Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projektový den „Vánoční zpívání“
Odborný článek

Projektový den „Vánoční zpívání“

22. 1. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Marie Filipcová

Anotace

Prezentace výsledků mediální výchovy formou kulturního vystoupení.

Naše Základní škola Karviná, ul. Komenského, samostatně zřízená pro žáky s mentálním postižením, je jednou z deseti škol, které od 1. 9. 2007 pokračují v ověřování prvků ŠVP ve všech ročnících, ve kterých jsou žáci vzděláváni podle dobíhajícího vzdělávacího programu zvláštní školy č. j. 22 980/1997-22.

V rámci mediální výchovy, která je jako průřezové téma zakomponována do školního vzdělávacího programu „S mojí školou mě baví svět", připravili žáci naší školy veřejné vystoupení v představeních: Piráti z Karibiku, Tři králové a v klasické pohádce O červené řepě, se kterými vystoupili na projektovém dni nazvaném Vánoční zpívání.

foto

Co všechno se v naší škole odehrálo před samotným projektovým dnem?

Pečlivá příprava projektového dne započala již s nástupem měsíce prosince. Každé pondělí ráno před vyučováním se žáci sešli u vánočního stromku s velkým keramickým Betlémem, kde postupně zapalovali svíčky na adventním věnci. Celou školou se pak nesly vánoční koledy za doprovodu kytary.

Snažili jsme se žákům ukázat, že Vánoce nejsou pouze o dávání dárků a že adventní čas má své kouzlo a tradice.

Deváťáci připravili na 5. prosince mikulášskou nadílku. Sami i za pomoci některých rodičů vyrobili krásné masky andělů, čertů a Mikuláše. Nejzdařilejší „trojice" navštívila všechny třídy a žáci z prvního stupně byli za pěknou recitaci nebo zpěv odměněni sladkostmi.

Návštěva jarmarku připomněla žákům vánoční tradice a zvyky na Karvinsku a inspirovala je k tvorbě a výrobě dárečků podle vlastní fantazie.

V rámci tematického celku práce s drobným materiálem vyráběli žáci vánoční ozdoby z papíru, vosku a z keramiky.

Podle zpěvníků trénovali žáci nové vánoční koledy, nacvičovali hry a povídky s předvánoční, vánoční a novoroční tematikou.

V hodinách angličtiny měli žáci možnost prožít anglické vánoce - získali novou slovní zásobu s vánoční tematikou, kterou procvičovali formou her, říkadel a zpěvu.

Peklo a mlsalo se vánoční cukroví.

Na počítačích žáci zkoušeli vytvořit vánoční přáníčka a zpracovávali informace o tom, jak slaví Vánoce děti v jiných zemích nebo národnostní menšiny v naší republice - seznámili se s odlišnými tradicemi, vánočními a novoročními zvyky a pověrami.

V hodinách fyziky prováděli výpočet spotřeby elektrické energie rozsvícených žárovek na vánočním stromku.

Žáci druhého stupně pak svedli urputný souboj ve vánočním turnaji ve vybíjené.

„Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází."

Tímto přáním zahájila ředitelka školy samotný slavnostní projektový den, který se odehrával v tělocvičně a byl jakýmsi vyvrcholením celé té kouzelné předvánoční atmosféry.

Cílem akce bylo naučit žáky vystupovat před zraky karvinské veřejnosti, překonat stud z mentálního postižení a umět se prezentovat. Letos také poprvé vystoupili deváťáci ve společném čísle s malými třeťáky.

Projektový den, jeho příprava a provedení přinesly mnoho pozitivního do života naší školy. Zvýšila se kooperace mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem. Učitelé lépe rozeznávali a chápali potřeby seberealizace žáků. Žáci dostali možnost uplatnit tvůrčí svobodu.

Projektový den, který se stal rovněž prezentací výsledků mediální výchovy, se setkal s velkým zájmem veřejnosti a všem žákům se povedl na jedničku s hvězdičkou.

foto

foto

Použitá literatura a zdroje:

www.czech.cz/...
http://www.rommuz.cz/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kulisy, masky, rekvizity, audiovizuální technika