Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
Základní vzdělávání
21. 9. 2016 0x 5003x
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – Minimetodiky
V návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro…
Jazykové vzdělávání
16. 3. 2015 0x 15598x
Odlučitelné předpony v němčině
Překládání německých vět se někdy podobá dobré anglické detektivce, začátek vás navnadí, v průběhu je vaše pozornost odvedena na vedlejší kolej a na závěr dojde k překvapivému rozuzlení. Může za to…
Jazykové vzdělávání
12. 3. 2015 0x 8214x
Vánoce, Christmas nebo Natal?
V adventním čase mnozí z nás ještě sáhnou po peru a napíší pár řádků vánočního blahopřání svým blízkým vzdáleným. Cizojazyčné vánoční formule se nám často vybaví bez větších potíží. Víte však, co…
Základní vzdělávání Spomocník
9. 6. 2014 0x 5616x
Internetová podpora učebnic německého jazyka
Přehled existujících online podpor učebnic němčiny a zhodnocení jejich využitelnosti pro výuku tohoto jazyku na ZŠ.
Základní vzdělávání
3. 3. 2014 1x 12133x
Langevo: Budování slovní zásoby pomocí webové hry
Učení slovíček na webu zdarma dostupnou hrou, tak by se dal nazvat český projekt Langevo.com. V současné době nabízí rošíření slovní zásoby v osmi světových jazycích. Program mohou používat nejen…
Základní vzdělávání
8. 11. 2013 0x 11082x
CLIL - Využití barev v NJ
Při výběru tématického okruhu „Barvy“ jsem vycházela z věkové hranice žáků. Právě tento tématický okruh lze využít téměř ve všech předmětech prvního ročníku po celý školní rok. V následující části…
Gymnaziální vzdělávání
25. 10. 2010 0x 19990x
Virtuální hospitace - Německý jazyk: Plány a sny
Úvodní motivační hodina k tématu Plány a sny s cílem nácviku dovednosti mluvení. Žáci pracující především ve skupinách si nejprve vytvoří hypotézy (seznamují se s podmiňovacím způsobem v němčině),…
Základní vzdělávání
18. 10. 2010 2x 17311x
Pythagorova věta metodou CLIL
Příspěvek je věnován propojení matematiky a německého jazyka, tématem je Pythagorova věta a základem výuky je metoda CLIL. Jedná se o blok pěti vyučovacích hodin a je určen žákům 7. třídy nebo…
Gymnaziální vzdělávání
26. 7. 2010 0x 13302x
Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes)
Text z praxe ukazuje možnost, jak učitel na základě středně těžkého textu a jednotlivých cvičení může přivést žáky (úroveň B1) ke komunikaci. Žáci a žákyně se rychle orientují v krátkém autentickém…
Jazykové vzdělávání
18. 2. 2010 0x 17178x
Nové formy a metody práce ve výuce jazyků
Autor se v článku zamýšlí nad aktuálním tématem nových forem a metod práce ve výuce cizích jazyků. V souvislosti s tvorbou ŠVP a jejich zaváděním do praxe se stává uplatňování nových forem a metod…
Základní vzdělávání
4. 9. 2009 0x 28080x
Pozdravy a oslovení
Žáci v různých aktivitách poznávají a objevují: vhodné způsoby představování, pozdravy a rozloučení v cizí zemi, vhodné oslovování osob, rozdíly a podobnosti v němčině, turečtině a češtině a zvyky a…
Základní vzdělávání
12. 8. 2009 0x 12481x
Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky
Žáci poslouchají krátké promluvy zvířátek, která reprezentují vždy jinou zemi a analyzují, kterým jazykem mluví. Naučí se písničku v jednom z cizích jazyků.
Zobrazeno 12 z 16 položek