Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Dětská dramatika ve výukovém procesu základní školy speciální
Odborný článek

Dětská dramatika ve výukovém procesu základní školy speciální

5. 6. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Libuše Lžičařová

Anotace

Výukový blok s využitím prvků tvořivé dramatiky. Pohádkový příběh nazvaný Návštěva v zemi skřítků motivuje žáky k aktivní spolupráci, při které si procvičují a upevňují získané poznatky z hodin hudební výchovy, psaní, čtení, věcného učení, řečové výchova a smyslové výchovy.

Všechny děti bez výjimky mají vrozené předpoklady pro tvůrčí činnost. Pohádkový příběh je většinou dokáže vtáhnout do děje, a žáci si tak prakticky mohou procvičovat a upevňovat získané poznatky. Je důležité vždy vycházet z pozitivních aspektů, z toho, co konkrétní děti umí, co dokáží, v čem jsou jejich možnosti, což většinou probouzí i vlastní aktivitu psychiky každého z nich. Prvky tvořivé dramatiky lze využít ve speciální škole prakticky ve všech předmětech. Ve svém příspěvku přináším ukázku využití tvořivé dramatiky ve výukovém bloku.

Návštěva v zemi skřítků - tvořivá dramatika ve třídě speciální školy

Jedná se o třídu, kde pracují žáci podle Vzdělávacího programu pomocné školy v nižším, středním i vyšším stupni.

 • téma - roční období
 • cíl - praktické využití poznatků z jednotlivých předmětů, trénink spolupráce
 • věcné učení - charakteristika jednotlivých ročních období, střídání ročních období
 • čtení - sluchová i zraková diferenciace, skládání slova ZIMA z jednotlivých písmen, čtení krátkých vět s porozuměním
 • psaní - grafomotorická cvičení, opis a přepis textu (písmeno, slovo, krátká věta,)
 • hudební výchova- opakování písniček a tanečků o jaru, rytmické doprovody kpísním
 • řečová výchova - procvičování motoriky mluvidel, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení představivosti, fantazie a paměti
 • smyslová výchova - procvičování prostorové orientace, cvičení podle slovní instrukce - narativní pantomima, diferenciační cvičení - třídění předmětů (obrázků) podle různých kritérií
 • pomůcky - královská korunka, barevné čepice, papírová krabice („záhadná skříňka"), loutka Zima, kartičky s písmeny Z I M A - pro každého žáka jeden soubor písmen, obrázky s tematikou čtyř ročních období, barevné fixy a pastelky, arch bílého balicího papíru
 • časová dotace - asi 60 min
Úvod

„Za modrými, žlutými, červenými a zelenými horami žili veselí skřítkové se svou hodnou královnou. Rádi četli knížky, rádi počítali, psali a cvičili, vařili, zpívali, hráli a tancovali. Pojďme se do tohoto malého království podívat......" Učitelka si nasadí královskou korunku - stává se královnou. Z dětí jsou skřítkové - vybírají si čepičky a vymýšlejí si pro sebe jména, inspirovaná barvami čepic.

foto

Zpívání a tanečky

„Každý den se z království ozýval veselý zpěv a muzika" - společné zpívání a hraní známých písní a provádění tanečků, známých z hodin Hudební výchovy. „Ale jednou se v království objevilo něco zvláštního, záhadného..." Královna přivádí skřítky k „záhadné skříňce". Všichni se kolem ní posadí na zem.

foto

Diskuse

Královna vyzývá skřítky k přemýšlení nad obsahem skříňky - řídí diskusi. „Co je asi uvnitř? Možná je tam něco krásného. Co asi? Nebo něco dobrého, (voňavého, sladkého, kyselého, ošklivého, studeného, hrozného, nebezpečného,...) Co asi?"

Diskusi královna ukončí slovy: „Milí skřítkové, skříňka se teď otvírat nebude! Já to nedovolím. Bojím se o vás a musím si vše důkladně promyslet. A teď půjdeme spát." Královna ukládá skřítky ke spánku na koberec, snímá korunku a pokládá ji na zem mezi skřítky. Skřítci leží na zemi a poslouchají instrukci učitelky - vypravěče příběhu: „Zahrajeme si nyní, jak to bylo dál. Poslouchejte dobře a dělejte vše podle mého vyprávění". Učitelka přechází k „záhadné skříňce" .

