Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Speciální vzdělávání
1. 6. 2009 0x 13295x
Projekt Slovenský den
Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.
Speciální vzdělávání
19. 6. 2008 0x 13969x
Den otevřených dveří
Zkušenosti s prezentací získaných dovedností žáků Základní školy Nerudova v Říčanech. Průběh Dne otevřených dveří, při kterém si žáci v praxi prověřili míru osvojených klíčových kompetencí.
Speciální vzdělávání
5. 6. 2008 0x 16448x
Dětská dramatika ve výukovém procesu základní školy speciální
Výukový blok s využitím prvků tvořivé dramatiky. Pohádkový příběh nazvaný Návštěva v zemi skřítků motivuje žáky k aktivní spolupráci, při které si procvičují a upevňují získané poznatky z hodin…
Speciální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 24552x
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a…
Speciální vzdělávání
13. 2. 2008 0x 18290x
Projekty Egypt, Afrika a Židé
Příspěvek seznamuje se třemi projekty, které byly realizovány žáky se zrakovým postižením v ZŠ Jaroslava Ježka v Praze 1 v průběhu školního roku. Jedná se o projekty střednědobé, do jejich přípravy a…
Speciální vzdělávání
5. 2. 2008 0x 12337x
Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro sluchově postižené v Plzni
Autorka informuje o zajímavé změně tradičního programu vánoční besídky konané každoročně v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni.
Speciální vzdělávání
22. 1. 2008 0x 15453x
Projektový den „Vánoční zpívání“
Prezentace výsledků mediální výchovy formou kulturního vystoupení.
Speciální vzdělávání
10. 1. 2008 0x 13052x
V. Adventní koncert ZŠ Nerudova v Říčanech
Příspěvek informuje o zajímavé tradici adventních koncertů pořádaných školou pro žáky s různým stupněm mentálního postižení a o možnosti rozvoje klíčových kompetencí žáků prostřednictvím…
Speciální vzdělávání
3. 7. 2007 0x 14990x
Cesta kolem světa za 141 dní
Projekt vytvořili učitelé ZŠ a OŠ ve Zbůchu. Škola je určena pro žáky s různým stupněm a druhem mentálního i tělesného postižení. Pro mnohé z nich z celé řady důvodů, ať už zdravotních, rodinných…
Speciální vzdělávání
2. 7. 2007 0x 18397x
Představujeme Anglický nápadníček pro učitele
Nejen učitelé dyslektiků a integrovaných žáků na prvním stupni ZŠ, ale i jejich rodiče jistě ocení zajímavou příručku Dany Hurtové, Ivy Strnadové a Marty Šigutové "Anglický nápadníček". Tu letos jako…
Speciální vzdělávání
24. 5. 2007 0x 26653x
Nápady na herní aktivity pro děti s autismem
Práce s autistickými dětmi vyžaduje značnou dávku zkušeností. Pro tyto děti jsou typické výrazné poruchy sociální interakce, odlišné emoční prožívání, neschopnost empatie a představivosti, potřeba…
Zobrazeno 11 z 11 položek