Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Informace o publikacích k tvorbě učebních osnov vzdělávacího oboru Dějepis
Odborný článek

Informace o publikacích k tvorbě učebních osnov vzdělávacího oboru Dějepis

12. 12. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Boněk

Anotace

Příručky, které mají napomoci učitelům dějepisu při tvorbě učebních osnov.

Ulvr, Václav - Paseková, Michaela: Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor Dějepis, Albra - SPL Práce, Úvaly 2006.

Publikace má sloužit především jako inspirace pro vlastní tvůrčí činnost učitelů dějepisu při tvorbě ŠVP. Autoři předkládají různé možnosti, jak tvořit očekávané výstupy, propojit vzdělávací obory na bázi kooperace, nebo možnosti zařazení Průřezových témat. Podnětným způsobem si také kladou otázku "Proč tvořit školní vzdělávací program?" a předkládají osobní přesvědčení z vlastní praktické zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP.

Beneš, Zdeněk - Hudecová, Dagmar: Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor Dějepis, Albra - SPL Práce, Úvaly 2006.

Manuál je autory představen jako jakýsi doplněk k lepšímu porozumění RVP a zároveň pomůckou, která by měla usnadnit tvorbu ŠVP i jeho postupné plnění. Podobně jako vlastní RVP je i manuál otevřeným materiálem s předpokladem, že bude doplňován - mimo jiné, také o zkušenosti z praxe. Důraz je kladen na uvědomění si postavení, funkce, úkolů a cílů školního dějepisu v současné škole, na vlastní konstrukci osnovy dějepisu, systematiku vzdělávacího oboru a jeho edukační cíle, metody a formy práce při dějepisném vyučování ve smyslu moderní vyučovací strategie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Dějepis