Narativní pantomima

Tu noc nemohli skřítkové vůbec usnout. Převalovali se ve svých postýlkách na břicho, na záda, na pravý bok, pak se posadili a podívali se kolem sebe. Uviděli královnu, jak tvrdě spí. Mrkli na sebe očky a potichoučku, aby královnu nevzbudili, se plížili k té záhadné skříňce. Byli tolik zvědaví na to, co se ukrývá uvnitř. Zároveň se ale báli, co řekne královna, až se vzbudí. Sedli si kolem záhadné skříňky, chvíli přemýšleli, pak se na sebe podívali, pokývali hlavami a v tu chvíli se rozhodli! Skříňku otevřou, podívají se dovnitř, hned ji zase zavřou a půjdou spát. Královna se nic nedozví." Skřítci otvírají skříňku, učitelka v tuto chvíli využívá momentu překvapení, rychle bere do rukou loutku ZIMU, která je v krabici.

foto

foto

Hra s loutkou (učitelka)

foto

Jmenuji se ZIMA, tak dlouho jsem čekala až mě konečně někdo vysvobodí. Teď budu vaší královnou já a vy od této chvíle budete plnit všechny moje rozkazy." Rozhazuje po třídě bílé papírové kartičky s písmenky.

foto

Písmenková baba

Zima rozkazuje: „Než si 3x dýchnu do dlaní najde každý z vás písmenko Z. Kdo můj úkol nesplní toho zmrazím!" (Sřítkové hledají stejným způsobem i písmenka I, M, A.)

Zima: „Zdá se, že jsem vymyslela moc lehký úkol. Nyní mě dobře poslouchejte. Než si 3x dýchnu do dlaní, sestavíte z těch písmen moje jméno!" (Skřítkové plní úkoly, mohou si pomáhat. Zima kontroluje úkoly a zlobí se.)

Zima: „Tak vy jste splnili i tento těžký úkol. Počkejte, však já si na vás vymyslím něco, co nedokážete. Ale nejdřív se na to vyspím a z vás si pro jistotu udělám sochy."

foto

Hra - Na sochy

„Zima vytváří ze skřítků sochy - sněhuláky, lyžaře, sněhové vločky. Sama se ukládá ke spánku." Učitelka odkládá loutku na zem, nasazuje si opět korunku královny.

Oživování soch

Královna: „Moji milí skřítkové, co jste to jen udělali, proč jste mě neposlechli - nebojte se, já vám pomohu, ale nebude to jednoduché." Objetím oživuje 1. sochu. „A ty můžeš svým objetím nebo pohlazením oživit jednoho svého kamaráda - každý má jenom jednu volbu." Postupně oživení skřítkové si sedají okolo své královny a potichu, aby zlou Zimu nevzbudili, přemýšlí, jak by se té Zimy zbavili.

Tajný plán

Učitelka řídí diskusi návodnými otázkami.

Královna: „Čeho se asi zima bojí? Co jí asi nejvíc vadí? Jmenujte zimní měsíce. Kdy končí zima? Podle čeho se pozná, že zima skončila?" Skřítkové vzpomínají, jaké písničky o jaru znají.

Královna: „Já vám tedy pomohu a vy společnými silami určitě napravíte to, co jste způsobili. Dobře poslouchejte, co musíte udělat." Skřítkové se řídí radou.

 • „Potichu projděte kolem Zimy a přineste obrázky jara." Skřítkové potichu procházejí kolem spící Zimy do zámku (ohraničený prostor), kde z mnoha obrázků, znázorňujících roční období vybírají jen ty se znaky jara. Královna zatím rozloží balící papír a napíše větu JARO JE TU. Skřítkové přicházejí.
 • „Napsala jsem kouzelnou větu, přečtěte si ji. Kdo umí větu napsat, napíše ji také, aby mělo kouzlo větší sílu." Skřítkové opisují i přepisují větu do psacího písma. Ti, kteří neumí větu napsat, kreslí alespoň jarní motivy - květiny, slunce, trávu.
 • „A teď tady uklidíme." Skřítkové potichu sbírají kartičky s písmenky, odnáší je do krabice a rozkládají po zemi kolem spící Zimy obrázky jara.
 • „Nyní nám zbývá poslední, nejtěžší úkol." Připomene skřítkům písničky a tanečky, na kterých se předem dohodli. „Zazpíváte Zimě, probudíte ji a pěkně ji odtud vyprovodíte. Musíte to ale zvládnout sami. Já věřím, že to dokážete." (Královna si sundává korunku a přebírá do rukou loutku Zimy.)

Probuzení Zimy

Děti stojí v kruhu kolem Zimy, zpívají a tančí. Probuzená Zima zděšeně utíká před jarními písničkami, zakopává o jarní obrázky, hledá, kam by se schovala. Nakonec skočí do své krabice. Přichází královna - chválí skřítky - mohou si ještě společně zazpívat, zatančit a zahrát na hudební nástroje.

Reflexe

Žáci i učitelka vystupují z rolí, posadí se do kruhu a povídají si o všem, co se dělo.

Vycházka do okolí

Jaro je tu - pozorování přírody (jarní květiny, pučící stromy, ptáci, hmyz,...).

Tento projekt s vymyšleným jednoduchým pohádkovým příběhem děti oslovil, aktivně se zapojily do hry. Navíc velmi citlivě vyřešily všechny problémové situace, do kterých je příběh zavedl a já jsem si tak mohla ověřit, do jaké míry si žáci osvojili poznatky z hudební výchovy, věcného učení, smyslové výchovy, řečové výchovy, čtení i psaní.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Libuše Lžičařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída