Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekt Slovenský den
Odborný článek

Projekt Slovenský den

1. 6. 2009 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková

Anotace

Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.

Projekt nazvaný Slovenský den je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Účastnili se ho žáci všech ročníků - od 1. do 9. Do projektu byla také zapojena třída, která pracuje podle vzdělávacího programu Pomocná škola (zde jsou v současné době vzděláváni žáci 4., 6., 9. a 10. ročníku). Projekt realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů - tedy okruhů Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity.

Cílem projektu je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází. Touto cestou chceme podporovat toleranci a úctu žáků k příslušníkům různých národností. Projekt se také dotýká společné minulosti Čechů a Slováků a umožňuje žákům pochopit historické souvislosti.

Pro každou třídu je vytvořen program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátá (poslední) vyučovací hodina je věnována prezentttaci práce jednotlivých tříd. K této příležitosti se všichni žáci a učitelé sejdou v jedné třídě.

Žáci získají nové informace o Slovensku a Slovácích - většinu z těchto informací si budou muset samostatně vyhledat. Výstupem celého projektu je společné setkání žáků celé školy, prezentace prací a získaných poznatků, společné sdílení zážitků. Závěrečná prezentace rozvíjí komunikativní a sociálně personální kompetence žáků.

Použitá literatura a zdroje:

DOBŠINSKÝ, P.: Slovenské rozprávky. 5. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985.
MICHALKOV, S.: Mačiatka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1976.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
41.02 kB
Dokument
1.trida
doc
34.18 kB
Dokument
2.trida
doc
34.18 kB
Dokument
3.trida
doc
36.13 kB
Dokument
4.trida
doc
70.31 kB
Dokument
Třída pracující podle vzdělávacího programu pomocné školy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou uvedeny pro každou část projektu zvlášť