Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „očekávané výstupy“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání
12. 1. 2016 0x 6696x
ICT a ČJ
Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může podporovat…
Předškolní vzdělávání
2. 2. 2011 2x 31476x
Vzdělávací program třídy Tygříků
Příspěvek nabízí nahlédnutí do plánování dvoutřídní mateřské školy – do třídy Tygříků. Třídní vzdělávací program jsme sestavily tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům i potřebám…
Základní vzdělávání
19. 11. 2008 0x 6257x
Provázanost vybraného očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět s klíčovými kompetencemi a jejich hladinami
Článek poskytuje na vybraném očekávaném výstupu ukázku propojenosti mezi naplňováním očekávaných výstupů a rozvíjením klíčových kompetencí i jejich dílčích hladin. Uvádí konkrétní činnosti žáků,…
Základní vzdělávání
30. 9. 2008 0x 4650x
Způsoby analýzy očekávaných výstupů vzdělávacích oborů
Další ze závěrečných prací vzniklých v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu. Práce řeší jednu z povinných částí Rámcového…
Základní vzdělávání
27. 4. 2007 0x 10935x
Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(5. část)
Jak rozpracovat očekávané výstupy vzdělávacího oboru do učebních osnov?
Základní vzdělávání
12. 12. 2006 0x 6040x
Informace o publikacích k tvorbě učebních osnov vzdělávacího oboru Dějepis
Příručky, které mají napomoci učitelům dějepisu při tvorbě učebních osnov.
Základní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 20763x
Struktura ŠVP ZV - tvorba učebních osnov
Jak má vypadat ŠVP ZV? Jakou formu volila jedna z pilotních škol? Co je potřeba udělat pro to, aby ŠVP ZV splňoval kritéria stanovená RVP ZV?
Základní vzdělávání
16. 6. 2006 0x 10024x
Cesta tvorby ŠVP
Stručná, praktická a názorná ukázka tvorby ŠVP. Jakou cestou se vydala jedna z pilotních škol? Co je potřeba udělat pro to, aby ŠVP byl kvalitní a dal se realizovat?
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 19443x
Vzdělávací oblasti (vzdělávací obsah)
Příspěvek vysvětluje vymezení vzdělávacího obsahu ve vzdělávacích oblastech RVP ZV a srovnává jej s dosavadní praxí (Standard základního vzdělávání)
Základní vzdělávání
28. 7. 2005 0x 10751x
K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV
Autorka v příspěvku rozpracovává možné způsoby výuky chemie. Dále se věnuje průřezovým tématům a hodinové dotaci tohoto vzdělávacího předmětu. V závěru příspěvku jsou uvedeny užitečné odkazy pro…
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2005 0x 66463x
Klíčové kompetence a jejich úloha v předškolním vzdělávání
Charakteristika klíčových kompetencí, jejich postavení v předškolním vzdělávání tak, jak je předpokládá <i>Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání</i> (RVP PV), a jejich využití v tvorbě…
Předškolní vzdělávání
16. 8. 2004 0x 19535x
Co se dítě naučí
Příspěvek obsahuje informační přehled očekávaných výstupů, resp. způsobilostí v oblasti rozvoje hrubé a jemné motoriky, vytvoření předpokladů osvojování trivia a v oblasti sociální informovanosti.…
Zobrazeno 12 z 13 položek