Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro sluchově postižené v Plzni
Odborný článek

Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro sluchově postižené v Plzni

5. 2. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Olga Kroupová

Anotace

Autorka informuje o zajímavé změně tradičního programu vánoční besídky konané každoročně v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni.

Dlouhá léta pořádala ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni vánoční besídku v tělocvičně s tradičním programem: scénky, tanečky a básničky. Loni jsme se rozhodli dlouholetou jednotvárnou tradici obměnit a připravit pro hosty z řad rodičů překvapení. Propojili jsme různé návrhy, a protože každé dítě je šikovné na něco jiného, předvedly děti dovednosti herecké, taneční, výtvarné, pracovní, kuchařské i číšnické. Rodiče i bývalé pracovníky školy jsme pozvali na „Předvánoční posezení s programem, jarmarkem a občerstvením".

Přípravu na tuto akci jsme pojali jako projekt, který se prolínal většinou předmětů. Na projektu jsme začali pracovat na začátku prosince. Ve výtvarné výchově jsme připravovali vánoční přání s pozvánkou, výzdobu chodeb, haly a jídelny a v hodinách slohu a logopedie žáci nacvičovali vystoupení - od 6. ročníku podle vlastního scénáře. V rámci projektu jsme také navštívili výstavu ozdobených vánočních stromků a velkého plzeňského betlému v mázhauzu plzeňské radnice.

Do projektu se jednotlivé třídy zapojily nejrůznějšími aktivitami. Třída mateřské školy předvedla taneční vystoupení „Polámal se mraveneček", prvňáci a druháci vystoupili s kočičím tanečkem Micinky a společně se třeťáky zatancovali v pásmu Tluče bubeníček. Žáci šesté třídy připravili módní přehlídku a sedmáci ukázku moderního tance. Žáci z osmých tříd vystoupili ve scénkách „Charlie a učitelka tance" a „Malíři", deváťáci byli výborní v pantomimě Kouzelná hůlka, Krasobruslení a Běh na lyžích.

Žáci čtvrté třídy v hodině pracovní výchovy upekli slané pečivo z listového těsta, starší žáci několik druhů vánočního cukroví, jablečný závin, obložené chlebíčky a chuťovky.

Ve čtvrtek 20. 12. 2007 se uskutečnilo předvánoční posezení. Ve vyzdobené jídelně s vůní purpury a vánočního čaje návštěvníci sledovali vystoupení žáků. Žáci 8. tříd nabízeli vlastnoručně vyrobené obložené chlebíčky, chuťovky, slané pečivo i vánoční cukroví. Celá hala školy byla vyzdobena výtvarnými pracemi žáků provedenými rozmanitými technikami s mikulášskou, vánoční a zimní tematikou. Žáci z různých tříd zde prodávali své výrobky na školním vánočním jarmarku.

Kromě toho si mohli zájemci sami zkusit vytvořit některé zajímavé vánoční dekorace v tvořivých dílnách. Pracovní dílny vedli žáci ve spolupráci s učitelkami a všichni se zde mohli naučit ozdobné vázání dekoračních stuh, výrobu vánočních dekorací z přírodnin nebo výrobu netradiční dekorace - kapra z použitých CD.

Rodičům se tento nový pestrý vánoční program líbil a byli překvapeni, co všechno jejich děti dokáží.

foto

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Olga Kroupová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěživost
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída