální hospitace - Tělesná výchova: Rozvoj týmové spolupráce prostřednictvím pohybových aktivit

10. 10. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Tomáš Sargánek

Anotace

Hodina tělesné výchovy je zaměřená na rozvoj týmové spolupráce, komunikace a důvěry prostřednictvím pohybových aktivit. Zhlédněte možnost, jak toto téma zařadit do hodin TV, kurzů či výletů a posílit tak i skupinovou dynamiku třídních kolektivů.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím Mgr. Tomášem Sargánkem a s PhDr. Šárkou Maleňákovou, Ph.D., z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o výuce a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v pondělí 24. 10. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde. 

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – MAZAL, F. Hry a hraní podle ŠVP. Olomouc : Nakladatelství Hanex, 2007. 394 s. ISBN 978-80-85783-77-3.
[2] – NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vydání. Praha : Portál, 2000. 325 s. ISBN 80-7178-405-2.
[3] – PETTY, G. Moderní vyučování. 2. vydání. Praha : Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0.
[4] – GLOVER, D.; MIDURA, D. Team building through physical challenges. 1. vydání. USA : Human Kinetics, 1992. 145 s. ISBN 0-87322-359-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Upravený Kolbův cyklus učení
pdf
113.28 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
131.84 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tomáš Sargánek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Spolupráce a soutěž

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

volejbalové balóny, šátky, lano, švihadla, vrchlík vojenského padáku, flipchart