Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „pdpg“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (45)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 45 položek
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17838x
ICT v českém jazyce
Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je ukázat integraci části vzdělávacího obsahu ICT do předmětu Český jazyk a literatura.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16859x
Úvod do dalšího cizího jazyka
Jazyková propedeutika je novým volitelným předmětem, jehož zařazení do výuky má připravit žáky na život v mnohojazyčné evropské společnosti a na celoživotní učení se cizím jazykům.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17458x
Výuka češtiny pro cizince
Příklad dobré praxe přináší ukázky práce s žáky jiných národností při výuce češtiny mimo hodiny českého jazyka a literatury.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18711x
Přírodovědný stacionář
Příklad pětidenního kurzu, během něhož žáci zpracovávají úkoly z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu týkající se biotopu dané oblasti, místního klimatu atd.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 19119x
Ekologický kurz Ekologie v regionu
Základní náplní kurzu Ekologie v regionu jsou zejména praktické činnosti spojené s poznáváním brněnského regionu. Žáci mají možnost prakticky se seznámit s botanickými a zoologickými pozorováními,…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18959x
Přírodovědná praktika
Zařazení předmětu Přírodovědná praktika do ŠVP reaguje na nutnost zvýraznit praktické činnosti v přírodovědných předmětech (Fyzice, Biologii, Chemii).
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 15295x
Poznáváme svět a naši republiku
Vyučovací předmět je vytvořen pro primu až kvartu nižšího stupně víceletého gymnázia a odpovídající ročníky základní školy. Hlavním cílem integrace je ukázat vývoj lidské společnosti v souvislosti s…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17790x
Výchova k manželství a rodičovství
Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 2x 15121x
Umělecká výchova
Sledovaný příklad dobré praxe seznamuje s výsledky vlastní tvorby žáků ve vyučovacím předmětu Umělecká výchova.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 9174x
TV v maturitním ročníku
Projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností získaných během předchozího studia TV a jejich využití v nových vybraných aktivitách i sportech. Dále umožní žákům poznat prostředí jiných…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 15967x
Tvorba komiksu o houbách
Projekt Tvorba komiksu o houbách integruje ICT do hodin biologie. Žáci se v jeho průběhu naučí používat digitální přístroj při fotografování jedovatých i jedlých hub a zpracovávat snímky na počítači.
Speciální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 12212x
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Smyslem projektu je vytvoření nové komunikační platformy na bázi školního webu, který se tak stává strategickým mostem v procesu předávání informací mezi školou, rodiči a žáky.
Zobrazeno 12 z 45 položek